Hon är Mediesveriges första döva chef

Gabriella Della Morte Pålstam är ny gruppchef för UR:s teckenspråkssektion. Hon blir därmed den första döva person i chefsposition i mediebranschen. ”I arbetslivet har många döva eller hörselskadade blivit nekade jobb bara på grund av sin hörsel”, säger hon till Chef.

Mångfald
Publicerad
Gabriella Della Morte Pålstam. Foto: UR

Gabriella Della Morte Pålstam startade karriären som programledare på Lilla Aktuellt teckenspråk. Sedan dess har hon arbetat som projektledare på UR inom samma område, Minoritetsspråk och tillgänglighet.

I måndags tog hon nästa kliv i karriären, som gruppchef över 15 teckenspråkiga medarbetare. Enligt UR är hon Mediesveriges första döva chef.

Du är den första döva person i chefsposition i mediebranschen. Vad kommer det att innebära för medarbetare och för produktionen?

”Det kommer nog tydligast märkas hos mina teckenspråkiga medarbetare, de kan nu ha direktkommunikation med sin chef på sitt första språk utan att behöva gå via en teckenspråkstolk. Att ha en chef som vuxit upp i dövvärlden och på så sätt har full dövkompetens minskar också risken för minoritetsstress hos medarbetarna (till exempel kommentarer som speglar oförstående eller fördomar). Det i sin tur skapar en trygg arbetsplats och ett effektivt arbetsflöde vilket resulterar i kvalitativa teckenspråksproduktioner och pedagogiskt material”, skriver Gabriella Della Morte Pålstam i ett mejl till Chef.

Hon fortsätter:

”Jag kommer också att jobba nära andra chefer på UR, så även där kommer det innebära en annan slags utbyte av erfarenheter (än vad de är vana vid). Något som i bästa fall leder till ökade kunskaper och personlig utveckling hos dem.”

Hur skulle du beskriva dig själv som chef?

”Som chef skulle jag beskriva mig som tydlig, engagerad och framåtdrivande. För mig är det viktigt att alla känner sig sedda, förstådda och får det stöd de behöver i sitt arbete. För att få medarbetarna att trivas i sin roll tror jag på tydliga ramar och mål men även lämna lite fri utrymme för att utvecklas.”

Varför är det viktigt att du som döv har fått den här chefspositionen?

”Förutom det (egentligen) självklara att ha en döv eller hörselskadad chef på en teckenspråksredaktion eller arbetsplats där alla pratar teckenspråk, vilket tyvärr inte är så idag, så tror jag att det är ovärderligt att medarbetarna vet att det finns någon med samma bakgrund som representerar dem på chefsnivå. Det minimerar riskerna för tolkningsföreträden eller missuppfattningar, och skapar en trygg arbetsmiljö. Inte bara för teckenspråkiga utan även för alla andra på samma arbetsplats.”

”Att växa upp i ett samhälle som döv eller hörselskadad är att vara i minoritet, med egna upplevelser och erfarenheter, så jag tror att jag kan bidra med intressanta perspektiv och input till andra chefer i vår organisation. Det är ju när man träffar andra, speciellt de som inte tillhör normen, som man lär sig och utvecklas som människa.”

Hur ser du på möjligheterna att fler döva får chefspositioner i Sverige?

”Jag skulle vilja säga att det egentligen inte finns några hinder alls. Det finns teckenspråkstolkar och vi lever i ett samhälle med många tekniska lösningar. Tyvärr ser verkligheten inte ut så. Det vi behöver tvätta bort är okunskapen, fördomarna eller oftast den ogrundade rädslan hos många arbetsgivare. I arbetslivet har många döva eller hörselskadade blivit nekade jobb bara på grund av sin hörsel. Det skapar en frustration hos oss, hur ska vi visa vad vi går för om vi aldrig får chansen?”

Vad är det första du kommer att göra i din roll som ny gruppchef?

”Vi ska förstärka teckenspråksredaktionen med fler tillsvidare anställningar så en av mina första arbetsuppgifter är att rekrytera till dessa tjänster. Hittills i år har teckenspråksutbudet på UR Play fått en ökad användning på nästan 40 procent, vilket är ett slags kvitto på vår fokus på att ta in personal som är döv, hörselskadad eller har dövkompetens till våra teckenspråksproduktioner.”

”Jag kommer löpande jobba med att bevara den teckenspråkiga arbetsmiljön vi har skapat på UR Teckenspråk på senare år. Sist men inte minst så är det underbart att se hur vårt språk har ’smittat’ av sig på andra hörande på UR. Det är fler som lärt sig lite svenskt teckenspråk och många har fått nya kunskaper om dövkulturen. Nya broar har byggts mellan projektområden och jag känner att vi är på rätt väg.”

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.