Cheftest: Malin Dahlberg, vd Kulturhuset Stadsteatern

Cheftest Hon är den före detta cirkusdirektören som skulle rädda Nordens största kulturinstitution från ekonomiskt haveri och det mitt under brinnande pandemi. Med ett lika brinnande engagemang har nu Malin Dahlberg lyckas återskapa arbetsro och framtidstro på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Men de stora scenerna överlåter hon till andra.

Cheftest
Publicerad
Malin Dahlberg. Foto: Matilda Rahm

Hennes uppdrag kan liknas vid en bångstyrig dressing, där ekonomisk olja och konstnärlig vinäger gärna vill skikta sig. Dessutom har Malin Dahlberg två starka varumärken att hantera med de självklara intressekonflikter som det innebär. 

”Hon är en sifferfantom i ett landskap av bokstäver. Det förstår nog alla att den utmaningen inte är lätt att hantera. Men om hon, och  vi, lyckas skapa ett ännu bättre samarbete mellan Kulturhuset och Stadsteatern har vi all världens möjligheter att nå fantastiska synergieffekter”, säger en av det kommunala aktiebolagets högre chefer.

Kulturhuset och Stadsteatern slogs ihop 2013 och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB. Samma år anställdes Malin Dahlberg som det nybildade bolagets första ekonomi- och administrationschef. Hon hade då haft ledande befattningar på bland annat Svenska Filminstitutet och Cirkus Cirkör. 

”Malin om någon kan företaget inifrån. Om inte hon lyckas navigera i vårt ofta rätt bullriga landskap så gör ingen det”, säger en annan chef ute i verksamheten.

Själva samgåendet mellan Kulturhuset och Stadsteatern möttes av bister kritik från flera håll. ”Två elefanter är fler än en dinosaurie” hette det i debatten och många var tveksamma till politikernas bägge bevekelsegrunder: kreativa sam­arbeten och stordriftsfördelar.

”Men jag tycker att vi resultatmässigt lyckats över all förväntan – även om det stormat kring våra tidigare verkställande direktörer”, säger en av bolagets vete­raner.

malin dahlberg

Gör: Vd Kulturhuset Stadsteatern AB.

Bor: Enskede,  Stockholm.

Familj: Två barn.

Ålder: Fyller 55 i år.

Karriär i korthet: 1997–2000 manager, business planning The Absolut Company, 2000–2001 bilateral expert på Sida i Tanzania, 2001–2002 och 2005–2007 ekonomichef Cirkus Cirkör, 2002–2005 vd Cirkus Cirkör,  2008–2011 controller Parks and Resorts Scandinavia AB, 2011–2013 CFO Svenska Filminstitutet, 2013–2018 administrativ chef och ekonomichef Kulturhuset Stadsteatern, 2018–2021 vice vd Kulturhuset Stadsteatern, 2021 t f vd Kulturhuset Stadsteatern, december 2021– vd Kulturhuset Stadsteatern.

Historien om Kulturhuset Stads­teaterns ikoniske vd Benny Fred­riksson är väl känd för de flesta och hans öde tragiskt.

En utredning som gjordes av konsultförtaget PwC efter att Benny Fredriksson lämnat sin tjänst som vd 2017 visade att det inte fanns några anklagelser om sexuella trakasserier, men att bilden av hans ledarskap var mycket splittrad. 

Utredaren slog fast att det generellt fanns en tystnadskultur på Kulturhuset Stadsteatern och att vissa medarbetare vittnat om att de känt sig rädda att framföra sina åsikter öppet, då det skulle innebära en upplevd risk att det skulle leda till ”negativa konsekvenser”. 

PwC ansåg därför i sin rapport att det fanns anledning att göra en översyn av hur verksamheten styrdes, hur beslut fattades och hur mandaten såg ut.

Under metoo hade Benny Fredriksson utsatts för ett närgånget medieintresse, inte minst av tidningen Aftonbladet som publicerade en hårt formulerad granskning av hans person och ledarskap. Drygt tre månader senare valde Benny Fredriksson att ta sitt liv. Ytterligare ett år senare fälldes Aftonbladet i Pressens Opinionsnämnd för att grovt ha brutit mot god publicistisk sed.

”Hon har lyckats få de styrande att förstå våra behov och visat alla att hon är en lyhörd och duktig förhandlare.”

Den förste att axla ansvaret för den översyn som PwC rekommenderat var Sture Carlsson med förflutet från bland annat Konserthuset och Folkteatern i Göteborg. Han utsågs i december 2017 till tillförordnad vd.

Jakten på en permanent vd gick dock vidare och först 2019 kunde en sådan presenteras: Malmö Live Konserthus vd Jesper Larsson. Han skulle bli den mer långsiktiga lösningen. Jesper Larsson valde dock att avgå efter en kort tid, då han ansåg att han inte kunde ”leverera det verksamheten krävde”.

Det var i detta rätt komplicerade läge i januari 2021 som Malin Dahlberg äntrade scenen med titeln tillförordnad vd.

”Vi var många, många som applåderade detta och än fler när hon senare utnämndes till vd”, minns en av Chefs källor.

Det var inte helt oväntat en krävande manege. Ledarskapsproblem, ombyggnad av Kulturhuset, omorganisation, besparingar, personaloro, en pandemi som initialt kom att förlama verksamheten – och därtill en fredrikssonsk produktionstakt med repertoar stor som Broadways och West Ends – tillsammans.

”I detta läge gällde det för Malin att snabbt hitta en rimlig takt. Inte i första hand krympa verksamheten utan att få saker att fungera bättre och smidigare så att folk inte skulle gå sönder. Att få dem att behålla sin tro på att allt faktiskt skulle bli bättre”, säger en mycket initierad källa.

Kulturhuset Stadsteatern. Foto: Matilda Rahm

Malin Dahlberg fick dock en tuff start med en pandemi som inte vill ge sig och som delvis lamslagit organisationen. Men på ett sätt blev covid-pandemin en paradoxal hjälp. Verksamheten tvinga­des bromsa in. Det blev, som vissa källor uttrycker det, en ”ofrivillig och obehaglig men nödvändig andhämtningspaus”. 

Nu har resan mot framtiden emellertid återstartat. Med nya utmaningar för att vinna tillbaka publiken i ett teater-Sverige som Pontus Stenshäll, konstnärlig ledare för Göteborgs Stadsteater, i en DN-intervju i fjol liknade vid en ”långtidssjuk patient som långsamt blir bättre”. 

Och givetvis innebar också covid-eländet en svårt kantstött ekonomi, inte minst för Kulturhuset Stadsteatern. Resultatet för helåret 2021 blev minus 433 miljoner efter finansnetto. Med koncernbidraget inräknat stannade dock förlusten efter skatt på 43 miljoner kronor. 

Det är i denna terräng som Malin Dahlberg, Kulturhuset Stadsteaterns första kvinnliga vd, hittills har firat sina största triumfer. Inför verksamhetsåret 2023 lyckades hon förhandla fram en historisk höjning av koncernbidraget från 395 till 410 miljoner kronor. 

”Hon har haft en oerhört bra kommu­nikation med Stockholms stad. Hon har lyckats få de styrande att förstå våra behov och visat alla att hon är en lyhörd och duktig förhandlare. Det höjda bi­­draget kommer att täcka våra ökade fasta kostnader så att vi slipper nedrusta verksamheten. Det är helt och hållet Malins förtjänst att ekonomin inte lagt någon kreativ hämsko på verksamheten”, säger en lättad medarbetare. 

”Man skulle önska att det hördes lite mer när hon satte ner foten. Hon vill att alla alltid ska må bra, vill aldrig såra någon, men ibland måste man faktiskt det.”

Annars är det kommunikativa betyget för Malin Dahlberg mer blandat. Från att hon beskrivs som en lysande kommunikatör till att hon understundom sägs ha svårt att nå genom rutan, både externt och Zoom-internt på intranätet. 

”Malin är en mycket effektiv kommu­nikatör och duktig på att formulera sig, men hon vill inte möta medierna mer än nödvändigt och inte hålla långa brandtal eller ta upp folks tid med en massa skojsnack och anekdoter. Det är pang, pang, pang. Men hon behöver jobba med sin tydlighet vad gäller våra mer långsiktiga visioner och perspektiv. Just nu är spelplanen lite oklar för många”, säger en erfaren kollega.   

Av Malin Dahlbergs ledaregenskaper är det annars ödmjukheten som återkommer under samtalen med hennes kolleger. Och den tar sig olika uttryck. Hon beskrivs som att vara analytisk utan att framhäva sig själv, som att bygga andra utan att själv ta åt sig äran och som att glädjas åt andras framgångar på ett sätt som uppfattas ärligt.

”Denna ödmjukhet gör också att det för oss så livsviktiga samarbetet mellan alla olika avdelningar börjar fungera ännu bättre. Hon kan verkligen entusiasmera sin omgivning och har en klar potential att bygga vår framtid”, säger en chef ute i verksamheten och tillägger:

”Hon delegerar den konstnärliga visionen till andra och det är bra. Nu gäller det bara att hon inte degraderar sig till ekonomichef igen och fastnar i räkenskaperna så att hon tappar det övergripande ansvaret för hela verksamheten.”

Malin Dahlberg var tidigare vd för Circus Cirkör. Foto: Malin Hoelstad

Men samtidigt som hennes inkluderande och inkännande sätt att leda sin älskade institution röner stor uppskattning bland personalen, kommer också en del kritik. 

”Det är en svag punkt i hennes ledarstil, att hon visar alltför mycket empati – hur hårt och känslokallt det än kan låta. Hon blir nästan för ödmjuk ibland så att vissa lite skeva saker får liksom leva för länge”, säger en mångårig medarbetare. 

En av hens kolleger är inne på samma linje:

”Man skulle önska att det hördes lite mer när hon satte ner foten. Kanske ligger inte detta i hennes dna, men ingen skulle ta illa upp. Däremot skulle hon vinna i tydlighet. I min värld kan hon bli lite konflikträdd i skarpa lägen. Hon vill att alla alltid ska må bra, vill aldrig såra någon, men ibland måste man faktiskt det.”

Som vd för Kulturhuset Stadsteatern saknar Malin Dahlberg inte utmaningar. Det är en arbetsplats med många olika viljor och karaktärer och många skilda konstarter: teater, bibliotek, konstutställningar, samtal- och debattforum, konserter. Totalt över 4 000 evenemang per år. 

resultat 27/40

Kulturhuset Stadsteatern AB är en av norra Europas största kulturinstitutioner med 400 anställda.

Ett normalår har verksamheterna i Stockholms city, Skärholmen, Vällingby, Husby och Parkteatern fler än tre miljoner besökare. Under det pandemiska 2021 sjönk denna siffra till 800 000.

Bolagets verksamhet styrs genom direktiv från kommunfullmäktige i Stockholm och genom de politiskt tillsatta styrelserna för moderbolaget Stockholms Stadshus AB och Stockholms Stadsteater AB. 

Räkenskapsåret 2021 gjorde bolaget en förlust efter skatt på 43 miljoner kronor, ett koncernbidrag på 393 miljoner kronor inräknat. 

Ledarstil 3/5

Ett dialogbaserat och inlyssnande ledarskap. Beskrivs ha skapat efterlängtad stabilitet. En engagerad ekonom i de fria konsternas värld som inte behöver synas men som får mycket gjort och kan parera många konstnärliga viljor. Ödmjukheten lyfts fram av många. Den anses av somliga dock vara alltför stor så att det hindrar henne från att sätta ner foten.

Delegering 4/5

Delegerar strategiskt konstnärligt ansvar till verksamheterna. Visar stort förtroende för chefer att lösa uppgifter inom respektive domän. Ingen kontrollfreak, men sägs ibland lägga sig i frågor på detaljnivå. 

Motivation 4/5

Sägs ha skapat tillit och förtroende hos personalen ”som börjat le igen”. Uppskattas för sitt transparenta ledarskap. Ger sina chefer mycket ”sändningstid” vilket ökat arbetslust och moral. 

Konflikthantering 3/5

Parerar friktioner med mjuka verktyg. Är en tålmodig och uthållig konfliktlösare som inte söker quickfix-lagningar. Lösningsorienterad men av somliga upplevd som lite för snäll och undfallande i skarpa lägen. Får gärna höras mer när hon sätter ner foten, anser kritikerna.

Kommunikation 2/5

Har en korrekt, pedagogisk och lågmäld framtoning. Väljer sällan schvungfulla adjektiv eller överord i den interna digitala kommunikationen. Kan ha svårt att nå genom rutan. Låter andra chefer bära visionen externt. En lyhörd och duktig förhandlare. Många efterlyser större tydlighet vad gäller de långsiktiga målen.

Beslutsfattande 4/5

Flexibel och prestigelös i processen. Lyssnar in åsikter och respons, vilket ibland gör att processen drar ut på tiden. Sägs presentera förslag rätt färdiga, men kan ödmjukt ändra sig. Mån om att skapa förståelse för fattade beslut. Har vidvinkelseende i sammansatt verksamhet. Vill ha snabb verkställighet. Följer upp. 

Rekrytering 3/5

Möter stora utmaningar i en kvinnodominerad och homogen bransch med betydande mångfaldsproblem. Frågan sägs inte toppa den egna dagordningen. Har dock tillsatt likabehandlingsgrupper. 

Personlighet 4/5

Upplevs som oerhört engagerad och ömsint, med noll behov av självhävdelse. Korrekt och med koll på läget. Uppskattas för sin humor. Lättsam, går gärna i håliga jeans. Beskrivs som ett ”varmt empatiskt excelark”. 

”Att leda en så stor verksamhet med så många konstnärliga viljor och så många individualister ställer höga krav på ett flexibelt och lyhört ledarskap. För Malin gäller det att skapa en ensemble av alla stjärnor och det hörs ju lång väg hur svårt det är”, säger en arbetsledare ute i den operativa verksamheten.

Majoriteten av Chefs källor anser att Malin Dahlberg klarar denna balansgång på ett bra sätt. Hon upplevs utstråla lugn och stabilitet och petar sällan i detaljer. 

”Men Malin kommer aldrig att bli någon lektant eller bullmamma eller trivselcoach eller själstvätterska. Hon litar på att folk tar ansvar för det givna mandatet ändå, att alla visar respekt oavsett uppdrag och position i vårt spretiga bolag”, säger en av kulturinstitutionens högre chefer.

Lite trivselcoach tycks hon ändå vara – om än i det lilla formatet. När det lackar mot jul kan Kulturhuset Stads­tea­terns vd synas i någon av lågprisföretaget Normals butiker, där hon för egna pengar handlar julklappar till sina chefer i form av lypsyl och tablettaskar. 

”Det är gesten och tanken som räknas”, säger en av mottagarna.

”Hon behöver jobba med sin tydlighet vad gäller våra mer långsiktiga visioner och perspektiv. Just nu är spelplanen lite oklar för många. ”

Som utomstående skulle man kunna tro att den högsta chefen för ett stort kulturhus och en ännu större teater är en bullrig, scenisk och decibelstark person – men så är inte fallet med Malin Dahlberg. Längre. 

”Malin är en lyssnande modig ledare, ingen domptör. Som en rund fyrkant liksom. Hon vill inte stå längst fram på estraden, hon behöver inte självbekräftelser, hon är så långt från exhibitionist man kan komma. Hon vill styra bakom kulisserna och överlämnar mer än gärna scenerna till andra”, säger en chef med insyn i vad som händer bakom kulisserna. 

Samma källa menar vidare att trots att Malin Dahlberg är ekonom i botten är hon i alla lägen tydlig med att konsten måste gå först, att konsten är det primära uppdraget. Hon strävar heller inte efter att bli en tulipanaros-chef som kan allt.

”Men hon får gärna montera på lite större kreativa stödhjul, ta emot lite mer input från scenfolket”, tillägger källan.

Annars anses Malin Dahlberg bra på att ta till sig andras uppfattningar och åsikter, inte minst under beslutsprocesser. Ibland kan dessa tendera att dra ut på tiden, inte för att Malin Dahlberg är någon konsensuskramare, utan för att hon är noga med att alla ska få komma till tals. Det är den allmänna meningen. 

Men det finns ett spännande men:

”Malin är otroligt duktig på att pedagogiskt lägga fram ett förslag. Men man känner ibland att beslutet redan är fattat även om det lindas in på ett mjukt, intelligent och strategiskt noggrant sätt. Lite som det där talesättet att ’gör ni som jag säger så blir det som ni vill’. Men man känner sig aldrig överkörd direkt”, säger en chefskollega. 

Av Malin Dahlbergs ledaregenskaper är det ödmjukheten som återkommer under samtalen med hennes kolleger. Foto: TT/Bild

En annan av Malin Dahlbergs ledaregenskaper som ofta nämns är hennes humor – och det trots att hon utåt av många uppfattas som korrekt och formell. Men hon har alltid nära till skratt och är inte sällan den som själv utlöser dem. Som under en avtackning efter maktskiftet vid förra valet, då stadens stadsdirektör skulle lämna sin post. 

Någonstans i ett av Stadsteaterns spännande förråd hade Malin Dahlberg hittat en färgsprakande fantasifågelmask, som hon tyckte skulle passa som avskedspresent. På väg in i Stadshuset fick hon plötsligt infallet att själv sätta på sig den stora masken och iförd denna inträda i lokalen. 

Uppgifterna går isär om huruvida Malin Dahlberg också utstötte fågelliknande läten, men hennes entré väckte ändå stor muntration – och befogad uppmärksamhet.

”Man kan väl säga att de flesta kunde gissa varifrån vi kom”, berättar en entusiastisk medarbetare. 

Under sina år som vd uppges Malin Dahlberg ha lyckats skapa en varm atmosfär och ett slags lugn som många längtat efter. Men svåra arbetsuppgifter återstår, till exempel att få fler medarbetare att rekommendera Kulturhuset Stads­tea­tern som arbetsgivare. Enligt den senaste medarbetarundersökningen är det löne­läget som skaver.

En annan het fråga är, enligt flera källor, de komplicerade mångfaldsfrågorna. Att branschen är traditionellt kvinno­domi­nerad är en känd sanning. Det syns till exempel i Kulturhuset Stadsteaterns utökade ledningsgrupp, som består av nio kvinnor och tre män. 

”Malin är fullt medveten om att vi behöver bli mer heterogena på ledningsnivå och inser också vikten av att skapa en mer jämställd organisation. Detta ligger henne varmt om hjärtat. Värre är det med den etniska mångfalden, den speglar inte alls samhället i dag. Där har scenkonstbranschen misslyckats och vi också – även om vi nu har inrättat likabehandlingsgrupper”, säger en initierad källa.  

Så i kulisserna bakom de stora scenerna återstår ännu mycket arbete. Och det är där Malin Dahlberg trivs allra bäst.

Så gör vi Cheftestet. Cheftestet bygger på gedigen research och intervjuer med en mängd personer – alltid minst 20 – som arbetar och har arbetat med den berörda chefen. Vi talar med personer på olika nivåer och från olika sammanhang där de samarbetat nära med chefen, allt för att förmedla en så bred och rättvis bild som möjligt. Utifrån detta analyserar Chef ledarskapet hos chefen i fråga och sätter betyg enligt de kriterier som vi anser känne­tecknar ett gott ledarskap. Den testade chefen får alltid läsa artikeln innan testet publiceras och erbjuds möjlighet att ge sin kommentar.

malin dahlberg svarar

”Arbetet görs gemensamt”

”Min ambition är att Kulturhuset Stadsteatern ska vara en institution med mod och höga konstnärliga ambitioner. Kulturverksamheten är blodet i vår verksamhet, men den behöver en struktur och organisation. En kropp att leva i. Det arbetet görs gemensamt på en så här stor kulturinstitution. Tillsammans med konstnärerna, teknikerna, marknadsavdelningen, administratörerna, här finns vår kraft. I korridoren, de snabba mötena, här mår jag bäst. Jag uppskattar alla de starka personer som leder och utvecklar verksamheten, och tror starkt på eget ansvar, kombinationen är del av vår styrka. Under pandemin sattes allt på prov. Vi bestämde oss tidigt för att behålla personal, samt fortsätta arbeta nära det fria kulturlivet. För att säkra konstens roll i samhället och skapa en grund för framtidens besökare.”

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.