"Vi ser till hela hälsan: arbetslivet, privatlivet och hur medarbetarens familj mår", säger Mikael Frejdeman på Derome. Foto: Anna Rehnberg

Så kan chefen ta hälsoansvar – också utanför arbetstid

Allt fler arbetsgivare tar helhetsansvar för att medarbetare ska må bra – både på jobbet och privat.
”Frisk på jobbet räcker inte alltid. Därför ser vi till hela hälsan: arbetslivet och privatlivet men också hur medarbetarens familj mår”, säger Mikael Frejdeman på Derome.

Allt fler arbetsgivare breddar sitt hälsoansvar genom att erbjuda medarbetare ett komplement till den vanliga företagshälsovården. Det ger möjlighet till snabb och effektiv vård även för sådant som inte direkt är kopplat till jobbet.
”Det är viktigt att medarbetarna mår bra psykiskt, fysiskt och socialt för att kunna göra ett bra jobb. Ibland är det saker som händer utanför jobbet som påverkar arbetsinsatsen och då kan vi inte använda den traditionella företagshälsovården. Med fokus på hela hälsan kan vi nu erbjuda våra anställda ett heltäckande alternativ”, säger Mikael Frejdeman, Arbetsmiljöspecialist på Derome.

Flexibelt och enkelt

2021 valde Derome, ett familjeföretag med allt från trä-, bygg-, järn- och industrivaror till färdiga hus och bostadsområden, att ändra sitt hälsoerbjudande till medarbetare. Valet på partner föll på Feelgood Företagshälsa och tjänsten Feelgood Plus eftersom det ger Deromes 2800 medarbetare en flexibilitet och enkelhet i hälsofrågor – både hemma och på jobbet.
”Att få snabb och digital kontakt med en läkare sparar tid och pengar, både för företaget och medarbetaren. Vi slipper sitta i ett väntrum på en hälsocentral eller med småbarn på en akutmottagning. Det är ett stort värde för privatpersonen och hela hens familj, men också för chefen som får friskare anställda. På sikt kan det säkert till exempel påverka graden av vab”, säger Mikael Frejdeman.

Visa hjärta som chef. Petra Spranger, HR-chef på Fastighets AB Balder, vill visa empati och omsorg om medarbetare – både på jobbet och privat. Foto: Anna Rehnberg

Läs också: Får friskare medarbetare – med empatiskt ledarskap

Med Feelgood Plus ser chefen till att medarbetaren känner till möjligheterna att få stöd och hjälp, därefter tar vårdgivaren över.
”En del av ohälsan handlar sannolikt om psykiska besvär, vilket kan vara känsligt att ta upp med sin chef. Då är det uppskattat att enkelt kunna få samtalsstöd från specialister. Vad medarbetare sedan söker vård för stannar mellan dem och vårdgivaren.”

”Responsen från chefer och medarbetare har varit mycket positiv”, berättar Mikael Frejdeman.

Ökar chans att lyckas

Digital vård med ett helhetshälsofokus kan användas för att både förebygga och förkorta sjukfrånvaro.
”Plus-tjänsten ger en ny snabbhet, enkelhet och tillgänglighet för hela hälsan. Chefen vet att medarbetaren får en relevant bedömning och behandling. Chansen att både förebygga och förkorta sjukfrånvaro ökar”, säger Mikael Frejdeman och fortsätter:
”Det är självklart att arbetsliv och privatliv påverkar varandra. Med plus-tjänsten blir det lättare för chefer att hantera ohälsa som inte direkt kan kopplas till jobbet. Det är en stor styrka”.

Chefer behöver få syn på nya risk- och friskfaktorer som har kommit med pandemin, menar Sussann Lindqvist på Feelgood.

Läs också: Checklistan som avslöjar nya risker på jobbet

Genom att erbjuda Deromes medarbetare Feelgood Plus har man goda möjligheter att arbeta hälsoförebyggande med digital kontakt med hälsocoacher, personliga tränare och fysioterapeuter.
”Till exempel har möjligheten att få tips om träning och hälsoprevention uppskattas mycket. Det ger på sikt friskare medarbetare”, berättar Mikael Frejdeman.

Erbjuder hälsosamtal

Målet är att det förebyggande hälsoarbetet ska undvika att medarbetare blir sjuka.
”Vi arbetar kontinuerligt med att erbjuda hälsosamtal, som kan leda fram till individuella arbetsanpassningar. Generellt har vi hög frisknärvaro och det är ett tecken på att vi hanterar dessa frågor rätt. Samarbetet med Feelgood Plus är helt rätt i tiden. Vår erfarenhet är att det ger oss friskare medarbetare”, säger Mikael Frejdeman.

Vinster med att se hela hälsan

  1. Friskare medarbetare – När medarbetare mår bra i sitt privatliv mår de också bättre på jobbet.
  2. Högre produktivitet – Vi påverkas av hur våra familjer mår. Om en medarbetares barn eller partner är sjuka kan det påverka hur medarbetaren presterar på jobbet. Att erbjuda hälsoinsatser även för familjemedlemmar kan ge ett lugn och öka prestationen.
  3. Stärkt varumärke – Att se till hela hälsan kan stärka arbetsgivarvarumärket till både befintliga och nya medarbetare.

Så funkar Feelgood Plus

  • Feelgood Plus är ett komplement till den vanliga företagshälsovården och täcker också ohälsa utanför jobbet. Även medarbetares familjer kan använda Feelgood Plus.
  • Digitala vårdbesök med läkare, psykolog och fysioterapeuter.
  • Digitala möten med hälsocoacher, personliga tränare och fysioterapeuter.
  • Kortare köer till operationer.
  • Feelgood plus är kostnadsfri för arbetsgivare. För medarbetare är patientavgiften 100 kr för digitala sjukvårdsbesök.

Text: Sanna Bergling

Denna text är ett annonssamarbete mellan Chefs innehållsstudio och Feelgood.

Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet och arbetar för att skapa friska organisationer som når sina mål, är lönsamma och där människor mår bra.

Feelgood möter sina 8000 kunder (med omkring 800 000 medarbetare) både digitalt och på 120 platser runt om i landet.

Företaget grundades 1995 och ägs sedan 2021 av den finska vårdkoncernen Terveystalo Healthcare OY.

Läs mer om Feelgood

Visa hjärta som chef. Petra Spranger, HR-chef på Fastighets AB Balder, vill visa empati och omsorg om medarbetare – både på jobbet och privat. Foto: Anna Rehnberg
Annonssamarbete: Feelgood

Får friskare medarbetare – med empatiskt ledarskap

”Vi vill kunna stötta medarbetare när det händer något i privatlivet”, säger HR-chef Petra Sprangers på fastighetsbolaget Balder. Där har empatiskt ledarskap, med fokus på hela hälsan, blivit en nyckel till engagerade medarbetare.

Chefer behöver få syn på nya risk- och friskfaktorer som har kommit med pandemin, menar Sussann Lindqvist på Feelgood.
Annonssamarbete: Feelgood

Checklistan som avslöjar nya risker på jobbet

Nya vanor och riskbeteenden har etablerats under pandemin. Det långsiktiga arbetsmiljöarbetet har hamnat i skuggan.”Nu är det viktigt att fånga upp riskfaktorer – och fokusera på friskfaktorer”, säger Sussann Lindqvist på Feelgood.

Reboarding – att hjälpa medarbetare tillrätta på arbetsplatsen igen efter hemarbete – är en viktig uppgift för många chefer nu. Alexandra Sjöström, organisationspsykolog från Feelgood, ger sina bästa råd.
Annonssamarbete: Feelgood

Reboarding – chefens viktigaste uppgift framöver

Nu går många tillbaka till arbetsplatsen efter lång tids hemarbete. Hur ser du som chef till att det blir bra? Svaret heter reboarding. ”Behovet av reboarding har i princip fötts under pandemin och utmaningarna är många. Här har chefer en otroligt viktig roll i att hjälpa sina medarbetare i rätt riktning”, säger Alexandra Sjöström, organisationspsykolog från Feelgood. 
Tre män som arbetar på en byggarbetsplats står och pratar. Det är solnedgång.
Hälsa

Ny rapport: Ökad ohälsa på jobbet

Var tredje arbetstagare har problem med hälsan kopplat till arbetet, visar en ny undersökning från Arbetsmiljöverket. Det är en ökning jämfört med tidigare år. Värst drabbade är kvinnor inom kommun och landsting.

samtalstodwebb
Hälsa

Här erbjuds de anställda kostnadsfri terapi

Bauhaus erbjuder alla sina anställda en kostnadsfri och helt anonym digital psykologtjänst. De stod därför rustade när behovet ökade i samband med kriget i Ukraina. 

webb-grafiken-nummer-3_intervjuperson-2
Hälsa

Chefs undersökning: Om rädslan att vara en bluff

Knappt hälften av cheferna känner sig emellanåt som en bluff, visar Chefs undersökning. Det hör till när man är högpresterande, säger de experter vi pratat med. I stället anser de att det är mycket illavarslande att lika många saknar feedback och bekräftelse hos sin högre chef. Och att ännu fler känner sig ensamma.

Person som promenerar längs med ett fält med gula blommor
Hälsa

10 000 steg – en marknadsföringsbluff

Har du försökt föregå med ett gott exempel och peppat dina medarbetare att gå sina 10 000 steg genom olika hälsosatsningar? Nu visar det sig att det inte är helt korrekt. Forskarna presenterar en ny siffra att förhålla sig till, rapporterar tidningen Quartz.

halsawebb
Hälsa

Gemensam identitet motar den berömda väggen

Vad kan du som chef göra för att minska risken för utbrända medarbetare? En studie publicerad i International Journal of Environmental Research and Public Health har bland annat kommit fram till att en gemensam identitet är en nyckel till framgång.

man som håller sin hand vid ryggslutet
Hälsa

Sifoundersökning: 18 procent har fått fysiska besvär av hemarbete

Har du också fått gamnacke och spända axlar av att arbeta vid ett barnskrivbord eller i köket? Du är inte ensam. Av de som jobbat hemifrån under pandemin, helt eller delvis, har 18 procent har fått fysiska besvär. Det visar en ny Sifoundersökning på uppdrag av förvaringsföretaget Elfa

hav och sandstrand
Hälsa

Det stora blå ger mer energi

Hav, sjöar, åar, vattendrag – så kallade blå områden – kan till och med vara mer effektiva och gynnsamma för vår mentala och psykiska hälsa än den gröna naturen visar forskning.

bokforfattwebb
Hälsa

Från chef till mastercoach – nu vill hon utveckla den själsliga intelligensen

Efter 20 år i näringslivet valde civilekonomen Catharina Sjögren Froborg att gå från att som chef utveckla människor till att göra det som mastercoach. I sin bok Arbeta mindre – lev mer! tar hon fasta på hur vi kan utveckla vår själsliga intelligens. Mitt i arbetet med boken drabbades hon, 48 år gammal, av en hjärnblödning.

tired-lady-in-business-suit-feeling-pain-and-rubbing-neck-sedentary-lifestyle