Lediga chefsjobb
Alla chefsjobb

Allbright: Arbetsgivaren ”stjälper till” i jämställdhetsarbetet

Fastighetsbranschen blev först ut med att krossa glastaket och har nu uppnått jämställdhet. Men 10 branscher återstår och fortfarande finns mycket kvar att göra för börsbolagen – och cheferna. ”Det handlar om vad man som anställd uppmuntras göra för val, arbetsgivaren ’stjälper till’ kan man säga”, säger Amanda Lundeteg, vd för stiftelsen Allbright, som släpper sin årliga rapport idag.

Mångfald
Publicerad
Amanda Lundeteg, vd för Allbright.

Amanda Lundeteg lyckas vara både optimistisk och pessimistisk i sin analys av årets Allbrightrapport:

”Börsen står inför ett stundande paradigmskifte. Listan över jämställda bolag har vuxit med en tredjedel jämfört med förra året. Om det fortsätter i den här takten så har vi lagom till nästa års rapport fler jämställda bolag än de som inte är det. Nu är ett glastak krossat, men det går inte att blunda för att män fortfarande sitter på yttersta makten. 9 av 10 börsbolag har fortfarande en man som vd,” säger hon.

Bland de goda exemplen lyser fastighetsbranschen starkast, med 40 procent kvinnor på ledande poster – i storbolagen 49 procent i ledningsgrupperna – samt 25 procent kvinnliga vd:ar. Börssnittet för en kvinna på vd-posten ligger annars på 10 procent. Industribolagen, där siffrorna länge legat på samma nivå, har lyft sig fyra procent när det gäller andelen kvinnor till årets rapport.

Kanske särskilt intressant för chefer som själva vill göra karriär och nå en vd-post är det faktum att bara 16 procent av börsens linjepositioner bärs upp av kvinnor, enligt årets rapport.

”Erfarenhet av resultatansvar, en chefsposition i linjen, är viktigt vid rekrytering av vd. Vi ser att svenska ledningsgrupper består av två åtskilda reservat. Kvinnor hittas inom staben, hr och kommunikation, och männen på de operativa linjetjänsterna som öppnar upp för vidare karriär. Fördomar spökar ofta i rekryteringen, särskilt till maktpositioner. Det gäller oavsett om man är utbildad till ekonom eller personalvetare – män hamnar ändå i större utsträckning i linjen och kvinnor i staben. Det handlar om vad arbetsgivaren uppmuntrar att man gör för val, arbetsgivaren ’stjälper till’, kan man säga.”

Det är också viktigt med en kvinna på vd-posten för att fler kvinnor ska nå ledande positioner i ett bolag. Under året som gått har 55 börsbolag bytt vd – i 8 av 10 fall har en man ersatts med en man.

”Det har funnits 55 möjligheter att rekrytera jämställt,” säger Amanda Lundeteg.   72 bolag bytte också förra året styrelseordförande och i 9 av 10 fall har den nya ordföranden blivit en man.

”Det händer saker, men tendensen är fortfarande att män ersätter män.”

Andra fördelar med en kvinnlig vd är att anmälningarna om sexuella trakasserier tenderar att sjunka.

Vad är den främsta framgångsfaktorn hos de bolag som lyckats med jämställdhetsarbetet? 

”Man måste inkludera jämställdhet redan i början av rekryteringen, kolla hur det ser ut i gruppen man ska rekrytera till och sätta målen därefter. Sätt målet i början att ha en kvinna som slutkandidat. För kvinnor bedöms hårdare under processen och riskerar att gallras ut, ta höjd för det.”

En annan sak Allbright väljer att lyfta fram i årets rapport är att många bolag saknar regelverk för att täcka upp för den vd som vill ta ut föräldraledighet. Något som i praktiken  gör att man tvingas välja mellan karriär eller familj.

”Många vd:ar pratar sig varma för medarbetares rätt till föräldraledighet men är inga bra förebilder själva. Om inte yttersta chefen visar att detta gäller blir det tomma ord. Då kan man inte heller förvänta sig att medarbetarna ska känna sig bekväma med att ta ut föräldraledighet. Det gäller chefer överlag,” säger Amanda Lundeteg.

Vilken bransch står för störst utmaningar framåt?

”Bankbranschen har haft ett turbulent år med följd att chefer fått gå och kvinnor har ersatts av män. Jag hoppas att Handelsbankens nya vd Carina Åkerström kommer ta tag i den sunkiga kulturen, hon har åtminstone gett uttryck för det i intervjuer.”

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden