Så känner du igen en utmärkt chef

För att få engagerade medarbetare krävs utmärkta chefer. Dit når endast 25 procent av cheferna i Brilliant Futures mätningar.
Lär dig känna igen en utmärkt chef – och vad som går att göra för att de ska bli ännu fler. 

Publicerad

Text: Chef Content

Annonssamarbete: Brilliant Future

Var fjärde chef är en utmärkt chef – som engagerar medarbetare och skapar förutsättningar för lönsamhet. Illustrationer: Anna Harvard
Var fjärde chef är en utmärkt chef – som engagerar medarbetare och skapar förutsättningar för lönsamhet. Illustrationer: Anna Harvard
Sofie Johansson, Brilliant Future.

Det finns ett tydligt samband mellan engagemang och lönsamhet. Bra chefer som engagerar sina medarbetare ger mer lönsamma företag. Det visar statistiken här nedanför, som kommer från Brilliant Future och finns med i rapporten Chef 2021.

”Här finns samband åt båda hållen. Självklart är det lättare att bli engagerad i ett företag som går bra, än ett som går dåligt. Men vi vet också att engagerade medarbetare har ett beteende som leder till lönsamhet. Man presterar helt enkelt bättre och levererar bättre både produkter och service till kunderna”, säger Sofie Johansson, analytiker och affärsutvecklingschef Employee Experience, Brilliant Future.

För att kunna påverka engagemanget behöver det bli synligt och mätas. Något allt fler svenska företag gör.
”Allt fler förstår vikten av engagemang. Vår upplevelse är att det är just denna typ av samband mellan engagemang och företagets framgång som gör att allt fler organisationer förstår vinsten med att jobba med engagemanget, och motsatt, risken om man inte gör det”, säger Sofie Johansson.

Många företag tycker att det är svårt att utvärdera engagemanget, eftersom det inte finns en riktigt tydlig definition av vad det är.
”Det gäller att utvärdera sitt engagemang, och säkra att det är rätt engagemang man utvärderar. Så att man arbetar mot de mål man vill uppnå.”

För att få engagerade medarbetare krävs enligt statistiken utmärkta chefer.

En ”utmärkt chef” enligt Brilliant Futures kriterier:

➜ Respekterar sina medarbetare.
➜ Leder sin arbetsgrupp på ett bra sätt framåt, med tydliga förväntningar på medarbetarna.
➜ Stöttar medarbetarna när de behöver det.
➜ Involverar sina medarbetare i de beslut som rör gruppen och medarbetarna.
➜ Ger kontinuerlig feedback till sina medarbetare.
➜ Regelbundet följer upp medarbetaren och dess arbetssituation.

25 procent av cheferna kvalar in som utmärkta chefer. Siffran ser olika ut för olika branscher. I Brilliant Futures statistik ligger fastighetsförvaltning och finans- och försäkringsbranschen i topp.

För att höja andelen utmärkta chefer går det att göra flera saker.
”Vi vet att ledarskapet sprider sig i verksamheten. Organisationer där de chefer som sitter i ledningen bedöms som ”utmärkta” har större andel utmärkta chefer i resten av organisationen. Så företagsledningen bör utvärdera och rannsaka sig själv.”

”Vi vet också att det är viktigt att ha tydliga förväntningar, både på chefer och medarbetare, att rollerna är tydliga.”

Brilliant Future uppmanar till att kontinuerligt följa upp och utvärdera att både chefer och medarbetare har rätt förutsättningar för att prestera sitt bästa.

Sofie Johansson tipsar också om att lyfta fram organisationens utmärkta chefer.
”De chefer som anses utmärkta ska uppmärksammas för detta. Vi vet att positiv feedback föder mer av det positiva beteende man vill se mer av.”
Ledare som får en lägre utvärdering av sina medarbetare kan däremot behöva stöttning, och hjälp att förstå varför det ser ut som det gör – och hur de ska kunna förbättra sig.