Lyckas med onboarding – på plats eller digitalt

Ökat distansjobb. Pressade chefer med mindre tid. Konkurrens om toppmedarbetare.
Det här gör en strukturerad och bra introduktion av nya kollegor viktigare än någonsin. Oavsett om er onboarding görs på plats eller digitalt.

Publicerad

Text: Chef Content

Annonssamarbete: Simployer

Victoria Ödlund, hr-expert på Simployer, guidar till en lyckad onboarding.
Victoria Ödlund, hr-expert på Simployer, guidar till en lyckad onboarding.

Drömrekryteringen är i hamn och kontraktet påskrivet. Men slappna inte av för mycket. En slarvig onboarding kan kosta företaget både pengar, rykte och i värsta fall hela rekryteringen. Victoria Ödlund, hr-expert på Simployer hjälper dig undvika de vanligaste fällorna och guidar genom onboardingprocessen i det nya normala.

Även om onboarding givits större fokus på senare år, är det lätt att missa viktiga delar i processen. Ett misstag många gör är att glömma tidsperioden mellan det att kontraktet skrivs på och då den anställde faktiskt börjar arbeta.
”Uppsägningstid och annat gör att den här perioden kan bli så lång som tre månader och på den tiden kan det hända mycket”, säger Victoria Ödlund.

Under själva rekryteringsprocessen har ni täta kontakter, men när pappren är påskrivna blir det kanske helt tyst. Medarbetaren har ännu inte hunnit bygga upp några lojaliteter eller en känsla av tillhörighet gentemot sin nya arbetsplats.
”Risken finns att den gamla arbetsplatsen lockar med nya utmaningar eller högre lön för att få behålla personen. Många som söker nytt jobb befinner sig dessutom i flera olika rekryteringsprocesser samtidigt och en annan risk är att det dyker upp andra erbjudanden som känns lockande. I värsta fall förlorar ni personen.”

5 tips för lyckad onboarding

  1. En bra onboarding kan se olika ut men ska vara genomtänkt, medveten och strukturerad.
  2. Använd tiden mellan det att kontrakten skrivs på och då den nya medarbetaren börjar jobba, den fas som kallas preboarding. Håll kontakten och bygg upp lojalitet.
  3. Planera och förbered onboaringsprocessen i förväg så att den är på plats redan första dagen.
  4. Gör nätverkandet till en del av onboardingen. Satsa på relationsfrämjande aktiviteter. Boka in möten eller luncher med den nya medarbetaren och nyckelpersoner i företaget.
  5. Utse en fadder på en annan enhet eller avdelning till alla nyanställda.

Använd tiden fram till jobbstart, den fas som kallas preboarding, för att börja bygga lojalitet med den nya medarbetaren och för att förbereda din egen arbetsplats.
”Preboardingperioden ska du som chef eller arbetsgivare använda till att planera så mycket som möjligt av onboardingen. Passa på att få praktiska saker som skrivbord och mobiltelefon på plats. Boka utbildningar eller möten med nyckelpersoner. Använd tiden”, uppmanar Victoria Ödlund.

Många chefer och arbetsgivare underskattar den tid den tar för en nyanställd att bli fullt integrerad i den nya organisationen och hur viktigt detta är för att kunna leverera värde. En trygg medarbetare börjar prestera och leverera snabbare än en som inte riktigt känner sig hemma.

Simply HR – ett digitalt event för chefer och HR

Simply HR är ett digitalt HR-event den 10 december för ledare, chefer och dig inom HR som vill förstå och se vägen framåt.

En bra onboarding ska vara en genomtänkt, medveten, strukturerad process. Det minskar risken att den nyanställde säger upp sig under det första året. Men det är också ett sätt att bygga varumärke.
”När någon byter jobb så pratar man ju ofta ganska mycket om det. Omgivningen frågar hur du trivs, om du kommit in i nya jobbet och så vidare. Information sprider sig lätt och en dålig onboarding kan ha faktiskt ha negativ inflytande på företagets rykte.”

Företag är som regel duktiga på att informera nya medarbetare om skriftliga policys, säkerhetsföreskrifter och rutiner. Däremot glöms företagskulturen ofta bort.

Det som tar längst tid att lära sig och förstå är de normer som finns på en arbetsplats, menar Victoria Ödlund. Vad är det för kultur? Vad kan man säga i olika sammanhang? Är det högt i tak eller inte?
”Många missar att säkerställa möjligheten för nya medarbetare att börja bygga nätverk, att verkligen bli en del av organisationen och företagskulturen. Satsa på relationsfrämjande aktiviteter. Se till att medarbetaren får träffa nyckelpersoner inom företaget, boka in möten eller luncher. Se till att personen har möjlighet att ta till sig kulturen.”

Victoria Ödlund som har lång erfarenhet av att arbeta med hr ser hur digital onboarding har blivit vanligare. Hon menar att det har många fördelar, speciellt i det som vi kallar det nya normala där allt fler kommer att fortsätta arbeta på distans, även efter att vi tagit oss igenom pandemin.

Genom digital onboarding går det att i detalj planera hela processen och återskapa den i ett digitalt system där det framgår vem som ska göra vad och om det blivit gjort. Det är lätt att få en överblick och skapar trygghet både för den anställde och för chefen.
”Behovet av digital onboarding kommer att öka. När vi inte träffas vid kaffeautomaterna så behöver vi en systematik och en struktur, framförallt för att göra nya medarbetare till en del av kulturen.”

Victoria Ödlund förespråkar att nyanställda bör få en mentor eller fadder, gärna en som inte ingår i den nyanställdas egen arbetsgrupp utan någon på en annan enhet eller avdelning.
”Det är viktigt att ha en person dit du vända dig med de frågor som kännas obekväma att ställa till chefen. Det är också viktigt för att bredda nätverk och för relationsbyggandet på företaget. Det är ett sätt att hantera det nya normala.”

Text: Lotten Wiklund