”Nu får jag ihop delarna till en tydligare helhet”

Framtidsfrågorna ställer nya kunskapskrav på ledare.
Hannele Arvonen, koncernchef på Setra, rustar sig med en Executive MBA.
”Det är bra för mig och bra för företaget. Jag vill att fler inom Setra får och tar den här möjligheten”, säger hon.

Annonssamarbete
SBS Executive MBA

Publicerad

Text: Chefs innehållsstudio

Hannele Arvonen, koncernchef Setra Group
Foto: Martina Huber

Digitaliseringen brakar in på bred front. Nya insikter och rörlighet i ledarskapet behövs för att matcha förändringstrycket, också i traditionstyngda svenska branscher som skogsindustrin.

Hannele Arvonen, koncernchef på träindustribolaget Setra Group AB, rustar sig med en Executive MBA för att få nya kunskaper.
”Vår största utmaning är att utveckla företaget på det sätt som vi tror skapar mest värde för kunder och medarbetare. Vi måste se till att våra investeringar landar rätt.”

Inte lätt i en svåröverskådlig förändringstid. Innovationstakten i branschen rusar mot ständigt nya användningsområden och produktionsmöjligheter –  idag kan trä användas till allt från byggmaterial i nyskapande höghus, till bioolja för fordon eller som material i kläder.

Hannele Arvonen berättar med en lugn energi, genomtänkt och välformulerad, om sin karriär. Hon har jobbat hela sitt yrkesliv inom skogsindustrin. Erfarenhet har lagts till erfarenhet, som årsringarna på ett träd. Chefskapet har växt sig starkt och tryggt. Men hon har också känt hur behovet av ytterligare en dimension i ledarskapet har ökat.
Tankarna på att ge sig själv de möjligheter som öppnas med en Executive MBA-utbildning har grott länge.
”Jag har tänkt på det mer än 10 år. Hela tiden haft det med på min lista. Men jag har inte fått ihop det med mina arbetsuppdrag och min familjesituation, inte förrän nu”, förklarar hon.

Hon har valt att gå Executive MBA-programmet vid Stockholm Business School, Stockholms universitet. Redan nu efter det första året märker hon hur utbildningen fått hennes tankesätt att skifta.
”Jag upplever verkligen nyttan, hur jag nu får ihop alla delarna till en ännu tydligare helhet. Allt vi går igenom är inte nytt – jag har ju jobbat med både strategi, hr, målstyrning och produktion tidigare och kan siffror. Men här ser jag sammanhanget på ett annat sätt. Ett teoretiskt ramverk att kunna hänga upp saker på, fästa sånt som varit lösare tidigare.”

När Hannele Arvonens roll som koncernchef i Setra hade satt sig och hon hade en bra organisation runt sig, tog hon möjligheten att utveckla sitt ledarskap. Nu är hon ett och ett halvt år in i Executive MBA-programmet vid Stockholms universitet.
”Jag har familjen i Sundsvall, dit jag veckopendlar. Så jag äger min tid när jag är här i veckorna och kan ta mig tid med utbildningen.”
Undervisningen går att tillämpa i jobbvardagen.
”Jag kan skriva uppsatserna utifrån Setras verksamhet och se på problemställningar för oss, från nya perspektiv. Det gör teorierna och diskussionerna i utbildningen konkreta direkt.”

Foto: Martina Huber

Utbildningen ska bli en möjlighet att testa nytt, har hon bestämt.
”Som nu när vi ska skriva uppsats. Jag tänkte först göra den om hållbarhet, men det är ju redan nästan en självklarhet för oss i trävaruindustrin, även om det finns mycket kvar att göra. Digitalisering är den stora utmaningen. Så jag tänker skriva om det och utmana mig.”

Rekrytering är ett annat branschbryderi.
”Vi är en framtidsbransch och skogsindustrin är viktig för Sverige, men det är inte alltid allmänheten förstår det. Så vi behöver också ändra vår kommunikation och bilden av skogsindustrin.”

För talangfulla unga som vill jobba på heta bolag i spännande branscher är skogsindustri inte ett toppval idag.
”Nej, unga vill jobba på till exempel Google. Därför är det viktigt att vi öppnar upp och visar vår verksamhet och vad vi gör. Det är inte bara att såga plank och brädor, utan också vidareförädling i olika spår. Att vi kopplar det vi gör till ett större sammanhang och berättar hur vi bidrar till en hållbar värld globalt. Vi behöver få fram våra värderingar och hur vi jobbar med värderingsstyrt ledarskap”, säger hon.

Fakta Setra Group

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag med omkring 800 anställda. I koncernen ingår åtta sågverk och tre förädlingsenheter. Här produceras klimatvänliga produkter för byggande och boende. En stor del exporteras till Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Asien.

Det är inte bara unga talanger som behövs. Skogsindustrierna behöver bli bättre på mångfald generellt, menar Hannele Arvonen. I lednings- och styrelsesammanhang har hon ofta varit enda kvinnan.

Som kvinna i en mansdominerad bransch ser Hannele Arvonen ytterligare ett värde med en utbildning som Executive MBA-programmet: den tyngd som programmet ger i ett CV är svår att bortse från i sökandet bland kandidater till nya toppjobb.
”All utbildning är positiv och hjälper till att höja glastaket. Dessutom ger en sådan här utbildning självförtroende, fler verktyg, tid för reflektion och inte minst ett användbart nätverk”, menar hon.

I Setra Group jobbar man för att vidga synen på kompetens.
”Vi har traditionellt fokuserat för mycket på erfarenhet, istället för på potential. Vi har tyckt att vår bransch är så speciell. Vi behöver nya ögon på det vi gör och erfarenhet från olika branscher, för att utveckla vår konkurrenskraft. Vi ska ha fokus på potential och dessutom ska hälften av våra slutkandidater vara kvinnor. Det går om viljan finns!”

Att bygga vidare på den kompetens man redan har är också viktigt, både för företaget och medarbetarna. Setra Group ska vara ett företag där det finns möjligheter att utvecklas. Hannele Arvonen är därför inne på att ge fler på företaget möjligheten att gå Executive MBA-programmet vid Stockholms universitet.
”Jag vill att fler inom Setra får och tar den här möjligheten. Jag vill att vi blir fler i ledningen, också bland de yngre, med de här nya kunskaperna. Då får du en annan diskussion och fler att bolla med.”

Att som arbetsgivare ha möjligheten att erbjuda en avancerad topputbildning till identifierade topptalanger är värdefullt.
”Det kan bli en morot och locka bra personer till bolaget. När jag är med och rekryterar berättar jag för kandidater att jag går den här utbildningen. Att den möjligheten finns hos oss.”

Hannele Arvonen vill gärna att fler ska få de insikter hon får med programmet och att man kopplar ihop dem med verksamheten.
”Mycket har blivit tydligare och klarare med fokusområden nu. Hur viktigt det är att vi ska få rätt folk på rätt plats. Få till en tydligare styrning för att komma i mål. Jag har fått bättre förståelse för hur vårt beslutsfattande fungerar och har flera strategier idag än tidigare – en större verktygslåda.”

Hon har också börjat prioriterat annorlunda i sitt ledarskap.
”Jag har blivit bättre på att höja blicken och inte fastna i det operativa för mycket. Man måste ta tid till den strategiska delen. Nu ser jag tydligare hur jag kan jobba för att komma dit jag vill.”

Text: Malin Kaldo

JAG ÄR INTRESSERAD!

Frågor eller funderingar?
Kontakta Tina Lindeberg, Stockholm Business School Executive Education, Stockholms universitet: executive@sbs.su.se