Chefer behöver få syn på nya risk- och friskfaktorer som har kommit med pandemin, menar Sussann Lindqvist på Feelgood.
Chefer behöver få syn på nya risk- och friskfaktorer som har kommit med pandemin, menar Sussann Lindqvist på Feelgood.

Checklistan som avslöjar nya risker på jobbet

Nya vanor och riskbeteenden har etablerats under pandemin. Det långsiktiga arbetsmiljöarbetet har hamnat i skuggan. Nu behöver verksamheter hitta tillbaka till ett hållbart arbetssätt.
”Att fånga upp riskfaktorer är viktigt. Samtidigt är det centralt att också fokusera på friskfaktorer, det som motiverar och får oss att känna oss sedda”, säger Sussann Lindqvist på Feelgood.

Nu behöver chefer lägga kraft på att hitta tillbaka till rutiner kring den fysiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljön.
”Analysera hur arbetsmiljön påverkats efter pandemin och passa på att göra en nystart med riskbedömningar, anpassningar och åtgärder. Har man som chef övat sig i riskbedömningar ur ett smittoperspektiv kan det vara lättare att göra bedömningar även i andra delar”, berättar Sussann Lindqvist.
Hon är projektledare inom verksamhetsutveckling på hälsoföretaget Feelgood, som hjälper företag att bli friska organisationer som når sina mål, är lönsamma och där människor mår bra.

Fånga upp tecken

Arbetsgivare är enligt lag skyldiga att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete.
”Det systematiska arbetsmiljöarbetet är viktigt för att hålla i, fånga upp, bedöma och åtgärda riskerna som kan finnas på arbetsplatsen. Dessutom ges de bästa möjligheterna för prestation om man hela tiden har koll på hur hälsan påverkas av arbetet”, säger Sussann Lindqvist.

Reboarding – att hjälpa medarbetare tillrätta på arbetsplatsen igen efter hemarbete – är en viktig uppgift för många chefer nu. Alexandra Sjöström, organisationspsykolog från Feelgood, ger sina bästa råd.

Läs också: Reboarding – chefens viktigaste uppgift i höst

Chefer ska agera om de tror att en medarbetare mår dåligt eller ser risker för att någon ska må dåligt.
”Ökad sjukfrånvaro eller sjuknärvaro, sämre prestation, nedstämdhet eller överlag förändrade beteendemönster är tecken på att en medarbetare inte mår bra. Som chef gäller det att vara uppmärksam, försöka hitta ingångarna och på ett ärligt och omtänksamt sätt prata om det man noterat”, berättar Sussann Lindqvist.

Nya riskbeteenden

Under pandemin har nya vanor och i vissa fall nya riskbeteenden etablerats. Med ökat distansarbete har många medarbetare två arbetsplatser som kräver god arbetsmiljö – hemma och på kontoret.
”Under pandemin har mångas fysiska och psykiska hälsa utmanats. Medarbetare som har jobbat betydligt mer ensamt än vad de är vana vid kan behöva tid och hjälp att hitta tillbaka till de sociala bitarna. Här kommer chefer behöva vara beredda och stötta upp och inte hamna i fällan att tro att allt är som vanligt igen.”

”Man ser också en trend i att missbruk och riskbruk ökat under pandemin, att de som tidigare var ensamma upplever mer ensamhet och att den psykiska ohälsan förstärkts”, berättar Sussann Lindqvist.

Miljö- och hälsoglasögon

Att arbetsmiljöarbetet är frånkopplat verksamheten är ett annat vanligt misstag.
”Man kan inte göra allt kring arbetsmiljön på en månad och sedan vara klar. Chefer behöver hitta tillbaka till rutiner och få in det systematiska arbetsmiljöarbetet som en del i verksamheten. En del av ledarskapet handlar om att arbeta med miljö- och hälsoglasögon på sig. Självklart går det inte att ta med alla perspektiv hela tiden, men frågor kring arbetsmiljön bör vara väl integrerade i vardagen”, säger Sussann Lindqvist.

Ta tillvara friskfaktorer

Sussann Lindqvist menar att det också finns en möjlighet att spinna vidare på nya friskfaktorer som kommit fram under distansarbetet.
”Friskfaktorer, det som motiverar och får oss att känna oss sedda, är en viktig del av en hållbar arbetsplats. Exempelvis upplever många ökad livskvalitet och motivation av att delvis arbeta på distans. Om chefer hittar en fin balans i hemmaarbetet kan det användas för att öka produktiviteten och förbättra måendet. Som chef kan det vara utmanande att hitta nya rutiner och riktlinjer. Kom ihåg att du inte alltid måste ha alla svar, man får testa sig fram och gärna bolla med en chefscoach”.

Feelgoods checklista visar om ni är på banan med arbetsmiljöarbetet

  • Medvetandegjort nya risker: Ni har analyserat vilka förändringar som skett och vad de nya riskerna och möjligheterna är.
  • Plan för individ, grupp och organisation: Det finns en analys och plan för hur de nya förutsättningarna påverkar individen, gruppen och styrningen av organisationen.
  • Koll på det fysiska och sociala: Ni har inkluderat både den fysiska och den sociala arbetsplatsen i analyserna.
  • Hur ledarskapet påverkas: Ni har koll på hur organiseringen av arbetet har förändrats, eller behöver förändras, och hur ni tror att det påverkar ledarskapet.
  • Plan för vart man arbetar: Ni har hittat en plan och struktur kring att arbeta hemma eller på arbetsplatsen, vilka som behöver ses och när. Planen är tydligt kopplad till verksamheten för att undvika en grogrund till känsla av orättvisa mellan kollegor.
  • Ergonomin på arbetsplatsen: Exempelvis möbler, arbetsredskap, belysning och arbetsställningar är ergonomiskt anpassade på arbetsplatsen.
  • Ergonomin på hemmakontoret: Den fysiska arbetsmiljön hemma ställer större krav på individens kunskap. Här behöver chefer säkerställa att det finns tillräcklig kunskap och vid behov erbjuda utbildning och inspiration. Ni kan till exempel göra en ergonomisk rond (digitalt) som följs upp med en checklista för hemmakontoret.

Text: Sanna Bergling

Denna text är ett annonssamarbete mellan Chefs innehållsstudio och Feelgood.

Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet och arbetar för att skapa friska organisationer som når sina mål, är lönsamma och där människor mår bra.

Feelgood möter sina 8000 kunder (med omkring 800 000 medarbetare) både digitalt och på 120 platser runt om i landet.

Företaget grundades 1995 och ägs sedan 2021 av den finska vårdkoncernen Terveystalo Healthcare OY.

Läs mer om Feelgood

Relaterade artiklar

Några medarbetare kastar papper omkring sig på ett kontor med utsikt över vattnet.
Karriär

Livet på kontoret blir satir på scenen

Får man skratta åt likabehandlingsplaner? Ja, i alla fall på teatern. Nya pjäsen Vi hade i alla fall tur med ramavtalet gör svart humor av sådant som chefer brottas med i sin vardag.

”Det finns många igenkänningsteman”, säger regissören Jenny Nörbeck om pjäsen som snart går upp på Göteborgs stadsteater.

linda_waxin_kronikor-768x432-2
Krönikor

Linda Waxin: ”Vem har aldrig gjort sig skyldig till destruktivt ledarskap?”

”Jag tror att ingen av oss chefer skulle kunna säga att vi inte, i korta glimtar eller längre svackor, gjort oss skyldiga till varierande grad av destruktivt ledarskap”, skriver Chefs krönikör Linda Waxin.

En bild på figurer som gör glada och ledsna miner. Och en bild på en leende kvinna på stranden.
Karriär

EQ viktigt för entreprenörer 

Emotionell intelligens är viktigare för entreprenörer än problemlösning, visar en ny studie.

Filip Adelstav på en tom läktare vid en fotbollsplan.
Karriär

Proffsfotboll lärde bankchefen om ledarskap

Fotboll på högsta nivå gav Filip Apelstav ovärderliga insikter i ledarskap. Sin framgångsrika karriär som proffsspelare har han växlat in mot den som bankchef, fortfarande lika framgångsrik.

”Det måste göras med hjärtat”, säger han.

En man sitter framför en dator och ser uttråkad ut.
Karriär

Brist på kompetensutveckling

Nästan varannan anställd har gått miste om kompetensutveckling under pandemin, visar en ny undersökning. Fler än var femte har aldrig fått någon kompetensutveckling under hela sin karriär.

En dator med en kopp kaffe bredvid. Över den ser man ett par händer som jobbar med en telefon.
Digital utveckling

3 skäl – därför bryter medarbetare mot it-säkerheten

En av tio kontorsarbetare har någon gång brutit mot sin arbetsplats it-säkerhetsregler. Anledningen? Att de var tvungna för att kunna göra sitt jobb. Det visar en Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av Citrix.

Pernilla Andersson sitter i en fåtölj.
Rekrytering

Så blir tester en väg tillbaka till jobb

Kan man lita på personlighetstester? Sjuhärads samordningsförbund ser dem inte som någon absolut sanning, men som ett underlag vid rehabilitering av människor långt från arbetsmarknaden. Med lyckat resultat: ”Att ett personlighetstest kan vara en så viktig pusselbit är fantastiskt”, säger biträdande förbundschef Pernilla Andersson.

Nisha Besara.
Chefakademin

Hon blir ny chefredaktör på Chef

I januari tillträder den välkända publicisten Nisha Besara som ny chefredaktör och ansvarig utgivare för Chef, Nordens största ledarskapstidning på papper och webb. Nisha Besara efterträder Cissi Elwin, som får en renodlad vd-roll i det nybildade bolaget Chefakademin.