Där går gränsen för kärlek på jobbet

En oskyldig flirt i ett gulligt mail är okej på de flesta arbetsplatser. Men helst vill vi hålla kärleksyttringar hemma. Det visar Manpowers undersökning, utförd tillsammans med Chef.

Annonssamarbete
ManpowerGroup

Publicerad

Text: Chefs innehållsstudio

Nio procent har upplevt att en chef flirtat med dem, på ett eller annat sätt. Bland egenföretagare är siffran högre, nästan en av fem har varit med om flirtande chefer.

Ja till flirtande: 48 procent.

Ja till kramar: 39 procent.

Så långt är det få som protesterar. Men när det gäller hånglande blir det tvärstopp: Bara 1,4 procent tycker att det är en okej kärleksyttring att visa på jobbet – bland svenska chefer tycker 0,0 procent (!) att hångel är okej på jobbet. Jobbkyssen är okej för 5,7 procent av svenskarna.

Denna text är ett samarbete mellan Chef och bemannings- och rekryteringsföretaget Manpower. Undersökningen Work Life är gjord av Kairos Future på uppdrag av Manpower och tidningen Chef. En rapport om undersökningen finns att ladda ned på Manpower Groups webbplats.

Men inte bara fysiska uttryck kan irritera kollegorna. Bara en av fem accepterar gulliga smeknamn på arbetsplatsen.

”Är man ett par som jobbar på samma företag och har med varandra att göra dagligen bör man sätta upp regler i förväg för vad man själva anser är okej och inte okej att göra på jobbet. Oftast är det bäst att skilja på den privata relationen och den arbetsrelaterade relationen så mycket som det går, med andra ord får man då lämna all typ av fysisk kontakt och gulliga smeknamn hemma”, säger Jacqueline Joo, KBT-terapeut och relationsexpert.

Hon får medhåll av Jonas Mosskin, legitimerad psykolog och organisationskonsult.

”Generellt sätt är ju en arbetsplats inte ett jättebra ställe att vara gullig mot varandra. Man får inte vara för intim, utan måste se till att ha professionella relationer med alla på arbetsplatsen även om man råkar vara ett par.”

Hela 26 procent tycker att flirtande mellan kollegor är helt okej och nästan lika många, 23 procent, tycker att flirtiga sms och chattar går bra. Men det är alltså mellan jämbördiga kollegor. 27 procent i undersökningen tycker inte att det är okej att flörta med underordnade.

Trots det har hela nio procent upplevt att en chef flirtat med dem, på ett eller annat sätt. Bland egenföretagare är siffran högre, nästan en av fem har varit med om flirtande chefer.

”Har du en chefsposition bör du tänka dig för lite extra. Att två chefer inleder något är ofta mer accepterat än en chef och en undermedarbetare. Men uppstår kärlek där ändå så är det bra att ta det försiktigt och meddela de berörda, som eventuella chefer och ledning, så snart ni vet att ni är seriösa så det inte läcker ut bakvägen.

”Att som chef flirta direkt med sin egen personalgrupp är oetiskt och bör helst undvikas. Vissa företag har även policys om att inga relationer får inledas mellan chef och medarbetare eller ibland all personal, finns det sådana bör dessa absolut följas om man är rädd om sitt jobb”, säger Jacqueline Joo.

Svenska chefer har en mer strikt syn på samtliga kärleksyttringar på jobbet än svenskar i allmänhet.

Denna text är ett samarbete mellan Chef och bemannings- och rekryteringsföretaget Manpower. Undersökningen Work Life är gjord av Kairos Future på uppdrag av Manpower och tidningen Chef. En rapport om undersökningen finns att ladda ned på Manpower Groups webbplats.

Text: Oskar Hammarkrantz

Chef har tidigare skrivit om kärleksrelationer på jobbet: