Därför blir vissa människor framgångsrika

Ny forskning visar att det inte bara är din egen insats, din ihärdighet och vilja till utveckling som avgör om du kommer att lyckas eller inte. Så här säger de senaste rönen om vad som blir avgörande framgångsfaktorer.

Motivation
Publicerad

Tänk dig att du står på scen och tar emot pris. Du har lyckats. I ditt tal tackar du dina mentorer, kanske någon vägledande chef, kolleger och vänner som du tycker har varit betydelsefulla för din framgång.

Utan dem hade det inte varit möjligt, säger du.

Men har du på allvar tänkt på att tacktalet inte bara är en ritual, utan att det verkligen ligger något i det? Kunde du nått samma framgång utan de människor du tackar?

Svaret är nej, enligt ny forskning.

Forskarassistenten Abdo Elnakouri och hans kolleger vid Kellogg School of Management vid Northwestern University, har precis lagt fram vetenskapliga bevis för det. 

När det kommer till vad som får en att nå uppsatta mål hänvisas ofta till individuella faktorer, som ihärdighet (grit) och en vilja till utveckling (growth mindset), men nu visar det sig att andra personer som varit oss behjälpliga på vägen är en av de viktigaste faktorerna för att lyckas. 

Men de andra kan inte vara vilka människor som helst, det räcker inte med att vi tycker om varandra.

Avgörande är att vi har en gemensam syn på världen och verkligheten. 

Med ”shared reality”, som forskarna benämner det, menas att vi delar inre tillstånd som känslor, trosuppfattningar, oro och andra angelägenheter i vår syn på omvärlden.

Vi har en gemensam förståelse av yttre händelser, människor och objekt, som är viktiga för att navigera i verkligheten och att nå framgång. 

Dessa personer hjälper och vägleder oss att nå våra mål. Det kan vara mentorer, kolleger, vänner, familjemedlemmar eller andra nyckelpersoner som aktivt bidrar på resan mot framgång. 

Ju mer samstämmig världsbild du har med till exempel en medarbetare, desto mer framgångsrika blir ni i ert arbete.

”Jag tror att vi har en riktig ’sweet spot’ i detta.”

Det gör att det också blir viktigt att upprätthålla och försvara denna verklighet tillsammans med medarbetarna, inte bara för den ömsesidiga kontakten utan också för ens egna karriärframgångar, skriver vetenskapstidskriften Psypost där studien publicerats.

Studien bestod av åtta separata delstudier där totalt 1 326 personer deltog.

Den undersökte dels om deltagarna delade verklighetssyn med de personer de ansåg hade hjälpt dem att nå sina mål, dels om de med gemensam verklighetsuppfattning nådde sina mål framgångsrikt. 

Forskarnas resultat visade att en gemensam syn på verkligheten korrelerade med ökad framgång.

Och en delad verklighetsuppfattning visade på bättre måluppfyllelse, jämfört med dem som blev hjälpta av personer de bara tyckte om, eller kände sig nära. 

Självtillit kom också fram som en viktig ingrediens i processen. Det vill säga, individens tilltro till sin förmåga att uppnå målet ökade om den delade verklighetsuppfattning med personen som var den behjälplig.

Björn Hedensjö. Foto: Sören Vilks

Björn Hedensjö, psykolog och författare, är inte förvånad över de nya forskningsresultaten. Han tycker att det ligger i linje med tidigare forskning som visat att sociala relationer har gynnsam inverkan på både karriär och löneutveckling. 

”Bland annat visade en svensk internationell studie att om man beter sig snålt är vinsten kortsiktig, medan däremot generositet lönar sig”, säger han. 

Det är ett fundamentalt mänskligt behov att känna sig förstådd. En gemensam världsbild är ett sätt att bygga relationer.

”Inget fungerar så bra som när man upptäcker att andra ser världen på samma sätt som vi, att de gillar samma filmer, har samma syn på livet. Det är nästan som att vi blir till i de ögonblicken. Man blir så bekräftad”, säger Björn Hedensjö, som menar att dessa forskningsrön går att överföra till hela organisationens framgång. 

”Jag tror att vi har en riktig ’sweet spot” i detta. Om jag ska spekulera tror jag att det kan ge bästa möjliga förutsättningar. När man har en gemensam uppfattning om ett problem drar man ju åt samma håll. Det är dock viktigt att börja med att definiera problemet så att ni inte sitter och löser olika problem.”

Med en gemensam världsbild kommer man att angripa det aktuella problemet på ett mer effektivt sätt, enligt Björn Hedensjö, som samtidigt höjer ett varningens finger för att bli alltför överens. 

”Vi vet ju hur skadligt det är med konformitet och grupptänkande. Så strävan efter en gemensam verklighetsbild måste kombineras med stor öppenhet och medvetenhet, där det är högt i tak med insikten om att man kan ha fel”. Säger han och tillägger:

”Det bästa är att utse någon som spelar djävulens advokat och utmålar worst case-scenarier. Man måste ha metoder för att komma ur grupptänket, det finns en fara i att fastna i ens världsbilds förträfflighet.”  

”Om man beter sig snålt är vinsten kortsiktig, medan däremot generositet lönar sig.”

Sammantaget visar studierna att framgång inte endast beror på individuell ansträngning eller talang, utan att den också påverkas av kvaliteten på den framgångsrikas relationer och i synnerhet de relationer där det finns en gemensam världsbild.

”Det sätt som människor ser världen på hjälper dem att knyta an till andra, och är inte något man knåpar ihop i sin ensamhet”, säger Abdo Elnakouri till Psypost, och tillägger:

”Studien hjälper oss att förstå varför vissa människor blir framgångsrika. Att knyta an till andra är viktigt och att kunna relatera till en gemensam verklighetsuppfattning verkar vara en nyckelfaktor för detta.”

Så skapar du som chef större enighet i synen på företagets mål

llustration: Øivind Hovland

Det är en mänsklig tendens att vilja skapa en gemensam verklighetsbild. För att kunna leda arbetsgruppen i en sådan process i olika situationer kan du som chef ställa dig följande frågor: 

• Vad är din syn på situationen?

• Varför bryr du dig om det?

• Vilka problem kan du i din position som chef lösa, och vilka möjligheter skapar det?

• Vad behöver andra göra, eller inte göra, för att åstadkomma det du vill?

• Vad har dina medarbetare för erfarenhet av situationen?

• Vilka känslor hos dem ser och känner du av?

• Vad tror de blir effekten av den här situationen?

• Vilka frågor kan du ställa för att tydliggöra deras uppfattning av det som händer?

Källa: Ledarskapsföretaget Skyline G.

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden