”Min historia har format mig som ledare”

I mötet mellan ny kunskap och mänskliga erfarenheter växer sig ledarskap och företag starka.
Det insåg Goran Cosic på Thomas Cook när han läste sin Executive MBA.
”Min bakgrund har format mig mer än jag trott”, säger han.

Annonssamarbete
SBS Executive MBA

Publicerad

Text: Chefs innehållsstudio

Goran Cosic, Thomas Cook

Förmågan att tillgodogöra sig ny kunskap, snabbt se nya sammanhang och hitta nya lösningar är en avgörande konkurrensfråga framöver. En nyckel för företag och ledare.
”Företag behöver få input också från utanför de egna väggarna”, säger Goran Cosic.

Han och hans arbetsgivare Thomas Cook tankar in användbara framtidskunskaper i organisationen, bland annat genom att Goran Cosic gått en Executive MBA-utbildning på Stockholms universitet parallellt med jobbet som Head of Contracting på den globala resejätten.
”Det ger en fantastisk möjlighet för företag att tillgodogöra sig ny kunskap. Här får man se sig själv och verksamheten i ett annat sammanhang, som en del av något större. Hur arbetar vi med hållbarhet, etik och andra förhållningssätt?”

Att han kunnat arbeta samtidigt som han utvecklas och blir en bättre ledare ser han som en av flera fördelar.
”Jag har också fått med mig vetenskapliga forskningsresultat till vår verksamhet, bidrar med nya visioner, insikter och kreativa och nya förhållningssätt till organisationen.”

”Arbetsgivare som gör en investering i bra personer stärker också arbetsgivarvarumärket. Det ger lojalitet, motiverar och blir en uppskattad förmån”, påpekar han också.

Han berättar om nya perspektiv och infallsvinklar, som han tar vidare till sin organisation och in i det egna ledarskapet. Inte minst inom nyckelområdet hållbarhet, som har seglat upp som en ödesfråga för resebranschen.
”Det är en av anledningarna till att jag valde just den här utbildningen, där man ser på hållbarhet både ur finansiellt, socialt och miljömässigt perspektiv. De har varit duktiga på att bädda in det genomgående i hela utbildningen”, säger Goran Cosic.

Goran Cosic kommer från en akademisk familj där man gör saker i en viss ordning. Studier först, arbete sedan.
”Jag gjorde tvärtom. Efter gymnasiet reste jag och jobbade utomlands i fem år. Sedan kom jag hem och insåg: Oj, jag måste ju göra det där andra också.”

Studier och jobb parallellt är sedan dess vardag för Goran Cosic. Ända sedan 2010 har han kombinerat sin chefskarriär med utbildningar på deltid, nu på Executive MBA-programmet på Stockholm Business School, Stockholms universitet.
”Jag blev antagen samtidigt som vi fick veta att vi väntade barn och köpte ett hus. Man klarar av det, men bra support från familjen är helt avgörande. Lika avgörande som att ha en arbetsgivare som supportar och är positiv, som på Thomas Cook.”

Foto: Martina Huber

Utöver vetenskapligt grundade kunskaper och strategiska teorier och modeller, beskriver han också hur han får med sig något annat från utbildningen. Något värdefullt och unikt som uppstår där och då, när gruppen ses.
”De kunskaper som alla deltagare tar med sig in i den här utbildningen samlas där – allas olika bakgrunder och erfarenheter. När man sedan kopplar kunniga lärare och föreläsare till det så får man en dynamik och ett fantastiskt utbyte. Det blir pricken över i.”

Diskussioner kring digitalisering, internationalisering, hållbarhet och långsiktighet ger värden bortom de teoretiska kunskaperna. Deltagarna får tillgång till en gemensam skatt av samlad personlig ledarkunskap.
”Jag fick ta del av andra deltagares och organisationers erfarenhet. Alla delar med sig. Det är det kanske mest unika med programmet. Här får man möjlighet att ta upp saker och utmaningar och få olika infallsvinklar från andra, i en trygg miljö.”

Triple bottom line

”Ett mer hållbart och etiskt perspektiv kommer bli allt viktigare i framtiden”, säger Goran Cosic på Thomas Cook.
Han har tagit till sig triple bottom line-perspektivet under utbildningen på Executive MBA-programmet på Stockholms universitet.
Begreppet handlar om att inte bara ha som mål att öka företagets ekonomiska värde, utan också sätta mål för sociala och miljömässiga värden.

Goran Cosic har jobbat på Thomas Cook länge, i 12 år. Det gör inblickarna i andra branscher, bolag och organisationer än mer värdefulla.
”På programmet har jag fått bekräftelse på det vi gör bra och nya infallsvinklar på vad vi kan göra bättre.”

Utbildningen ger tid till fördjupning och möjligheten att se närmare på det egna ledarskapet.
”Alla människor har en historia, som också formar dig som ledare. Min bakgrund har format mig mer än jag trott. Det är en insikt som har blivit tydlig för mig nu under utbildningen, när jag fått tid till reflektion.”

Goran Cosic och hans familj flydde från kriget i Jugoslavien och han kom till Sverige som åttaåring.
Vikten av rörlighet mellan länder finns cementerad inom honom.
Resande har också alltid varit en del av hans jobb, ända sedan han började sin karriär i resebranschen som guide på Teneriffa efter gymnasiet.
”Landsöverskridandets idé är fantastisk!”

Jobbet nu, som ansvarig för alla hotellinköp och hotelldrift världen över, innebär 100-150 resdagar per år.
”Kontoret är ofta taxin och flygplatsen, på väg ut i världen. Jag får lära känna så många människor och kulturer. Mångfald går automatiskt för mig, det är ju en naturlig del av min vardag. Jag kan nästan bli förvånad över personer som inte ser möjligheterna i utbytet, i styrkan som det innebär.”

Goran Cosic har varit chef sedan han var 20. Resebranschen ger unga talanger möjlighet att ta ledaransvar tidigt.
I ledarskapet värderar han det mänskliga och eftertänksamma.
”Kopplingen mellan hjärna, hjärta och mage är viktig. Att kunna koppla det mjuka till det hårda, även när man styr en verksamhet.”

Så inte bara de nya kunskaperna räknas, utan också var och hur de landar. Det är där i mixen med personliga ledarerfarenheter och tillsammans med andra som teorier och modeller blir till unika framtidsmöjligheter för företag.

Text: Malin Kaldo

Frågor eller funderingar?
Kontakta Tina Lindeberg, Stockholm Business School Executive Education, Stockholms universitet: executive@sbs.su.se