Agilt arbetssätt – ”Innovation en överlevnadsfråga”

Många försöker jobba agilt utan att veta om det passar syftet eller hur man gör, menar författarna Mariah ben Salem Dynehäll, Leif Denti och Anna Lärk Ståhlberg i den nya boken ”Vadå agilt?”

Ledarskap
Publicerad

Varför behövs det ännu en bok om att jobba agilt?

”Det har blivit trendigt och många är frustrerade, för man vet inte ens vad det är. Om man googlar möts man av avance­rade modeller som förvirrar. Boken är ett svar på det behovet, vi vill förenkla och konkretisera”, svarar Mariah ben Salem Dynehäll.

Mariah ben Salem Dynehäll.

När ska man jobba agilt?

”Vi skiljer mellan målstyrt och målsökande arbete. Mål­­styrt är när vi vet vad slutresultatet ska bli och följer en plan. Men om vi ska utveckla en ny lösning som vi inte känner till när vi börjar, då måste vi jobba målsökande och då är det agila arbetssättet bäst.”

Kan alla chefer i alla typer av organisationer jobba agilt? 

”Absolut. Men man måste skapa förutsättningar för att det ska fungera. Ofta kan ett team förstå vad det innebär, medan chefsledningen uppåt inte gör det och försöker följa upp mot målstyrda nyckeltal.”

Varför behövs agila processer?

”Allt oftare hamnar vi i målsökande kontexter, eftersom förändringstakten har ökat så radikalt bara de senaste två, tre åren. Nya globala kriser och konsumenters förändrade behov gör att vi måste söka nya lösningar allt oftare. Det har blivit en överlevnadsfråga att jobba med innovation. Det finns ingen garanti för att det som fungerar i dag fungerar i morgon.”

Vad är min viktigaste uppgift som chef när vi jobbar agilt?

”Att leda och styra den här typen av processer är förknippat med väldigt hög osäkerhet. Vi lägger rälsen medan vi kör. Många kan ha svårt att hantera det och blir passiva. Chefens två viktigaste utmaningar är att hålla osäkerheten på en rimlig nivå och själv behålla helikopterperspektivet. Det gäller att skilja på innehållsosäkerhet och processosäkerhet. Den förstnämnda måste vi acceptera och förankra, men processosäker­heten ska vara minimal. Ju mindre den är, desto större är toleransen för att man är osäker på innehållet. Om man säger att ’nu ska ni jobba agilt’ och inte förklarat vad det betyder, blir man frustrerad och kommer ingenstans.”

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden