Sök mångfald — hitta talanger

Mångfald
Publicerad
Annelieke Ettema Luczak i samspråk med Srisudha Kanda från Indien, arbetssökande inom it. Foto: Magnus Liam Karlsson

Projektet ’Äntligen jobb’ startade som ett samarbete mellan Swedbank och Arbetsförmedlingen för fem år sedan.

Då låg det på bankens public affairsavdelning – i dag har det tagit steget över till hr, där Annelieke Ettema Luczak, hr-chef med ansvar för rekrytering, är ansvarig. Annelieke Ettema Luczak understryker att projektet främst syftar till en affärsnytta.

”Vi är egocentriska i det här. Vi behöver spegla samhället och hitta de bästa talangerna. Diversifierade team är helt enkelt bättre”, säger hon.

För att kvalificera sig som praktiksökande genom Äntligen jobb ska man vara utlandsfödd akademiker, utbildad utanför Sverige och utan arbete som motsvarar ens utbildningsbakgrund.

Konkret går det till så att Swedbank sammanställer en kravprofil för en vakans eller ett tjänsteutrymme, som går till hr-avdelningen. Hr tar i sin tur kontakt med Arbetsförmedlingen som matchar behovet bland sina inskrivna.

Annelieke Ettema Luczak, hr-chef med ansvar för rekrytering, Swedbank.

”De tar fram ungefär fem kandidater som vi sedan intervjuar”, säger Annelieke Ettema Luczak.

En annan del av projektet är speed dating-event, som har hållits i Stockholm och Göteborg. Eventen samlar alla berörda chefer på de avdelningar som har behov av praktikanter, samt ett 50-tal jobbsökande. Avdelningarna presenterar sig och därefter minglar deltagarna med dem de vill skapa kontakter med.

Efter ett event i oktober 2015 fick nära hälften av de arbetssökande praktikplats på banken.

”Det kommer otroligt kompetenta personer med imponerande cv. Som någon sa: ’Man nästan skäms för att de inte fått jobb tidigare’.”

Praktiken pågår i upp till sex månader och finansieras med aktivitetsstöd från Försäkringskassan. Därefter tar man ställning till om den jobbsökande ska anställas.

”Sedan 2011 har vi haft 175 personer på praktik, varav 70 procent har anställts. Totalt har 80 procent fått jobb, de andra tio procenten hos andra företag som vi hjälpt, som till exempel Eon, Skanska, Volvo och ABB.”

Annelieke Ettema Luczak tipsar:

1. Bara gör. ”Det är bara att sätta igång. Patricia Kempff (numera på ABB)  som startade projektet var drivande i början – i dag är vi två som jobbar med det”, säger Annelieke Ettema Luczak.

2. Underskatta inte behovet av kommunikation – hitta rätt kontaktvägar med myndigheter och skapa förståelse för projektet i alla delar av företaget – och tiden det tar att få in rutiner. 

3. Tänk på att samhällsengagemang är bra men det ska inte vara därför man gör det, det måste finnas en affärsnytta för organisationen. Ingen arbetssökande vill heller bli sedd som föremål för välgörenhet.

I och med ’Äntligen jobb’ har Swedbank också åtagit sig en del av valideringen av de jobbsökandes kompetens. Arbetsförmedlingen svarar för att säkerställa utbildningsnivån hos de jobbsökande medan en valideringsinsats av till exempel relevanta språkkunskaper – som inte alltid behöver vara svenska – görs av arbetsgivaren (i det här fallet Swedbank) under praktikperioden.

”Vi har också kontakt med ett bemanningsföretag som kan stödja den som haft en praktikplats hos oss och som sedan inte får anställning”, säger Annelieke Ettema Luczak.

De jobbsökande i projektet kommer från hela världen – det kan vara flyktingar från Syrienkriget eller någon som flyttat till Sverige efter att hen träffat en svensk partner.

Hur kommer projektet att påverkas av dagens flyktingsituation?

”Det tar ju ett och ett halvt år innan man får arbetstillstånd, så vi kommer att se en puckel om ungefär ett år. Då får vi växla upp inför det”, säger Annelieke Ettema Luczak.

Vill du göra något liknande? Äntligen jobb är ett av flera program i #Sverigetillsammans, ett initiativ för att hjälpa nyanlända in i arbetslivet. Kontakta Arbetsförmedlingen för mer information.

Skapa ett gratiskonto, prova Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden