Så kan chefen ta hälsoansvar – också utanför arbetstid

Allt fler arbetsgivare tar helhetsansvar för att medarbetare ska må bra – både på jobbet och privat.
”Frisk på jobbet räcker inte alltid. Därför ser vi till hela hälsan: arbetslivet och privatlivet men också hur medarbetarens familj mår”, säger Mikael Frejdeman på Derome.

Publicerad

Text: Chef Content

Annonssamarbete: Feelgood

"Vi ser till hela hälsan: arbetslivet, privatlivet och hur medarbetarens familj mår", säger Mikael Frejdeman på Derome. Foto: Anna Rehnberg
"Vi ser till hela hälsan: arbetslivet, privatlivet och hur medarbetarens familj mår", säger Mikael Frejdeman på Derome. Foto: Anna Rehnberg

Allt fler arbetsgivare breddar sitt hälsoansvar genom att erbjuda medarbetare ett komplement till den vanliga företagshälsovården. Det ger möjlighet till snabb och effektiv vård även för sådant som inte direkt är kopplat till jobbet.
”Det är viktigt att medarbetarna mår bra psykiskt, fysiskt och socialt för att kunna göra ett bra jobb. Ibland är det saker som händer utanför jobbet som påverkar arbetsinsatsen och då kan vi inte använda den traditionella företagshälsovården. Med fokus på hela hälsan kan vi nu erbjuda våra anställda ett heltäckande alternativ”, säger Mikael Frejdeman, Arbetsmiljöspecialist på Derome.

Flexibelt och enkelt

2021 valde Derome, ett familjeföretag med allt från trä-, bygg-, järn- och industrivaror till färdiga hus och bostadsområden, att ändra sitt hälsoerbjudande till medarbetare. Valet på partner föll på Feelgood Företagshälsa och tjänsten Feelgood Plus eftersom det ger Deromes 2800 medarbetare en flexibilitet och enkelhet i hälsofrågor – både hemma och på jobbet.
”Att få snabb och digital kontakt med en läkare sparar tid och pengar, både för företaget och medarbetaren. Vi slipper sitta i ett väntrum på en hälsocentral eller med småbarn på en akutmottagning. Det är ett stort värde för privatpersonen och hela hens familj, men också för chefen som får friskare anställda. På sikt kan det säkert till exempel påverka graden av vab”, säger Mikael Frejdeman.

Med Feelgood Plus ser chefen till att medarbetaren känner till möjligheterna att få stöd och hjälp, därefter tar vårdgivaren över.
”En del av ohälsan handlar sannolikt om psykiska besvär, vilket kan vara känsligt att ta upp med sin chef. Då är det uppskattat att enkelt kunna få samtalsstöd från specialister. Vad medarbetare sedan söker vård för stannar mellan dem och vårdgivaren.”

”Responsen från chefer och medarbetare har varit mycket positiv”, berättar Mikael Frejdeman.

Ökar chans att lyckas

Digital vård med ett helhetshälsofokus kan användas för att både förebygga och förkorta sjukfrånvaro.
”Plus-tjänsten ger en ny snabbhet, enkelhet och tillgänglighet för hela hälsan. Chefen vet att medarbetaren får en relevant bedömning och behandling. Chansen att både förebygga och förkorta sjukfrånvaro ökar”, säger Mikael Frejdeman och fortsätter:
”Det är självklart att arbetsliv och privatliv påverkar varandra. Med plus-tjänsten blir det lättare för chefer att hantera ohälsa som inte direkt kan kopplas till jobbet. Det är en stor styrka”.

Genom att erbjuda Deromes medarbetare Feelgood Plus har man goda möjligheter att arbeta hälsoförebyggande med digital kontakt med hälsocoacher, personliga tränare och fysioterapeuter.
”Till exempel har möjligheten att få tips om träning och hälsoprevention uppskattas mycket. Det ger på sikt friskare medarbetare”, berättar Mikael Frejdeman.

Erbjuder hälsosamtal

Målet är att det förebyggande hälsoarbetet ska undvika att medarbetare blir sjuka.
”Vi arbetar kontinuerligt med att erbjuda hälsosamtal, som kan leda fram till individuella arbetsanpassningar. Generellt har vi hög frisknärvaro och det är ett tecken på att vi hanterar dessa frågor rätt. Samarbetet med Feelgood Plus är helt rätt i tiden. Vår erfarenhet är att det ger oss friskare medarbetare”, säger Mikael Frejdeman.

Vinster med att se hela hälsan

  1. Friskare medarbetare – När medarbetare mår bra i sitt privatliv mår de också bättre på jobbet.
  2. Högre produktivitet – Vi påverkas av hur våra familjer mår. Om en medarbetares barn eller partner är sjuka kan det påverka hur medarbetaren presterar på jobbet. Att erbjuda hälsoinsatser även för familjemedlemmar kan ge ett lugn och öka prestationen.
  3. Stärkt varumärke – Att se till hela hälsan kan stärka arbetsgivarvarumärket till både befintliga och nya medarbetare.

Så funkar Feelgood Plus

  • Feelgood Plus är ett komplement till den vanliga företagshälsovården och täcker också ohälsa utanför jobbet. Även medarbetares familjer kan använda Feelgood Plus.
  • Digitala vårdbesök med läkare, psykolog och fysioterapeuter.
  • Digitala möten med hälsocoacher, personliga tränare och fysioterapeuter.
  • Kortare köer till operationer.
  • Feelgood plus är kostnadsfri för arbetsgivare. För medarbetare är patientavgiften 100 kr för digitala sjukvårdsbesök.

Text: Sanna Bergling