Cheftest: Charlotte Petri Gornitzka, gs MSB

cheftest En mästare på kommunikation som hellre pratar än skriver pm och analyser. Få matchar Charlotte Petri Gornitzkas chefskarriär. Både när det gäller toppar och skandaler. Nu kan hon bli MSB:s sista generaldirektör.

Cheftest
Publicerad
Charlotte Petri Gornitzka. Foto: Eva Dalin

En sömnig myndighet som få kände till och ännu färre riktigt visste vad den gjorde.

Sedan kom pandemin. Då blev MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, en myndighet på allas läppar och synonymt med uppmaningar till bunkrande av allt från toalettpapper till vattendunkar. Även om många fortfarande inte riktigt visste vad myndigheten verkligen gjorde.

Sedan kom Charlotte Petri Gornitzka. Och nu skulle alla få veta vad MSB gör. Det var i alla fall hennes egen vision – att göra myndigheten både synligare och tydligare.

”Men det är inte lätt. Det är en otroligt spretig myndighet. Charlotte är smart och fattar snabbt, men det tar tid att greppa alla ämnen”, säger en källa som varit på MSB sedan den bildades 2009 genom en sammanslagning av Krisberedskapsmyndigheten, Räddningsverket och Styrelsen för psykologiskt försvar.

Även om Charlotte Petri Gornitzka har en chefskarriär utöver det vanliga – generalsekreterare för Rädda Barnen, generaldirektör för Sida och flera tunga internationella uppdrag – var det många som höjde på ögonbrynen när hon fick jobbet.

Charlotte Petri Gorntizka

Gör: Generaldirektör på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, sedan slutet av 2021.

Bor: Stockholm och fritidshus i Värmland.

Familj: Partner och två vuxna söner.

Ålder: 64.

Utbildning: Calle Flygares teaterskola, Stockholms musikpedagogiska institut och IHM Business school.

Karriär i korthet: Informationschef och biträdande generalsekreterare på Röda Korset 1998–2003, generalsekreterare för Rädda ­Barnen, 2003–08, chef Internationella Rädda Barnen i London 2008–10, generaldirektör Sida 2010–16, ordförande för OECD:s biståndskommitté DAC 2016–18 i Paris, assisterande generalsekreterare i FN:s barnfond Unicef 2018–21 i New York.

31 personer kände sig kallade och nästan ingen av Chefs källor trodde att jobbet skulle bli hennes.

”Även om jag har stor respekt för Charlotte som både människa och ledare trodde jag att hon varken skulle komma tillbaka till Sverige eller få ett jobb där hon egentligen inte har så stora kunskaper. Hon kan bistånd, men inte mycket om vare sig civilt eller militärt försvar”, säger en person som tidigare arbetat nära Charlotte Petri Gornitzka.

Själv var Charlotte Petri Gornitzka glad och laddad över det nya uppdraget.

”Det ska bli väldigt roligt och viktigt att leda MSB och göra det tillsammans med andra så att Sverige kan stå stadigt, att vi bygger ett civilförsvar tillsammans med andra”, löd premiär­kommentaren.

”I allt hon gör är hon duktig på att se vem och vilka det är som bestämmer och har makten. Det är dem hon riktar in sig på. Det har varit en framgångsrik strategi.”

Inrikesminister Mikael Damberg (S) var nöjd med sin rekrytering:

”Med hennes breda kunskap och erfarenheter kommer hon att kunna leda myndigheten i arbetet med de betydande utmaningar vi står inför, inte minst återuppbyggnaden av det civila försvaret.”

Men om Mikael Damberg ville ha en följsam och lättstyrd generaldirektör hade han valt fel. Det tänkte nog Charlotte Petri Gornitzka själv. Så här svarade hon nämligen på frågan om dåvarande biståndsministern Gunilla Carlsson (M) kunde styra henne som nybliven Sida-chef.

”Det vete katten. I mig har hon fått ett tuggmotstånd. Jag är inte lättstyrd. Och kommer ta mig friheter att ha idéer. Och jag är resultatinriktad, men samtidigt diplo­matisk.”

Charlotte Petri Gornitzka fick redan första dagen som MSB-direktör inblick i hur det kan se ut på en olycksplats när hon besökte räddningstjänsten i Karlstadregionen under en övning för räddningstjänsteelever. Foto: Lisa Olaison/NWT

Bara ett par månader efter att hon tillträtt MSB-jobbet ändrades spelplanen radikalt. Ryssland invaderade Ukraina. I kölvattnet kom en energikris och en svensk Nato-ansökan.

”Det var tufft för Charlotte. Men hon har jobbat hårt för att anpassa verksamheten till dagens verklighet. Jag tycker hon har lyckats navigera bra i den nya omvärlden. Dessutom vill hon utveckla och förändra myndigheten”, säger en källa.

Och ifrågasätta.

”Jag tycker att det är ’för lite rött’ i redovisningarna. Jag vill att vi ska våga lyfta det som inte funkar och att vi ska se problem som en väg till utveckling”, sa hon i en intervju förra sommaren.

Charlotte Petri Gornitzka är ingen chef som förvaltar, hon vill att saker ska hända. Det råder det enighet om bland Chefs uppgiftslämnare.

”Jag har varit på konferenser, resor och möten med Charlotte och slås av vilket enormt kontaktnät hon har. Hon verkar känna alla.”

En av hennes paradgrenar när det gäller förändring är att samarbeta med näringslivet. Något som var uppskattat på Rädda Barnen, men blev ifrågasatt på Sida.

”Det finns eller åtminstone fanns en stor misstänksamhet mot näringslivet i biståndsvärlden. Men Charlotte stod på sig och i dag är samarbetet med närings­livet en självklarhet för Sida. Där var hon en nydanare”, säger en tidigare Sida-­anställd.

På MSB kör hon en favorit i repris.

”Charlotte pratar hela tiden om vikten av att samarbeta med näringslivet. Och agerar också”, säger en person som jobbat över tio år på MSB.

I Charlotte Petri Gornitzkas fall betyder det att nätverka och träffa rätt människor. Nästan alltid på toppnivå. Så jobbar hon på MSB, enligt flera källor. Och så jobbade hon på Rädda Barnen och Sida.

Ska det samarbetas med näringslivet är det ledningen för Svenskt Näringsliv, vd:ar för de stora börsbolagen och företrädare för de stora branschorganisationerna som gäller.

”I allt hon gör är hon duktig på att se vem och vilka det är som bestämmer och har makten. Det är dem hon riktar in sig på. Det har varit en framgångsrik strategi.

Inte bara i de organisationer hon lett utan också för sitt eget ’varumärkesbyggande’”, säger en som jobbar med henne.

Charlotte Petri Gornitzka twittrar gärna. Foto: Twitter

Enligt flera av Chefs källor är nätverkandet också en viktig del i Charlotte Petris Gornitzkas framgång som toppchef.

”Jag har varit på konferenser, resor och möten med Charlotte och slås av vilket enormt kontaktnät hon har. Hon verkar känna alla”, säger en tidigare medarbetare.

Att gå från det ena toppjobbet till det andra inom både myndigheter och organisationer utan att vare sig ha en akademisk examen eller politisk förankring är sällsynt.

”Det är fascinerande med Charlotte. Hon har sällan de djupa sakkunskaperna eller gjort de mest lysande presentationerna vid stora konferenser. Men ändå går hon från det ena toppjobbet till det andra. Jag tror det handlar om att hon går hem som person. Man gillar Charlotte och hon ger ett väldigt trovärdigt intryck”, säger en person som haft Charlotte Petri Gornitzka som chef och även umgåtts privat med henne.

Hon går också hem hos många på MSB. Hennes lediga, trevliga och avspända sätt har förbättrat arbetsklimatet i ledningsgruppen, intygar flera medarbetare.

En källa sammanfattar:

”Charlotte är en varm och välkomnande person. Rolig är hon också. Det blir väldigt avspänt runt henne. Man vågar säga vad man tycker. Och hon lyssnar på ens argument.”

Men för den skull biter de inte alltid.

”Nej, ibland har hon redan bestämt sig. Och då är det svårt att få henne att ändra sig. Hon kan vara väldigt tydlig och lite vass. På gott och ont”, säger en person med insyn i MSB:s ledning.

resultat 28/40

MSB:s kostnader 2021 var 3,9 miljarder kr. 75 procent finansieras med statsbidrag, resten tas in via avgifter, bland annat för brandskyddskontroller och Rakel, det nationella kommunikationssystemet som bland annat polisen och sjukvården använder.

MSB bildades 2009 när flera myndigheter slogs ihop. MSB har drygt 1 200 anställda och finns förutom i Karlstad och Solna i Rosersberg, Revinge och Sandö där de bedriver utbildningar. Våren 2022 knoppades MSB av då Myndigheten för psykologiskt försvar bildades. Regeringen Kristersson valde i höstas att flytta ansvaret för MSB från justitiedepartementet till försvarsdepartementet.

Ledarstil 4/5

Jobbar hårt och är inte rädd för att ifrågasätta, men med ett stort hjärta och mycket värme. Lyssnar gärna och vill hela tiden ha en dialog. Mästare på att knyta kontakter, nätverka och söka partnerskap utanför den egna organisationen. Bättre på det än det interna chefandet, menar några källor.

Delegering 4/5

Hon upplevs inte ha något större intresse av att peta i detaljer, med sägs vilja ha övergripande koll på cheferna under sig. Det gör hon med en ständigt pågående dialog. Hon vill göra saker tillsammans – co-create, som en källa uttrycker det.

Motivation 3/5

Har ett driv som smittar av sig. En person man vill jobba nära, säger en källa. Lättillgänglig för de närmaste, men det stora geografiska avståndet mellan sätet i Karlstad och ledningen i Solna har kritiserats internt och skapar ibland problem att få hela organisationen att dra åt samma håll.

Konflikthantering 3/5

Ett förhållandevis öppet samtalsklimat på MSB gör att medarbetarna vågar säga vad de tycker utan rädsla för repressalier, enligt Chefs källor. Kan upplevas som lite vass när hon enstaka gånger visar sitt väl dolda temperament. Under tuffare mediegranskningar har hon försökt slå tillbaka och sedan gjort sig oanträffbar.

Kommunikation 4/5

Beskrivs som en kommunikationsmästare som är lika bra på att fånga de kräsna deltagarna på den internationella konferensen, som att kunna småprata med vaktmästaren vid kaffeautomaten. Bra på att analysera vem hon ska kommunicera med för att nå bäst resultat. Nätverkandet är en paradgren.

Beslutsfattande 3/5

Hon är inte rädd att fatta obekväma beslut. Ger ofta de närmaste chansen att komma med synpunkter inför besluten. Har ibland en tendens att fatta lite väl snabba beslut, sam­tidigt som vissa frågor kan dras i långbänk.

Rekrytering 3/5

Under hennes första år som generaldirektör inleddes 221 rekryteringar till MSB. Det säger sig själv att de flesta av dem görs utan hennes medverkan. Nyckelmedarbetare är hon noga med att själv intervjua. Tar gärna med sig nyckelmedarbetare från tidigare arbetsplatser. I ledningsgruppen sitter sju kvinnor och fyra män.

Personlighet 4/5

Vänlig, trevlig, smart och glad är ord som återkommer från många av dem som Chef har intervjuat. Hon har ett stort intresse för människor och relationer. Gjort en fantastisk karriär, utan att för den skull vara en utpräglad karriärist, menar flera uppgiftslämnare.

Fotnot: Charlotte Petri Gornitzka cheftestades i nummer 3/2014 då hon var gd för Sida och fick då 27 poäng.

Även om Charlotte Petri Gornitzka bestämt sig i en fråga kör hon inte över kollegerna. Alla ska känna sig delaktiga och lyssnade på, menar flera av dem som jobbat och jobbar nära Charlotte Petri Gornitzka.

”Hon är beslutsför, men kan ibland ta lite väl snabba beslut. Hon har lättare för att säga ja än nej. Men ibland blir det ändå lite långbänk.”

En sådan långbänk är, enligt flera källor på MSB, den om vice avdelningschefer på MSB. Pandemin har visat MSB:s interna sårbarhet när tunga chefer blir sjuka eller är borta av andra skäl. 

Idag är det bara Charlotte Petri Gornitzka själv som har en ställföreträdare, överdirektören Camilla Asp.

Flera av dem Chef har talat med på MSB tycker att även avdelnings­cheferna ska ha en ställföreträdare.

Charlotte Petri Gornitzka. Foto: Eva Dalin

Men vad högsta chefen tycker och vill är höljt i dunkel. Hon har inte satt ner foten och tagit ett beslut än. Något hon borde ha gjort, tycker flera av de källor som Chef talat med.

Att Charlotte Petri Gornitzkas ledarstil bygger på kommunikation och mänskliga kontakter är ingen hemlighet.

Hon älskar att prata. Så här säger en person som tidigare jobbade nära MSB-­chefen:

”Hennes ledarskap bygger mycket på att prata. Jag har sällan sett henne sitta och gneta med en skriftlig analys eller ett pm.”

Men ibland pratas det för mycket. Det tycker i alla fall hon själv. ”Jag pratar för mycket, jag är så himla ordrik!”, sa hon i en DN-intervju på frågan om en personlig svaghet.

I en annan intervju beskriver hon sin ledarstil som tillitsbaserad. Det handlar om att skapa en grundtrygghet:

”Att man känner trygghet där man arbetar. Jag som chef skapar förutsättningarna för det, både mellan mig och mina medarbetare och mellan medarbetarna. För att göra det måste vi lägga tid på relationerna och jag som chef måste vara nyfiken på min grupp.”

”Charlotte har inte alltid varit så myndighetsmässig. Vill hon något så genomför hon det på något sätt.”

Betyder det att Charlotte Petri Gornitzka är en mästare på att delegera?

Ja och nej, menar Chefs källor.

Många pratar om en automatisk delegation eftersom ”MSB är en så stor myndigheten att det inte går att vara med och peta i detaljer”.

Andra vittnar om att MSB-chefen stundtals vill ha noggrann kontroll på besluten. Det handlar sällan om att detaljstyra utan mer om att föra en ständig dialog med cheferna. Sedan Charlotte Petri Gornitzka tillträdde har hon infört regelbundna möten med avdelningscheferna.

Ett uppskattat tilltag. Så här säger en källa:

”Charlotte är inte jätteintresserad av detaljer. Men vill gärna vara med i processen själv. Hon vill skapa tillsammans, eller co-create, som det kallas bland trendiga managementkonsulter.”

Charlotte Petri Gornitzkas karriär har inte bara kantats av toppjobb. Hon har varit indragen i flera skandaler. En fick nytt liv när hon utnämndes till MSB-chef.

Dubbla löner. Foto: TT

Under hennes tid på Sida avslöjade SVT att hon i början av gd-skapet haft dubbla löner. Dels den från staten, dels en från Internationella Rädda Barnen. Dessutom fortsatte hon att engagera sig i interna frågor på Internationella Rädda Barnen när hon tillträtt som Sida-chef.

Avslöjandet kom i valrörelsen 2014 och blev politiskt sprängstoff. Stefan Löfven fördömde de dubbla lönerna och inom Sida försökte man att få Charlotte Petri Gornitzka att avstå pengarna från Rädda Barnen. Men utan framgång.

Charlotte Gornitzka försvarade sig, och gjorde sig sedan oanträffbar för medierna.

”Hon betalade aldrig tillbaka något. Men mediedrevet om den dubbla lönen tog hon väldigt hårt”, säger en källa.

Men hon överlevde löneskandalen och även en intern korruptionsutredning på Sida. Dels hade hon anställt en ingift släkting, dels var hon på väg att ge en vän konsultuppdrag utan upphandling. Konsultuppdraget stoppades.

”Charlotte har inte alltid varit så myndighetsmässig. Vill hon något så genomför hon det på något sätt”, säger en tidigare kollega på Sida.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har sitt säte i Karlstad. Men trots det huserar Charlotte Petri Gornitzka i den gamla postterminalen i Tomteboda i Solna. Där finns också resten av ledningsgruppen, utom en.

Charlotte Petri Gornitzka, Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar samt bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell under en pressträff om Sveriges stöd till Turkiet och Syrien efter jordskalven. Foto: Lars Schröder/TT

”Oacceptabelt”, dundrade riksdagsledamoten Arman Teimouri (L) i fjol efter att ha tagit del av P4 Värmlands granskning som visade att under de senaste elva åren har 80 procent av de nyanställda toppcheferna stationerats i Stockholm och 60 procent av de lägre cheferna.

Charlotte Petri Gornitzka har inte lyckats bryta Stockholmscentreringen men försöker vara i Karlstad så ofta hon kan. Enigt flera källor uppmuntrar hon också cheferna att åka dit.

Vartannat ledningsmöte hålls i Karlstad. Ett spel för galleriet, tycker en mångårig medarbetare i Karlstad.

”Ledningen kommer till Karlstad och låser in sig i ett konferensrum på morgonen. Sen går de ut och fikar i 20 minuter och har ett möte med personalen. Sen går de tillbaka till konferensrummet.”

Hen fortsätter:

”Menar man allvar med utlokaliseringar skulle man vara tuffare. Det som ofta börjar med att utlokaliserade myndigheter har ett krypin i Stockholm växer snart snabbt.”

Rekryteringarna på MSB, hela 221 stycken påbörjade under 2021 enligt MSB:s redovisning, sköts i huvudsak av hr-avdelningen.

”Hon är beslutsför, men kan ibland ta lite väl snabba beslut. Hon har lättare för att säga ja än nej. Men ibland blir det ändå lite långbänk.”

Ledningsgruppen består av sju kvinnor och fyra män. Charlotte Petri Gornitzka sägs bara vara aktiv i rekryteringen av toppchefer. Och sin egen sekreterare. Hon har hängt med både på Rädda Barnen och Sida.

Typiskt Charlotte Petri Gornitzka, menar flera som jobbat med henne under åren.

”Hon jobbar nära några få som är väldigt lojala. Hon är ingen chef som bygger upp olika team utan är lite mer av en solospelare”, säger en källa.

Charlotte Petri Gorntizkas förordnande som generaldirektör går ut i december 2025. Dagarna innan hon fyller 67 år. En ålder då knappast någon generaldirektör kan räkna med förlängning. Om det nu ens finns något att förlänga.

Några menar att Charlotte Petri Gornitzka mycket väl kan bli MSB:s sista generaldirektör.

Man har redan knoppat av Myndigheten för psykologiskt försvar i fjol. Den nya regeringen la också MSB under försvarsdepartementet i stället för justitiedeparte­mentet. Det är långt ifrån säkert att det slutar där. Försvarsbeslutet som togs för 2020 sträcker sig till 2025.

”Efter det kan det bli helt annorlunda”, säger en källa med god insyn i MSB:s samarbete med Försvarsmakten.

Så gör vi Cheftestet. Cheftestet bygger på gedigen research och intervjuer med en mängd personer – alltid minst 20 – som arbetar och har arbetat med den berörda chefen. Vi talar med personer på olika nivåer och från olika sammanhang där de samarbetat nära med chefen, allt för att förmedla en så bred och rättvis bild som möjligt. Utifrån detta analyserar Chef ledarskapet hos chefen i fråga och sätter betyg enligt de kriterier som vi anser känne­tecknar ett gott ledarskap. Den testade chefen får alltid läsa artikeln innan testet publiceras och erbjuds möjlighet att ge sin kommentar.

Charlotte Petri Gorntizka svarar

”Uppdrag ställt på sin spets”

”MSB:s uppdrag är brett och komplext. I grunden handlar det om att bära och utveckla ett samhällsledarskap. Det är hela samhällets motståndskraft som ska stärkas genom MSB:s arbete, och den motståndskraften bärs av kommuner, regioner, företag, organisationer och myndigheter – ja även av oss alla som enskilda individer.

Med den försämrade säkerhetspolitiska situationen sätts detta uppdrag på sin spets ytterligare, och MSB:s ledarskap får ökad betydelse, både inåt och utåt. Här har jag som generaldirektör en viktig roll att spela, tillsammans med övriga chefer och medarbetare vid myndigheten. Att leda samverkan mot uppsatta mål kräver ett särskilt ledarskap, där kommunikation och förtroendefulla relationer är avgörande. Att kunna fatta beslut på tillgänglig information – ibland snabbt – är en annan viktig förmåga.

Min ambition är att MSB ska vara en tydlig, stark och sammanhållen myndighet när det blir dags för mig att lämna över till min efterträdare.”

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden