Kavla upp ärmarna. Här är trenderna som chefer och arbetsgivare behöver hantera framöver, enligt hr-experterna på Simployer.
Kavla upp ärmarna. Här är trenderna som chefer och arbetsgivare behöver hantera framöver, enligt hr-experterna på Simployer.

5 stora skiften för chefer – förbered dig så här

Pandemin har förändrat våra arbetsplatser och rivstartat allt från ny lagstiftning till digitalisering. Nu måste chefer och arbetsgivare hänga med i allt det nya.
Hr-experterna på Simployer framtidsspanar – och ger dig möjlighet att ligga steget före.

Idag är det självklart för de flesta chefer att satsa på sina medarbetare och hr är en allt viktigare strategisk fråga.

Men när personalansvar börjar förknippas med ord som hr-analytics och artificiell intelligens är det lätt att bli nervös. Har jag som chef verkligen tillräcklig koll? Och om det gick snabbt i arbetslivet tidigare, så är det inget mot hur förändringstakten ökat under 2020.  Lagstiftarna gör sitt bästa för att uppdatera regelverk så att de ska funka på den nya arbetsmarknaden.

Ja, det kan kännas lite rörigt just nu. Men oroa dig inte. Här är hr- trenderna som du behöver ha koll på.

”Het potatis”

Victoria Ödlund och Anna Schönfelder är båda hr- och löneexperter på Simployer. De har som jobb att bevaka nya lagar och regler och översätta dem till chefers och arbetsgivares vardag.

”En riktigt het potatis är den nya las-utredningen. Lagen om anställningsskydd har varit omdebatterad ända sedan den kom 1974. Den har sin grund i hur svensk arbetsmarknad såg ut då, och nu höjs röster om att den behöver moderniseras. Bland annat ser man över turordningsreglerna och det har väckt debatt. Tanken är att den nya lagstiftningen ska öka rörligheten på arbetsmarknaden och göra det lättare för arbetsgivare att våga anställa”, förklarar Victoria Ödlund.

Kompetensutveckling, upskilling och reskilling är trender som fått en rejäl skjuts, inte minst på grund av corona.
”Idag ser många arbetsgivare att de behöver erbjuda kompetensutveckling för att vara konkurrenskraftiga. Men de nya las-reglerna innehåller också förslag om att det ska bli tvingande att kompetensutveckla sin personal. Det är ett sätt att hålla Sverige konkurrenskraftigt på en internationell marknad.”

Peng för ditt hemmakontor

Just nu rekommenderas alla som kan att jobba hemifrån, men distans- och hemarbete verkar definitivt vara här för att stanna.
”När hemarbetet förlängts så ökar fokus på arbetsmiljön och anställda börjar ställa krav på ergonomi även på hemmakontoret. Vi ser exempel på nya kreativa lösningar som ”pynta-hemmakontoret-peng”, en betald friskvårdstimme per dag och kortare arbetsveckor som kompensation för hemarbetet som ofta utförs mer effektivt”, säger Anna Schönfelder.

Victoria Ödlund, hr-expert på Simployer, guidar till en lyckad onboarding.

Läs också: Lyckas med onboarding – på plats eller digitalt

Även den sociala arbetsmiljön, där arbetsgivaransvaret är stort, påverkas av hemarbetet och i framtiden tror hon att chefens roll kommer att förändras för att bli mer aktiv och uppsökande.

Koll på ålderism

Inom hälsotrenden riktas allt mer fokus på mentalt välbefinnande och förebyggande hälsoarbete. Människor som håller sig friska stannar kvar längre i arbetslivet. Från och med 2023 omfattar lagen om anställningsskydd personer upp till 69 år och det är en siffra som troligtvis kommer att höjas successivt.
”Det betyder att chefer och arbetsgivare behöver arbeta aktivt för att för att skapa medvetenhet om ålderism och fördomar mot äldre i arbetslivet. Allt fler kommer att använda sig av kompetensbaserad rekrytering som inte tar hänsyn till ålder, kön eller social bakgrund”, menar Anna Schönfelder.

Digitalisering, corona och en rasande snabb förändringstakt sätter sin prägel på utvecklingen inom hr de närmaste åren. Henrik Sandström är key accout manager på Simployer och kan det mesta om hr-analytics.
”Två stora områden som är på väg in i hr är big data och artificiell intelligens. Genom att kombinera olika typer av data kan vi urskilja mönster och trender vi inte kunnat se tidigare. Med hjälp av AI kan vi göra mycket bättre framtidsanalyser och träffsäkra förutsägelser.”

Mer att mäta

Henrik Sandström ger ett belysande exempel.
”Säg att du har tagit in en utbildning eller andra kompetenshöjande aktiviteter. Genom att jämföra och analysera olika typer av data kan du se vilka effekter en sådan insats har på exempelvis medarbetarnas välbefinnande och trivsel eller organisationens resultat generellt.”

Samband visualiseras, du får svart på vitt och behöver inte längre gissa.
”Du kan jämföra antal nyanställda med antal uppsägningar fördelat över tid, hur många juniora medarbetare jämfört med seniora som sagt upp sig eller om anledningarna till uppsägningar förändras över olika perioder”, förklarar han.

Möjlighet eller hot? Prata om hur chefer och hr använder AI och medarbetardata, uppmanar Simployer.

Läs också: Nya risker när AI blir chefens sjätte sinne

Det här är kraftfulla verktyg, men det gäller att använda dem på rätt sätt. Henrik Sandström påpekar att modeller och framtidsanalyser inte ska användas som facit.
”Som chef måste du vara transparent med vilken data du har om dina medarbetare och hur du använder den. Det här är underlag som du kan använda dig av tillsammans med annan information när du exempelvis ska sätta en utvecklingsplan för en medarbetare.”

Men glöm aldrig dialogen med medarbetarna.
”Utvecklingen betyder inte att maskinerna eller teknologin tar över hr. Vi behöver arbeta för att det är det goda i tekniken som kommer fram och fortsätta att sätta människan, relationer och samtal i centrum.”

5 stora framtidstrender – som är här redan nu

Kompetensutveckling blir ännu viktigare

Arbetsgivaren får större ansvar för medarbetarnas kompetensutveckling. Analysera vilka kompetensbehov organisationen har inom de närmaste åren. Prata med dina medarbetare om deras individuella önskemål och jämför resultaten.

Hem- och distansarbete ökar

Arbetsgivarens arbetsmiljösvar omfattar även arbete utanför kontoret. Ta fram policys och riktlinjer för hur det ansvaret ska fungera vid hemarbete. Som chef behöver du bli mer uppsökande, med regelbundna, korta avstämningar. Uppmana medarbetarna att förmedla sina behov.

Allt fler äldre medarbetare

När pensionsåldern höjs måste du som chef och arbetsgivare arbeta aktivt för att motverka de fördomar som finns kring äldre i arbetslivet. Det finns exempelvis ingen forskning som visar att äldre personer är sämre på att ta till sig nyheter eller förändringar på arbetsplatsen än yngre personer.

Big data ger dig fler nya verktyg

Tillgången till data ger dig som chef verktyg att se samband mellan exempelvis ålder och uppsägningar eller utbildningsinsatser och medarbetarnas välbefinnande. Kom ihåg att datan är ett av flera hjälpmedel för beslut och analyser. Glöm aldrig den viktiga dialogen med dina medarbetare.

Artificiell intelligens blir din kollega

Allt fler arbetsuppgifter, exempelvis registrering eller dataanalys kan utföras av ai:ar. Som chef blir det din uppgift att se vilka uppgifter som kan utföras av en AI och se till att människor och artificiell intelligens kan arbeta sida vid sida.

Text: Lotten Wiklund

Denna text är ett annonssamarbete mellan Chefs innehållsstudio och Simployer.

Simployers vision är att göra det enkelt för dig att vara en god arbetsgivare och hos oss finns allt samlat under ett tak. HRM-system, utbildning och expertstöd inom allt från lagar och regler till processer.

Läs mer

Relaterade artiklar

fredrik-webb
Ledarskap

Jobbsökanden tar för givet att chefen ska vara bra

Hur stor roll spelar du som chef för en arbetssökande? När kandidater fått svara på vilken fråga som är viktigast under rekryteringsprocessen uppger allt färre att en bra chef är det mest avgörande. Men siffrorna är inte allt, det handlar snarare om att allt fler tar för givet att chefen är bra, säger Fredrik Hillelson, vd och grundare för Novare som gjort undersökningen.

siriwikanderhelbild1800-1680x945-1024x576
Krönikor

Siri Wikander: ”Därför behövs ett högre syfte”

I höstas pratade alla om hybrida arbetsplatser, nu pratar alla återigen om bristen på arbetskraft. Det är inte så konstigt. I en tid av tillväxt, råvarubrist, leveransutmaningar och inflation samt långvarig brist på kompetens blir frågan om att hitta och behålla medarbetare viktigare än någonsin, skriver Chefs webbkrönikör Siri Wikander.

En spargris, miniräknare och mynt
Karriär

Jobben som ger dig en topplön

Är du sugen på att ge dig själv ett rejält lönelyft? Då gäller det inte bara att ha ett stort driv utan också att välja rätt arbetsgivare! Chef listar var du hittar de 10 bäst betalande företagen.

Man sitter på golvet med en bärbar dator i knät
Arbetsmiljö

Sifo: Fortsatt hemarbete 2022

Det nya arbetssättet är här för att stanna. Enligt en ny Sifo-undersökning kommer de som jobbat hemifrån fortsätta med det i år. Vanligast är att arbeta hemifrån några dagar i veckan. I och med det kommer ergonomin på hemmakontoret  ha ännu större betydelse.

kvallsmail_intervjuperson
Kommunikation

Vad tycker Chef-läsarna om mejlförbud efter arbetstid?

Chef har tidigare skrivit om mejlförbudet som sprider sig i Europa för att skydda de anställda från stress. Lagen är en konsekvens av det ökade distansarbetet under pandemin där allt fler får svårare att hålla gränsen mellan arbete och fritid. Vi frågade chefer på LinkedIn vad de tycker om lagen. Majoriteten uppskattar tanken av att det finns en tydlig gräns samtidigt som flera av kommenterar att det finns undantagsfall och andra sätt än böter att hantera detta.

Sofia Nygård bland it-prylar
Hållbarhet

It-chefen Sofia Nygård ger prylarna längre liv

Nya datorer på jobbet? Kul – men samtidigt ett underskattat miljöproblem. På Chalmers har återtag och återvinning av it-prylar blivit en väg mot större hållbarhet. ”Det handlar om att använda produkterna så länge som möjligt”, säger it-chefen Sofia Nygård.

katarina-webb
Hälsa

Psykologen om hur vi skapar goda relationer

Alltfler studier pekar på att goda sociala relationer är avgörande för vår hälsa. Psykologen Katarina Blom ger en djupare förståelse för vår sociala hjärna. 

Jani Andersson bläddrar i en bok
Karriär

Praoveckan satte kursen för hans chefskarriär

Jani Andersson klev in i auktionsvärlden som 15-årig vaktmästare – och slog till. Intresset för vackra prylar och spännande design bar hela vägen till vd-stolen. ”Hittills har det aldrig varit tråkigt”, säger långvägaren bakom auktionshuset Metropol.