Chefs undersökning: 9 av 10 chefer mår bra av kultur                     

Kulturvanor Svenska chefer gillar kultur. Eller älskar, snarare. Utöver att film, litteratur, musik och annan kultur får cheferna att njuta och må bra, anser de också att kulturen gör dem till bättre ledare, visar Chefs undersökning.

Ledarskap
Publicerad

Vad

Att kulturen kan vara en lika bra metod för ledarskapsutveckling än kurser och management­litteratur är en spridd uppfattning bland cheferna i Chefs undersökning.

Nytta

Närmare 40 procent anser att kulturkonsumtionen i hög grad bidrar till ett förbättrat ledarskap.

Över 90 procent av de svenska cheferna läser böcker. En tredjedel av dem så ofta som flera gånger i veckan. Nästan alla ser på film. Trots pandemin har en majoritet av cheferna även gått på konstutställning och museum vid åtminstone något tillfälle under den senaste tolvmånadersperioden, visar en undersökning från Chef.

Den allra populäraste kulturaktiviteten bland chefer är att lyssna på musik, visar vår enkät. 

Resultatet går delvis på tvärs med en vida spridd ”sanning” om att svenska chefer skulle vara avogt inställda till kultur. Cheferna tycks tvärtom brinna extra mycket för det konstnärliga, jämfört med resten av befolkningen.  

”Mitt liv skulle bli oerhört fattigt utan kultur”, som en av cheferna uttrycker det i enkäten, i vilken tre femtedelar uppger att konst och kultur är viktigt eller mycket viktigt för välbefinnandet.

Kulturvanor och inkomst hand i hand

Medan 36 procent av alla vuxna svenskar lyssnar på ljudböcker, enligt data från SOM-institutet, indikerar vår undersökning att hela 55 procent av cheferna ägnar sig åt samma sak. Oaktat den osäkerhet som uppstår vid jämförelser mellan olika enkäter, tycks cheferna också vara betydligt flitigare museibesökare.

SOM-institutets uppgift om att icke försumbara 82 procent av befolkningen har läst bok under en tolvmåna­dersperiod (2020), är ändå en bra bit lägre än den siffra som vi fått fram för cheferna.

Chefernas kulturvanor hänger sannolikt ihop med deras generellt höga nivå av utbildning, inkomst och samhällsställning.

Kulturaktiviteten ökar i takt med inkomsten, fastslår Myndigheten för kulturanalys i en analys. Deltagandet i så kallad traditionell kultur som teaterbesök, bokläsning och konstutställningsbesök har en stark koppling till socioekonomiska faktorer som social härkomst och utbildningsnivå. 

Tjänstemän, företagare och stadsbor

Stadsbor har mer omfattande kultur­vanor än människor på landsbygd. Tjänstemän och företagare deltar mer i de flesta kulturaktiviteter än arbetare.

Vad gäller den bredare populärkulturen som datorspel, film, musik och rockkonserter är det i huvudsak ålder som påverkar graden av intresse. Ju yngre du är, desto mer ägnar du dig åt den samtida populärkultur som ofta finns lättillgänglig digitalt. Faktorer som utbildning, boende­ort och samhällsklass har då begränsad betydelse, fastslår Myndigheten för kulturanalys. 

Samtidigt är det populärkulturen som har störst genomslag bland cheferna. Nästan hälften av dem tittar på tv-serier flera gånger i veckan, visar Chefs undersökning. 

Bättre ledarskap av kultur

Att kulturen kan vara en lika bra – eller rentav bättre – metod för ledarskapsutveckling än kurser och management­litteratur är en spridd uppfattning bland cheferna.

Nästan två femtedelar tycker att kulturkonsumtionen i hög grad bidrar till ett förbättrat ledarskap.

Annika Dolk

”Att läsa skönlitteratur är den bästa och billigaste ledarskapsutbildning man kan få. Det är genom att möta människor i romaner, deras tankar, dilemman och reaktionsmönster jag lärt mig hur olika man kan reagera, vad som driver människor”.

Det menar Annika Dolk, stiftelserektor inom Folkuniversitetet och en av de nästan 800 chefer som har besvarat vår enkät.

Hon fortsätter:

”Det är genom att spegla mig i andras handlingar och tankar som jag kommit till insikt om vem jag är och hur jag reagerar. Jag blir helt enkelt en så mycket bättre chef genom att vara en läsande människa. Jag slipper alla floskler – kan vara en ’konsistent chef’ trots nya ideal som lanseras av olika konsulter. Jag kan dessutom lära känna nya generationer människor bara genom att läsa vad författare i olika åldrar skriver om, smaka på hur de uttrycker sig och det är mer autentiskt än att gå en kurs där någon raljerar över dem.”

Om undersökningen:

Webbaserad undersökning utförd av Chef i april–maj 2022 med 777 deltagare. Av de som har svarat är 69 procent kvinnor och 30 procent män (1 procent vill inte ange kön). Sju procent är 30–40 år, 29 procent 41–50 år, 47 procent 51–60 år och 16 procent är över 60 år gamla. Mindre än en procent är under 30 år. Av respondenterna är 38 procent chefer på ledningsnivå, 38 procent mellanchefer och elva procent gruppchefer.

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.