7 råd: Så blir du som är introvert en ännu bättre chef

Introverta chefer framstår ofta som mer empatiska, fokuserade och uppmärksamma på andra. Dra fördel av dina introverta drag som chef.

Ledarskap
Publicerad
Introverta chefer har flera fördelar som ledare

En schablonbild av chefer som många bär med sig är att det handlar om personer som är utåtriktade, tar för sig och syns och hörs.
Men flera olika studier har visat att introverta chefer kan lyckas minst lika bra med att leda och motivera team.

I en artikel i det amerikanska affärsmagasinet Inc. ger chefer sina egna exempel på hur de använder sig av sina introverta egenskaper för att lyckas bättre som ledare.

1. Använd din förmåga att lyssna. Det kan vara i interna möten och i kommunikation med enskilda medarbetare som ditt ledarskap verkligen kommer till sin rätt. Kanske kan du delegera mediakontakter och liknande till en extrovert kollega, om du känner att du inte gör de delarna bra?

2. Dra nytta av din tydlighet. Där extroverta ofta tänker högt föredrar introverta att tänka klart själva först, innan de öppnar munnen. Resultatet blir ofta tydlig kommunikation som uppskattas av medarbetare och lägger en bra grund för dem att jobba vidare utifrån.

3. Bygg djupare relationer. Förmågan att lyssna och vara uppmärksam på andra ger stora fördelar för den som verkligen vill förstå en persons eller en grupps motivation och drivkrafter. Det här är också egenskaper som bygger tillit.

4. Visa ödmjukhet. Chefer som kliver åt sidan och lyfter fram sitt team och ger cred till andra får medarbetare att känna sig sedda, delaktiga och motiverade.

5. Lyft fram din empati. Empati är ofta ett framträdande personlighetsdrag hos introverta. Lyft fram det också i ditt ledarskap, för att bygga tillit, förtroende och lojalitet.

6. Ta tillvara ditt fokus. Att vara observant och fokuserad ger utmärkta möjligheter att inhämta ny kunskap och skaffa överblick över er bransch, eller att lära känna er produkt eller tjänst i detalj. Den kunskapen kan bli en viktig konkurrensfördel.

7. Mindre snack, mer verkstad. Det du som introvert chef saknar i form av peppande tal som eldar på massorna, kan du väga upp för genom att själva göra ditt bästa, dag efter dag. Det sätter en standard och bygger en kultur som ger förutsättningar att nå riktigt bra resultat.

Skapa ett gratiskonto, prova Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden