Får friskare medarbetare – med empatiskt ledarskap

För fastighetsbolaget Balder är empatiskt ledarskap med fokus på hela hälsan nyckeln till engagerade medarbetare.
”Privatlivet påverkar hur medarbetare mår på jobbet och därför är det självklart för oss att se till hela hälsan. Vi får friskare medarbetare som vill vara hos oss”, säger HR-chef Petra Sprangers.

Publicerad

Text: Chef Content

Annonssamarbete: Feelgood

Visa hjärta som chef. Petra Spranger, HR-chef på Fastighets AB Balder, vill visa empati och omsorg om medarbetare – både på jobbet och privat. Foto: Anna Rehnberg
Visa hjärta som chef. Petra Spranger, HR-chef på Fastighets AB Balder, vill visa empati och omsorg om medarbetare – både på jobbet och privat. Foto: Anna Rehnberg

Hållbara och moderna ledare vet värdet av ett empatiskt ledarskap. För Balder, fastighetsbolaget med 580 anställda och verksamhet i hela Sverige, är empati och att se till hela hälsan – både i arbetslivet och privatlivet – självklart.
”’Balderhjärtat’ slår i organisationen och står för empati och värme. Med hela hälsan i fokus öppnas kulturen upp för att prata om hur man mår – både mellan kollegor och med sin chef. Det är okej att inte alltid vara på topp och när det finns problem hjälper vi varandra. Alla har inte släkt och vänner i närheten och för dem är jobbet många gånger familjen. Det värnar vi om”, säger Petra Sprangers, HR-chef på Fastighets AB Balder.

Petra Stranger, HR-chef på fastighetsbolaget Balder. Foto: Anna Rehnberg
Petra Stranger, HR-chef på fastighetsbolaget Balder. Foto: Anna Rehnberg

Balder har använt Feelgoods företagshälsovård under flera år. När erbjudandet om Feelgood Plus kom var det givet att hoppa på.
”Tjänsten är ett väldigt bra komplement till företagshälsovården! Det är tydligt att det som händer privat påverkar arbetslivet, och vice versa.”

”Vi hade länge funderat kring hur vi kan stötta medarbetare när det händer något i privatlivet. Att Feelgood Plus dessutom är en digital tjänst som är tillgänglig för alla, när som helst var som helst, gör dem till en given samarbetspartner för oss”, berättar Petra Sprangers.

Ett sjukt barn, en partner som mår dåligt, dödsfall i släkten eller kanske en skilsmässa – mycket kan påverka hur medarbetare mår och presterar på jobbet. Allt fler verksamheter lyfter detta och ser till hela hälsan.
”Vill vi ha engagerade medarbetare som gör ett bra jobb behöver vi inse att vi tar med oss tankar och oro från privatlivet till arbetet. Kan vi hjälpa medarbetare med ohälsa i privatlivet så är risken mindre att hen mår dåligt på jobbet. Vi ser att ett empatiskt ledarskap som värnar om hur alla mår är en nyckel till framgång.”

Slipper vårdköer

Vinsterna är stora med att snabbt och enkelt kunna erbjuda kontakt med vården, även för privata ärenden.
”Med Feelgood Plus slipper Balders anställda ringa vårdcentralen, köa och vänta i flera dagar på en läkartid. Jag vet att flera har sökt hjälp via Feelgood Plus – både för sig själva och sina barn. Det känns jättebra att arbeta för en arbetsgivare med hjärtat på rätt ställe och som också stöttar medarbetares familjer med hälsan”, säger Petra Sprangers.

Så funkar Feelgood Plus

  • Feelgood Plus är ett komplement till den vanliga företagshälsovården och täcker också ohälsa utanför jobbet. Även medarbetares familjer kan använda Feelgood Plus.
  • Digitala vårdbesök med läkare, psykolog och fysioterapeuter.
  • Digitala möten med hälsocoacher, personliga tränare och fysioterapeuter.
  • Kortare köer till operationer.
  • Feelgood plus är kostnadsfri för arbetsgivare. För medarbetare är patientavgiften 100 kr för digitala sjukvårdsbesök.

En del chefer tar ett långt större ansvar än det som krävs enligt lagen. Det är lätt att känna sig otillräcklig när den egna kompetensen eller tiden för att kunna erbjuda stöd och hjälp till medarbetare inte räcker till. Det kan också vara svårt att dra en gräns mellan det som chefen kan påverka och det som ligger utanför jobbet.
”Gränsdragningen kan vara väldigt svår. Ur ett chefsperspektiv är det viktigaste att ta ansvar för arbetsmiljön och arbetsklimatet, men privathälsan har också stor betydelse”, säger Petra Sprangers.

Fånga upp signaler

Hos Balder har alla chefer regelbundna möten med sina medarbetare.
”Där kan chefer fånga upp signaler på om någon mår dåligt. Är det privatrelaterat kan vi hänvisa till Feelgood Plus.”

”Det är en stor trygghet för chefer, och för hela verksamheten, att veta att medarbetare som mår dåligt får professionell och snabb hjälp. Att visa empati och förståelse för hur personen mår samt erbjuda snabb vårdkontakt är en avgörande del i att få friskare medarbetare. Vi tror att det både minskar och förkortar sjukfrånvaro och vab”, säger Petra Sprangers.

En hel arbetsgrupp kan påverkas av en kollegas ohälsa. Att fånga upp medarbetare som mår dåligt och snabbt kunna erbjuda dem hjälp är viktigt för hela teamet.
”Vid sjukfrånvaro är man en resurs kort vilket kan skapa oro i gruppen. Det kan också bli för mycket fokus på något jobbigt som har hänt, vilket kan göra att andra kollegor också börjar må dåligt”, säger Petra Sprangers och fortsätter:
”Känslan när jag märker att en medarbetare som har fått stöd börjar må bättre igen är fantastisk. Det värmer i hjärtat när kollegor blir friska och kan komma tillbaka till oss”, avslutar Petra Sprangers.

3 fördelar med Feelgood Plus  

Balders HR-chef Petra Sprangers ser många fördelar med Feelgood Plus: 

  1. Trygghet för chefer: Att kunna hänvisa medarbetare som mår dåligt till proffs även när det inte är arbetsrelaterade problem är en stor trygghet.
  2. Ökat engagemang: Att hjälpa medarbetare med hela hälsan ger engagerade anställda som mår bra och är produktiva på jobbet.
  3. Smidigt och enkelt: Att företagshälsovården och hjälp för privathälsan finns samlade på samma ställe är ett stort värde. Enkelt, smidigt och uppskattat bland medarbetare och chefer.

Text: Sanna Bergling

Petra Sprangers, HR-chef på Fastighets AB Balder. Foto: Anna Rehnberg