4 tips till dig som blivit chef över dina tidigare kollegor

Att axla ansvaret som chef är ett fantastiskt förtroende, för i din roll får du andra människor att växa. Men det kan lätt kännas olustigt om det är dina tidigare kollegor som du ska leda. Här listar vi 4 tips för en bra start till dig som nu ska leda dina kollegor – och hur du tar hand om dig själv som chef.

Att som nybliven chef leda sina tidigare kollegor kan vara en utmaning.

Kanske har du en kollega som också gärna såg sig i rollen du fick. Eller så är du privat god vän med en av dina kollegor, och vet nu inte hur du ska leda hen utan att favorisera. Hur tacklar du bäst din nya roll, och vad är det första du bör göra när du blivit befordrad? 

Som chef får du än mer insyn i verksamheten och hur den leds och bedrivs. Du kommer också märka att chefsrollen stundtals kan vara tuff. Här kan du också göra skillnad så att de mer utmanande delarna av jobbet görs på ett humant och på ett så bra sätt som möjligt.

Det är relativt vanligt att man går in som ny chef och ska leda sina tidigare kollegor. Något som för många blir en stor förändring som också kan påverka relationerna. Gruppdynamiken kan förändras. Helt plötsligt kanske du inte är inbjuden till alla informella samtal och lunchträffar. Detta ser förstås väldigt olika ut men spelplanen ändras när du får ökad insyn och mandat att påverka ex. dina tidigare kollegors lön och utveckling. En maktförskjutning sker.

1. Ditt eget stöd

Chefrollen kan för många kännas ensam. Det kan kännas lite ensamt att i chefsrollen inte längre kunna dela allt på samma sätt som tidigare och du kan behöva orientera dig till nya personer som dina chefskollegor; med vilka frågor som du behöver prata om kan lyftas. Behovet av att orientera sig i den nya rollen och att dela sina funderingar och utmaningar med någon är ofta stort. I större organisationer är det vanligt med en mentor, fadder eller coach.

I mindre verksamheter har man oftast inte samma resurser, och då är det bra om att du hittar en extern person att prata med. Som ny chef behöver man mycket stöd, uppmuntran och utrymme för reflektion så du kan ta tillvara på dina nya erfarenheter på bästa sätt. Förhoppningsvis är din närmsta chef en stor del i det stödet så du känner dig trygg i din roll.

2. Prata en och en

När man jobbat ihop en längre tid så brukar relationen utvecklas till vänskap. Därför kan vara fördelaktigt att du sätter dig ner och pratar med var och en innan eller i samband med att du tillträder din nya roll. Gå igenom vad det innebär att du nu ska leda teamet, vad de tänker, hur ni ska förhålla er till varandra och vad ni har för förväntningar på varandra.

Vanligen så har man närmare relationer med vissa än med andra kollegor. Därför behöver du i din roll vara extra medveten om detta och dela din tid och uppmärksamhet på gruppmedlemmarna på ett rättvist sätt. Vi människor är nämligen känsliga för orättvisor. Du behöver med det sagt inte avsluta goda relationer, men  men vara uppmärksam på hur du fördelar din tid och hur du kan hålla isär era olika roller.

3. Tydliggör balansen

När du som ny chef ska leda dina tidigare kollegor kan det kanske kännas som att förväntningarna på dig från teamet är väldigt höga. Det ni tidigare pratat om som berde förbättras, som var fel och borde fixas – upptäcker du nu kanske inte är så lätt att göra till verklighet. Därför kan det vara bra om du hittar och tydliggör balansen mellan att företräda dem som team och företräda företaget och de beslut som fattas där. I din chefsroll är du tillsatt av organisationen med uppdrag att företräda det samtidigt som du företräder din grupp.

4. Utforska rollen

Många som befordras till chef får förtroendet just för att de är uppskattade i sin tidigare roll och den kompetens man har inom sitt område. När du nu går in som ny chef så är du just det; nybörjare. Det innebär att du behöver mer stöd och träning inom flera områden än du tidigare behövt.

Att inte känna sig lika säker, kompetens och efterfrågad som innan i sin nya roll kan för många vara utmanande. Flertalet nya chefer har dessutom kvar hela eller delar av tidigare ansvarsområden och slits mellan hur de ska fördela sin tid. Våra hjärnor vill få bekräftelse, varpå vi människor gärna söker oss till saker där vi känner oss bra och uppskattade. Är vi trygga i rollen som specialist kan det sätta krokben för utforskandet av rollen som chef.  

Så vad kan du göra? Ha en löpande dialog med dina närmsta chef om hur du kan fördela arbetet och prioritera din tid. För att du ska våga vara i det nya och otrygga behöver du vara tydlig med vad du behöver för att det ska fungera för dig.

Känn dig trygg i rollen redan från start!

Med Chefakademins ledarskapsprogram Ny som chef, marknadens mest etablerade utbildning för chefer med upp till två års erfarenhet i yrket, får du allt det du behöver ha med dig för att känna dig trygg i din chefsroll – redan från start. Det gör att du kan börja utveckla ditt personliga ledarskap och skapa resultat genom andra.

För dig som arbetar inom en varuproducerande verksamhet erbjuder vi det specialanpassade programmet Chef i produktionen.

Har du redan hunnit samla på dig ett par års erfarenhet av chefsyrket, men saknar en grundutbildning? Då är programmet Förstärk ditt ledarskap det rätta valet för dig!