Chefer mer benägna till quiet quitting än anställda

Har svenska chefer fått nog? Chefer uppvisar högre benägenhet till quiet quitting än anställda utan personalansvar. Det visar en ny rapport från Netigate.

Ledarskap
Publicerad

Trodde du att quiet quitters i högre utsträckning ville lämna sin arbetsplats? Så är det inte.

Däremot visar det sig att chefer i Sverige har fler beteenden kopplade till quiet quitting än anställda utan personalansvar.

Det framgår i Netigates färska medarbetarrapport 2023, som undersöker engagemanget hos 3 146 yrkesverksamma personer på den svenska arbetsmarknaden. Av dessa har 1 146 individer fått svara på fem påståenden kopplade till quiet quitting.

34 procent av cheferna i undersökningen uppger att de håller med om att de inte har som mål att leverera mer än vad de behöver, jämfört med 21 procent icke-chefer som svarar samma sak.

29 procent av cheferna svarar dessutom att de inte tar på sig extra uppgifter om de vet att de behöver arbeta hårdare eller längre för att utföra dem, att jämföra med 26 procent icke-chefer.

Arbetslivstrenden med tyst nedtrappning uppstod i USA efter pandemin, spred sig sedan globalt och fick det att koka på sociala medier.

Den negativa, passivt-aggressiva fenomenet, att mentalt checka ut sitt jobb och enbart utföra det absoluta minimum av uppgifter som arbetsgivaren kräver, menar en del hr-experter kan vara en sund reaktion bland stressade eller på gränsen till utbrända medarbetare som insett vad som är verkligt viktigt i livet.

Bland svenskar är quiet quitting extra vanligt, enligt en undersökning från rekryteringsföretaget Randstad som Chef skrev om i februari.

Där framkom det att 38 procent av svenskarna kände igen sig i tyst nedtrappning, vilket placerar Sverige på en femteplats internationellt.

Arbetslivstrenden behöver däremot inte ses i negativ dager. Quiet quitters visar nämligen inte lägre övergripande nöjdhet med sin arbetsgivare, inte heller någon skillnad i viljan att rekommendera sin arbetsgivare till andra, enligt Netigates rapport.

Quiet quitters har med andra ord samma lojalitetsintentioner som andra anställda.

Vidare kan man se att ungefär 75 procent av respondenterna bedömer sig själva som engagerade oavsett om de uppvisar tecken på quiet quitting eller inte.

Yngre, offentligt anställda och män är överrepresenterade i statistiken av quiet quitters.

Däremot är gruppen mindre nöjda än andra med lön och förmåner. Något som indikerar att de anställda inte vill arbeta eller leverera mer än de faktiskt känner att de har betalt för, heter det i rapporten.

om undersökningen

  • Chefer uppvisar en högre andel beteenden kopplade till quiet quitting än anställda utan personalansvar.
  • Hypotesen att medarbetare med hög grad av quiet quitting-beteenden också i högre utsträckning vill lämna sin arbetsplats bekräftas inte i resultatet av undersökningen.
  • Cirka 75 procent av respondenterna bedömer sig själva som engagerade oavsett om de uppvisar tecken på quiet quitting eller inte.
  • Resultaten rapporten baseras på en riksrepresentativ panelundersökning (Syno) med totalt 3146 yrkesverksamma individer på den svenska arbetsmarknaden. I undersökningen fick samtliga respondenter svara på frågorna som inkluderas i Netigates engagemangsmodell tillsammans med fördjupande bakgrundsfrågor. 1146 av respondenterna svarade även på kompletterande frågor gällande olika fokusområden för årets rapport.

Netigates medarbetarrapport 2023

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden