En styrelse som driver innovation kan bli bolagets nya superkraft.
En styrelse som driver innovation kan framtidssäkra bolaget.

Styrelsen – så blir den företagets superkraft

Styrelsen behövs för att göra svenska bolag mer innovativa. Driv från styrelserummet kan göra hela skillnaden – och lyfta svenska företag.
”För att kunna bli en strategisk resurs för innovation behöver styrelser utveckla sig”, säger Vinnovas generaldirektör Darja Isaksson.

Det finns 1,2 miljoner företag i  Sverige. Nästan alla av dem är små eller mellanstora bolag. Här hittar vi allt från familjeföretag som drivits i  generationer, till snabbväxande startup-bolag som bubblar av entreprenörsenergi. Bolag med olika förutsättningar, men alla med behov av att förnya sig. För innovationer är nödvändigt om svenska bolag ska överleva när framtiden rusar in.
”Innovation är en otroligt viktig del av en framtidsstrategi. Företagsförnyelse handlar om överlevnad”, säger Jessica Stark, vd på Styrelseakademien Stockholm.

Men hur ska det gå att få till? Mindre bolag begränsas ofta av sparsamt med resurser och kunskapsbrist. Kraft och fokus ligger på det dagliga arbetet med att möta en allt tuffare konkurrens.

Läs eller ladda ner Chefs och Vinnovas guide: Styrelsen – en nyckel till innovation

Styrelsens förmåga att lyfta blicken, kraftsamla och driva innovation kan därför bli avgörande för många företags överlevnad framöver.

En styrelse som bäddar för innovationssprång kan bli den extraväxel som gör skillnad i en tuff konkurrenssituation.
”Medvetenheten om styrelsens betydelse för företags innovationskraft ökar. Men, för att kunna axla rollen som strategisk resurs för innovation behöver styrelser utveckla sig. Nya arbetssätt och nya former för samverkan med företagets ledning, medarbetare och andra aktörer behövs”, säger Darja Isaksson, generaldirektör för Sveriges innovationsmyndighet Vinnova.

Vad säger då forskning om hur det står till med innovationsdrivet i  svenska styrelser i dag? Tyvärr inte så mycket. Dörren till styrelserummet är nämligen noga stängd. Att forska på styrelseledarskap är inte lätt. Känslig och kursdrivande information får inte läcka ut och få utomstående släpps in.

Det som sker bakom styrelserummets dörrar är dessutom en komplex mix av ekonomi, juridik, managementteorier och beteendevetenskap som är avskräckande svår att hälla ner i  forskarvärldens siloer.

De forskare och experter som Chef har talat med är överens om att de allra flesta små och mellanstora svenska bolag har långt kvar till ett innovativt svenskt styrelsearbete. Här finns mycket mer att göra. Det gäller för varje styrelse att hitta sin roll i bolagets innovationsarbete och att lägga det arbetet på rätt nivå. Allra först behöver grunden finnas på plats.
”Många små och mellanstora bolag har inte ens fått till ett genomtänkt styrelsearbete. Då är innovationsstyrning inte uppe på agendan”, säger innovationsforskaren Daniel Yar Hamidi, på Högskolan i Borås och University of Wolverhampton.

Chef Guide: Styrelsen – en nyckel till innovation

Hos Styrelseakademien märker man tydligt att det finns en oro ute i bolagsstyrelser över den höga förändringstakten. Det finns också en ökad förståelse för att styrelsearbetet måste ha fokus på framtidsfrågorna. För att ro det i land krävs nya synsätt, kunskaper och förhållningssätt.

Osäkerhet är något styrelsen behöver lära sig leva med, och agera i.
”Att alltid söka det trygga och säkra är fel väg att gå. Med ökad osäkerhet och snabbare svängningar behövs ett annat förhållningssätt. Att styra ett bolag blir allt mer som att gå på casino och mindre som att spela schack”, säger Mats Magnusson, professor i  produktinnovation på KTH.

I styrelsens uppdrag finns en inbyggd konflikt: behovet av kontroll och styrning som krockar med förnyelse och risktagande.

Lagar och regler, som ABL och bolagskoder, styr en stor del av styrelsens prioriteringar och arbete. Det är viktigt och så ska det vara. Men för att styrelsen ska bli innovationsdrivande behövs mer än regelkoll och uppsikt i backspegeln. Den som ska sitta i förarsätet behöver ha bättre omvärldskoll, beredskap för snabba och oväntade förändringar, ha full koll på prestanda och reglage och vara öppen för nya smartare vägval.

Varje styrelse behöver nu hitta den nya skärningspunkt mellan kontroll och risk som gynnar bolaget mest, i  ett mer osäkert läge och under nya förutsättningar.

Text: Malin Kaldo

5 nyttiga frågor: Hur innovativt är ert bolag?

Genom att mäta och jämföra ekonomiska resultat på nya sätt, eller se på andra värden än de ekonomiska, kan man få en fingervisning om hur innovativt ett företag är. Här är fem frågor som tar tempen på företags innovationskraft:

1. Hur mycket säljer vi av våra nya produkter/tjänster?

2. Hur många nya kunder och nya segment har vi fått?

3. Hur mycket investerar vi i utveckling och forskning?

4. Hur svarar styrelsen på frågan: Vem är vi bra för?

5. Ligger fokus på kortsiktiga vinster eller att långsiktigt bidra till ägare, medarbetare, styrelse och samhälle?

Denna text är ett annonssamarbete mellan Chefs innehållsstudio och Vinnova.

Texten ingår som en del i guiden: Styrelsen – en nyckel till innovation, som tagits fram av Chef i samarbete med Vinnova. Här får du både inspiration och konkreta råd och tips om hur det går att arbeta mer innovationsdrivande i styrelser. Läs eller ladda ner guiden här

Relaterade artiklar

spara-2
Beslutsfattande

Undersökning: Det här krävs för att behålla duktiga chefer

Möjlighet till kompetensutveckling – det är ett av kraven som arbetsgivaren måste leva upp till om de ska behålla duktiga chefer, visar en Sifo-undersökning.
braloner
Karriär

Dansk studie: Höj din lön – genom att vara en ”skitstövel”

Du vinner inget på att vara trevlig. I alla fall inte när det kommer till löneförhandlingar, visar en dansk studie. Där kan förmågan att klara en konfrontation vara en stor fördel.
musk12
Beslutsfattande

Så ser Elon Musks arbetsdagar ut

Han skyr mejlkorgen, slarvar med maten och jobbar upp till 100 timmar i veckan. Så här ser en vanlig arbetsdag ut för Tesla-grundaren Elon Musk.
personal-och-chef-artikel
Beslutsfattande

Toppcheferna: Så lär du dig det vinnande ledarskapet

Lär dig lyfta medarbetare, bygga företagskultur och skapa starka team. Här är strategierna som används av tre av Sveriges bästa chefer 2018. Möt dem på Personal & Chef 2019 – och lär av de bästa.
pergran
Krönikor

Per Grankvist – ny krönikör i Chef

Tuff, trevlig och tydlig – sådan är han, Chefs nya krönikör Per Grankvist. En folkbildare med chefserfarenhet som lovar att belysa ledarskapsfrågorna ur nya och oväntade perspektiv.
johanna123
Beslutsfattande

Forskning: Därför är chefer ett hot i offentlig sektor

Alltför väldrillade chefer, fostrade i managementbyråkrati, är det största hindret för en effektivare offentlig sektor med självständiga medarbetare.

sover-som-en-stock
Hälsa

Sov som en stock – med 20-minutersregeln

Har du svårt att sova? Du är inte ensam! 7 av 10 chefer uppger i Chefs undersökning att de lider av sömnproblem. Här är 6 tips för att få bättre sömn. 
kronika1
Konflikthantering

Krönika: ”Jag får Falling Down-vibbar av februari!”

Är det okej att som förälder att ge upp och kapitulera i februarislasken? I en krönika jämför psykologen och småbarnspappan Anders Håkansson lössepidemier på förskolan, obegripliga veckobrev och kravfyllda sportlovsveckor med ett experiment för att bota deprimerande hundar.