”Här får jag nya tankar och aha-upplevelser”

Konkret kunskap, vidgade perspektiv och många aha-upplevelser. Caroline Lundgren Brandberg ser Executive MBA-programmet som början på något nytt – och vill jobba där affärstänk möter hållbarhet.

Annonssamarbete
SBS Executive MBA

Publicerad

Text: Chefs innehållsstudio

”Jag har fått ett fantastiskt nätverk”, säger Caroline Lundgren Brandberg om utbildningen. Foto: Martina Huber

Någonstans där entreprenörskap gör världen lite bättre. Där vill Caroline Lundgren Brandberg arbeta i framtiden. Hon är redan en bra bit på väg, som styrelseledamot i två verksamheter. Dels i företaget Intaktus, som levererar videolösningar för digitala möten.

”Där gäller det att vara snabbfotad och beredd på snabba beslut. Här kommer entreprenörstänket in och vi jobbar med effektiva metoder”, säger hon.
Dels i styrelsen för Race For The Baltic, ett projekt grundat av Niklas och Cathrine Zennström med målet att rädda Östersjön och samtidigt främja tillväxten.

”Vi skapar länkar mellan politiker, forskare och NGO:s för att något ska hända. Samtidigt tittar vi på teknikbolag som kan hjälpa till att skapa hållbar tillväxt”, säger Caroline Lundgren Brandberg.

Vid sidan av de båda uppdragen har hon tagit en Executive MBA på Stockholms universitet.

”Jag ville lära mig mer om ekonomistyrning och ledarskap. Att utbildningen innehåller mycket hållbarhet bidrog, jag ville ha helheten. Samtidigt ville jag ha kontinuiteten och tycker om upplägget – där jag får vara en del av en klass, en resa, en process under två år. Så många spännande människor går utbildningen och jag har fått ett fantastiskt nätverk.”

Caroline Lundgren Brandberg är i grunden civilingenjör med inriktning mot teknisk fysik. Efter många år i olika ledande roller på Ericsson valde hon att börja som partner director på Intaktus.

”Jag hade levt länge i Ericsson-världen och valde att ta klivet ut från den tryggheten. Styrelsearbete har alltid intresserat mig, men jag insåg att jag behövde komplettera med vissa pusselbitar.”

Pusselbitarna består dels av programmets hårda kunskaper, dels av många aha-upplevelser.

”Utbildningen är en plattform för reflektion, och lärarna är duktiga på att få oss att reflektera. Jag har varit i mitt skrå så länge och jobbat med människor som tampats med samma saker som jag. Nu möter jag personer från andra verksamheter, det skapar nya tankar och ger aha-upplevelser som jag kan ta med till min vardag”, säger Caroline Lundgren Brandberg och ger ett exempel:

”Inbäddad hållbarhet. Företag måste nuförtiden ha ekonomisk hållbarhet, men samtidigt tänka bredare. Jag har börjat förstå hur man för in hållbarhet i den egna organisationen och får in tänket i hela kedjan.”

Funderar du på en Executive MBA?

Caroline Lundgren Brandbergs tips:

Kontakta universitetet för att informera dig.

Kontakta alumner. Vi är många som gärna berättar mer.

Våga ge dig själv den här tiden
. Det är aldrig för sent, det är ett spritt åldersspann i klassen.

Prata igenom allt med arbetsgivaren
före studierna. Berätta att du vill bidra till organisationens utveckling, att studierna gör att du kan medverka till att skapa nytt. Då gäller det att du får utlopp för det på jobbet.

När jag valde utbildningen bad jag att få sitta med på en föreläsning
för att få en känsla och inblick. Jag besökte även andra ut bildningar för att kunna välja den jag tyckte var bäst och mest passande.

Kolla stipendier
om arbetsgivaren inte går med på att betala hela avgiften.

Förbered dig på
att ju mer du ger och ju mer tid du lägger ner på utbildningen, desto mer kommer du att få ut.

Foto: Martina Huber

En annan aha-upplevelse är hur man balanserar snabbhet med långsiktighet och fattar beslut utifrån statistik.

Att utbildningen går att applicera direkt till jobbet är en stor fördel. Ett exempel på programmets direkta affärsnytta är den strategiska analys som hon gjorde till Race For The Baltic.

”Där kunde jag identifiera styrkor och svagheter och det arbetet har bidragit till att vi anställt en person som sköter pr. Och under den första delkursen gjorde jag en hållbarhetsplan för Intaktus, som även presenterades för potentiella investerare. Det bidrog till att vi fick ytterligare en finansiär. Det var väl investerad tid både för studierna och jobbet. Alla uppsatser kan bidra direkt till jobbet.”

Drivet att leda har nog alltid funnits, tror Caroline Lundgren Brandberg. En Executive MBA har stärkt henne som ledare. Hon har börjat tänka på att anpassa ledarskapet efter situation.

”Ja, till exempel så måste man ha ett annorlunda ledarskap i en entreprenöriell organisation jämfört med en mer byråkratisk organisation. Det är en balans mellan att ge medarbetare frihet och flexibilitet för att kunna vara kreativa och komma med nya idéer, samtidigt som man också måste få människor att jobba ihop mot ett gemensamt mål. Frihet under ansvar bygger på att man har medarbetare som kan och vill ta det ansvaret och som även får utrymme för det.”

”I större och mer byråkratiska organisationer kan det vara svårare att få legitimitet i sitt ledarskap om man är för flexibel. Där bygger ofta verksamheten på att alla måste bidra med sin del för att kedjan ska gå ihop. I mindre snabbfotade företag är det snarare ett krav att vara flexibel, tänka på helheten och att tänka entreprenöriellt. Ledarskap måste också anpassas inte bara efter organisationen, organisationskulturen, organisationens storlek och organisationskontexten utan även efter individen.”

JAG ÄR INTRESSERAD!

Frågor eller funderingar?
Kontakta Johan Lembke, SBS Executive Education, Stockholms universitet
executive@sbs.su.se

Nu när sista uppsatsen är godkänd och examensbeviset säkrat vill Caroline Lundgren Brandberg fortsätta på den inslagna vägen.

”Jag vill jobba mer med styrelsearbete, kanske flera olika typer av styrelser. Det behövs mer hållbarhet och där kan jag bidra. Jag kan också tänka mig att sitta i en ledningsgrupp för ett företag som har en produkt jag brinner för, eller lära mig mer om stiftelser. Teknik, affärsfokus, innovation – hur kan vi använda det till något större än det som står på sista raden i årsredovisningen? Där vill jag hitta min nisch.”

Text: Annika Hällqvist