Löneskillnad mellan chefer minskar

Löneskillnaden mellan kvinnor och män med chefsjobb minskar, och är nu nere på 11 procent. Lönegapet mellan könen krymper mer bland chefer än andra grupper på arbetsmarknaden, visar siffror från Medlingsinstitutet.

Mångfald
Publicerad

Enligt ny statistik från Medlingsinstitutet är den genomsnittliga månadslönen för kvinnor i chefsyrken 55 800 kronor i månaden, inklusive fasta och rörliga lönetillägg. Det är 89 procent av de manliga chefernas genomsnittslön på 63 000 kronor, enligt statistiken som bygger på siffror från 2020.

Sett i ett längre perspektiv är det tydligt att löneskillnaden mellan manliga och kvinnliga chefer minskar, mer än bland andra grupper på arbetsmarknaden. De kvinnliga cheferna tjänar nu 11 procent mindre än manliga chefer i genomsnitt, mot ett gap på 20 procent år 2005.

Gynnsam löneutveckling

Sedan dess har de kvinnliga cheferna fått höjd månadslön med i genomsnitt 21 800 kronor eller 64 procent, medan de manliga plussat på sin lön med 20 400 kronor eller 48 procent.

”Såväl en ökad andel kvinnliga chefer samt en gynnsam löneutveckling har bidragit till att jämna ut löneskillnaden”, säger John Ekberg, statistikansvarig på Medlingsinstitutet i ett pressmeddelande.

”Oförklarliga” skillnader

Diskriminering anförs ofta som förklaring till löneskillnader mellan könen, men Medlingsinstitutet menar att de skillnader man nu pekar på är ”oförklarad” när alla variabler som går att utläsa ur den officiella lönestatistiken räknats in.

”En förklaring till löneskillnaden är att kvinnor och män arbetar i olika chefsyrken och att dessa yrken har olika lönenivåer”, säger John Ekberg och syftar på den könsuppdelade arbetsmarknaden där kvinnor i högre grad verkar inom relativt sämre betalda sektorer.

En tydlig trend är att allt fler kvinnor blir chefer. Sett till hela ekonomin har andelen kvinnliga chefer ökat från 33 procent 2008 till 41 procent 2020. Störst andel kvinnor i ledningsarbete, 74 procent, finns i regionerna. I staten är 50 procent av cheferna kvinnor och i den privata sektorn utgör de 33 procent.

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden