Cheftestet: Håkan Buskhe, vd Saab

Med ett driv och energi i överljudsfart som smittar av sig och framgångsrikt relationsbyggande har Saabs vd Håkan Buskhe lyckats vända organisationen mot ett tydligt marknads- och kundfokus. Tempot är högt, men går det ibland lite för fort, undrar kritikerna?

Cheftest
Publicerad
Snabb och alltid på väg någonstans. Vd Håkan Buskhe har satt fart på försvarsindustrikoncernen Saab. Foto: Saab

Håkan Buskhe tittade på det blänkande flygplanet, den ståtliga Jas Gripen, la sin hand på det och sa stolt ”mitt flygplan”.

Alldeles intill honom stod flygvapenchefen. Han skruvade lite på sig. Runt omkring stod höga chefer inom både Saab och Flygvapnet.

”Sa han ’mitt flygplan’?”, såg de ut att tänka, men log överseende över den nye Saab-chefens ordval.

När Håkan Buskhe blev Saabs koncernchef 2010 fick han ett tydligt uppdrag: att öka Saabs närvaro i världen. Och att sälja produkter.

Innan han började var situationen utmanande och lönsamheten på dekis. Både organisationen och dess omvärld stod lite och stampade. Det svenska försvaret, en av Saabs viktigaste kunder, gjorde fler neddragningar än beställningar.

Nu krävdes att man skulle titta upp från sina skrivbord och lyssna på vad marknaden ville ha. Organisationen fick lära sig Håkan Buskhes motto: ”Ingen produkt är en bra produkt förrän den har sålts.”

Detta var ganska utmanande att säga till en organisation där ingenjörerna alltid har varit de stora hjältarna. Och där utveckling av produkter tar lång tid.

Det var ungefär som att klappa på en Jas Gripen och säga ”mitt plan”.

Men Håkan Buskhe kom in med ett driv och en energi som snabbt gjöt mod i den gamla organisationen.

Företaget består från början av ett antal autonoma företag som slagits samman. Likt Sagrada Familia, den katolska basilikan i Barcelona, är kulturen i Saab ett bygge som ständigt är under byggnation. Håkan Buskhes närvaro har på-skyndat det arbetet.

”Han har vänt perspektivet. Nu fungerar Saab utifrån och in, han vill gärna underlätta för dem som är närmast kunderna att göra sitt jobb”, säger en chef i organisationen.

”Jag tycker att vi har blivit tydligare som företag, vi vet nu att vi jobbar inom försvarsindustrin och vi gör det med en annan stolthet i dag”, säger en ung med-arbetare på Saab.

”Vi gör ju affärer som tar många år att genomföra. Det gäller att ha en uthållighet i relationen. Det är en av hans styrkor, han har en motor för att orka entusiasmera oss”, säger en hög chef inom Saab.

Det tog Saab totalt 20 år av bearbetning och väntan att få en order på flygplanet Jas 39 Gripen från Brasilien.

Håkan Buskhe

Gör: Koncernchef för Saab AB.

Ålder: 52.

Familj: Fru och tre döttrar.

Bor: Ekerö och Falkenberg.

Karriär i korthet: Vd Eon Sverige 2008–2010, vd Schenker North AB 2002–2008. Managing Director Storel AB 1998–2000, Produktionschef Falcon Bryggerier 1994–1998.

”Arbetet hade ju påbörjats långt innan Håkan blev chef, men jag vet inte hur många gånger som han har varit i Brasilien. Han är beredd att åka och sälja in, skapa det tekniska samarbetet med tillverkningen. Han engagerar sig mycket, han älskar den delen av jobbet”, säger en annan chef.

Resandet, ja. När Håkan Buskhe började på Saab packade han sin väska, tog den i handen och åkte ut i världen. Sex år senare har han ännu inte ställt ner den.

”Han lever i en kappsäck. Hans kontor är där han är. Man kan säga att han ständigt är på kontoret, men kontoret är inte detsamma som huvudkontoret i Alvik”, säger en hög chef.

Det finns en utbredd förståelse för detta resande, att det är en del av hans uppdrag, att denna roll innehåller ovanligt mycket försäljning.

”Han har en enorm energi. Han kör i stort sett dygnet runt, han behöver inte många timmars sömn, han sover på flygplatser”, säger en chef på huvudkontoret.

Omkring Håkan Buskhe har historien om arbetargrabben från Örnsköldsvik, sonen till egenföretagaren och den sportintresserade vinnarskallen, odlats.

”Drivet kommer nog från hans uppväxt, hans pappa hade en elfirma, det är nog därifrån det kommer”, kan det låta.

Pyttsan, säger andra om historieskrivningen.

”Han brukar säga att han är arbetargrabb från Övik och framställa sig själv som en okomplicerad person, men det stämmer inte. Han är komplex och oförutsägbar”, säger en tidigare hög chef.

”När du kommer på morgonen och träffar honom så vet du inte hur dagen ser ut, han är kreativ”, säger en chef som finns i hans närhet i dag.

Bilden av den jordnära norrlänningen gör sig bättre på avstånd, enligt flera källor. Han har lätt för att bli gillad på alla nivåer, i företaget och samhället. Galant rör han sig mellan golvet i en verksamhet och styrelsen och politiker.

Han har säljarens charm, ingenjörens nyfikenhet och ekonomens koll på siffror.

”Han är en av de största relationsbyggarna på alla nivåer som jag jobbat med, han går hem hos presidenter och kungar men även hos gubbarna på golvet”, säger en kollega från Eon.

Ett ledarskap som innebär så mycket resande ställer stora krav på omgivningen. För Håkan Buskhe är delegering inget val. Enligt de närmaste medarbetarna och cheferna visar således Buskhe stort förtroende för sin omgivning.

Alla är hela tiden medvetna om att det är leverans som gäller. Han är noga med att följa upp och har god koll på detaljerna. Det går inte att smita.

”Går det dåligt vill han höra det. Han vill förstå vad som behöver göras”, säger en chef.

Och trots resandet upplevs han som tillgänglig, åtminstone för dem som rapporterar till honom.

Många beskriver hans stora nyfikenhet som ett av de mest framträdande dragen när det gäller hans ledarskap. Och kanske är det ur nyfikenheten som den stora energin kommer.

När det på Eon, Buskhes tidigare arbetsplats där han först var produktdirektör och sedan vd, uppstod ett problem på ett kärnkraftverk ville han, berättas det, förstå rent logiskt var problemet låg. När han började på Saab ville han testa att flyga Jas (vilket dessutom innebar att han var tvungen att gå ner några kilo i vikt).

Han har ett stort intresse för teknik, men också förmågan att omsätta en tanke till affär. Utan affär är ju tekniken ointressant.

”Han är milt sagt påläst, han är en sifferfantast, kan allt i redovisningen. Finns det någon liten avvikelse ser han den och kan snabbt derivera den”, säger en hög chef.

”Jag kan lyfta på luren och prata med honom, han är alltid ett bra bollplank”, säger en av de närmaste cheferna.

Vid de tillfällen som han är ute och besöker Saabs olika lokala kontor (Saab har verksamhet i 50 svenska städer och i totalt 35 länder) ger han ett bra intryck, han är en skicklig talare. Men utöver det upplevs han som tämligen osynlig bland medarbetarna.

Mycket kan sägas om Håkan Buskhes beslutsfattande, men någon mall verkar det inte följa. Beslut fattas ”lite när som helst”, oftast i ledningsgruppen, men ibland när han är ute på resa. Och även om han delegerat, kan han ibland kliva in på någon annans område och fatta beslut. Beslutsfattandet kan också bero på hans dagsform, om han är på bra humör eller trött, menar flera källor.

Han har en ledarstil som kräver en inkännande omgivning.

”Han ändrar sig hela tiden. Man måste vara anpassningsbar till tusen”, säger en chef.

”Det är så mycket energi i honom, det kommer inte alltid gott ur det”, säger en annan och tillägger att ”en arg Håkan är ingen rolig Håkan”.

Resultat: 27 poäng

Ledarstil: 4/5

Modig och orädd. Har fått organisationen att gå från att vara ingenjörstyngd till marknadsorienterad, tack vare uthålligt och outtröttligt arbete. Omvittnat stor arbetskapacitet och hög energi.

Delegering: 4/5

Delegering är en förutsättning i hans roll, som kräver mycket resande och kundkontakter. Ger mycket frihet och ansvar, är noga med uppföljning. Kan dock ibland dyka ner i organisationen och fatta beslut som egentligen inte ligger på hans bord.

Kommunikation: 5/5

Är suverän på att skapa relationer, talar lika ledigt med både dem på golvet som regeringsrepresentanter. Skicklig talare, men skulle enligt vissa behöva jobba på sin synlighet i organisationen. Kommunicerar med medarbetarna främst via intranätet.

Motivation: 3/5

Drivs framåt av energi och nyfikenhet och skapar ett drag som blåser igenom organisationen, som inspirerar. Verkar däremot inte ha tiden att motivera så mycket i det dagliga. Hans direkta och aningen otyglade framtoning kan av vissa ibland upplevas som skrämmande.

Konflikthantering: 3/5

Orädd och direkt. Tar tag i problematiken utan att ens hinna kavla upp ärmarna först. Backar upp dem som behöver stöd. När han har tid, vill säga. Ofta innebär hans resande att han får delegera hanteringen av konflikterna.

Beslutsfattande: 2/5

En smula oförutsägbar. Försöker lyssna in och främja debatten, men tycks ibland låta känslorna styra beslutsfattandet. Fattar ofta snabba beslut och kan ändra sig lika snabbt, ibland utan motivering, enligt -källor. Kräver en flexibel omgivning.

Rekrytering: 3/5

Har till stor del bytt ut ledningsgruppen sedan han började. Vissa har bytts ut flera gånger, vilket får flera källor att ifrågasätta hans rekryteringsförmåga. Har ökat andelen kvinnliga chefer markant.

Personlighet: 3/5

Varm och personlig, trevlig att umgås med i de små sammanhangen. Oerhört socialt kompetent och har, som sagt, lätt för att tala med vem som helst. Bjuder gärna på sig själv men kan ibland skapa osäkerhet på grund av att han inte alltid håller inne med känslorna.

”Man kan bli rädd, han är ju ganska stor och bred, när han sätter kraft bakom orden kan man missförstå honom”, säger en tredje.

En sak tycks alla hans beslut ha gemensamt: De fattas snabbt.

Ja, allt verkar gå snabbt runt Håkan Buskhe.

”Ibland kunde jag tycka att han skulle reflektera mer och lyssna mer, det är ju en kompetent organisation, men Håkan bildar sig tidigt uppfattningar och utgår från dem”, säger en chef.

Men det något oförutsägbara beslutsfattandet blottlägger också en oräddhet, som ofta återkommer i beskrivningarna av Håkan Buskhes ledarskap. Han vill få saker gjorda och kastar sig huvudstupa in i nya projekt med en aldrig sinande energi. Han ser till att de genomförs och han skapar samverkan och samarbete.

”Sitter du och analyserar allt för länge blir det kanske rätt, men risken är att du har tappat farten”, säger en av hans nära medarbetare till försvar.

Håkan Buskhe är den typen av ledare som också får omdömet ”han är den bästa och sämsta chefen jag har haft”, som någon sa.

”Han skapade en fantastisk tilltro till framtiden, det skulle gå att få bolaget att växa. Han har en enorm optimism, han tänker utanför boxen. Men sedan skapar han ju en del rädsla bland dem som inte håller med honom om allt. Och han kan ändra sig fort utan att egentligen förklara varför, han ändrar beslut utan att omständigheterna förändrats, det var bara han som hade ändrat sig”, säger en person som tidigare haft insyn i ledningsgruppen på Saab.

”Han är en person som du tycker om eller inte, det är få som är neutrala till honom. Han ställer krav och ger stor frihet samtidigt som han är intresserad, han lämnar inte en uppgift ofärdig. Han har ingen högre auktoritetsbundenhet, så han kan ta fajter uppåt, gentemot Tyskland i vårt fall. Och när jag fick ta fajter backade han mig på ett positivt sätt. Han stack inte huvudet i sanden”, säger en kollega från Eon-tiden.

Buskhe har genomfört stora förändringar i sin omedelbara omgivning, ledningsgruppen har till stor del bytts ut sedan han började. Vissa av dem har bytts ut flera gånger om, vilket får flera personer att ifrågasätta hans rekry-teringsförmåga. De svåra samtalen verkar inte heller vara hans starka sida, om man ska tro samma källor.

När det gäller ledarskapet inom Saab har stor kraft under de senaste åren lagts på att öka andelen kvinnliga chefer.

Det har, på papperet, varit ett framgångsrikt arbete. Redan 2009 satte man upp ett mål att var tredje chef skulle vara kvinna. Då var siffran 13 procent. I dag är den uppe på 28 procent

Men ledarutveckling är inte Håkan Buskhes främsta prioritet. Flera källor kallar hans engagemang i kvinnligt ledarskap för ”spel för galleriet”, att han aldrig engagerar sig i det på riktigt.

”Han förstod ju att man måste jobba med jämställdhet. Men han gör det helt intellektuellt. Det är inte naturligt för honom”, säger en hög, erfaren chef.

”Man måste anställa kvinnliga ingenjörer också. Vi är i behov av den mångfalden överallt, inte bara bland chefer”, påpekar en medarbetare längre ut i organisationen.

Hur ska då Håkan Buskhes ledarskap summeras? Är han den jordnära och okomplicerade chefen, sprungen ur norrländsk entreprenörsanda? Eller är han en relationsbyggande globetrotter som går hem hos kungligheter och presidenter? Eller en pojke som älskar att leka med ”sitt flygplan”?

Kanske alla tre.

Han har en enorm arbetskapacitet och en enorm kärlek till sitt jobb. Han beskrivs som mer uthållig än visionär. Ibland går det så fort att han inte hinner reflektera, ibland blir han otålig.

Men på resande fot, i mötet med en kund eller – då och då – när han inte behöver stressa iväg någonstans, kan han också bli varm, personlig och nära. Och det går att ha rätt kul med honom. Då berättar han om sin familj, sina barn, om musik eller något av sina andra intressen.

Sedan reser han sig upp, tar sin väska och drar vidare till nästa flygplats.

Håkan Buskhe har avböjt att ge en kommentar till Cheftestet.

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.