5 sätt för chefer att öka engagemanget – redan i dag

Engagemanget på jobbet har tagit stryk under pandemin.
Men det finns flera enkla saker som du som chef kan göra direkt för att vända trenden.
Vilket av tipsen tänker du börja med?

Publicerad

Text: Chef Content

Annonssamarbete: &frankly

Det finns enkla och effektiva sätt för chefer att öka engagemanget hos medarbetarna. &franklys Caroline Fjellner tipsar om vad som går att börja med direkt.
Det finns enkla och effektiva sätt för chefer att öka engagemanget hos medarbetarna. &franklys Caroline Fjellner tipsar om vad som går att börja med direkt.

I sitt stora dataunderlag från över 12 000 chefer och 100 000 användare ser engagemangsverktyget &frankly hur pandemin och hemarbetet har gått hårt åt teamkänslan. Många känner sig ensamma och motivationen och engagemanget på jobbet har fått sig en törn.
”När du som chef vill öka engagemanget i ditt team handlar det främst om att stärka mellanmänskliga relationer och få medarbetare att känna sig sedda”, konstaterar &franklys vd Caroline Fjellner.

Här ger hon fem tips på enkla saker som chefer kan göra redan idag, som får teamet och medarbetare att bli mer engagerade.

1. Checka in och ut. Ett trevligt och personligt hej och hejdå varje dag får oss att känna oss sedda, oavsett om det levereras ansikte mot ansikte på arbetsplatsen eller i ett chattmeddelande till den som jobbar hemifrån.
”De som jobbar hemma tenderar att hamna i en bubbla. Medarbetare kan nästan passera helt under radarn. Att som chef ha en löpande kontakt och att checka in och ut på dagarna är ett enkelt sätt att signalera: vi gör det här ihop. Det stärker lagkänslan”, säger Caroline Fjellner.

2. Dela med dig av ett misslyckande. Psykologisk trygghet i en grupp är viktigt för innovation, samarbete och engagemang. I en trygg miljö kan vi dela med oss, också av sånt som inte har gått så bra.
”Som chef påverkar du kulturen väldigt mycket. Vågar du dela med dig av en situation när du kände dig osäker eller inte nådde fram som du ville, så öppnar det upp för att andra också ska våga. Du signalerar att ni alla är på en utvecklingsresa – även du som chef.”

3. Påminn om varför ni är här. Att veta vilken riktning företaget har och att se värdet i sin egen insats är väldigt betydelsefullt för engagemanget.
”Påminn om målen och visionen som företaget har genom att sätta det ni gör i ett sammanhang: ’Vi gör ju det här för att det förbättrar vår nyförsäljning, som är ett av våra huvudmål’ eller: `Vår tjänst ger kunderna ett jättebra stöd i deras förändringsprocesser’.”
”När du som chef pratar om en uppgift, så, ta det ett par steg vidare och lyft fram varför det är viktigt och hur det är kopplat till målet. Duktiga ledare gör det här löpande. När jag som medarbetare känner att jag är del av något större så ökar det motivationen.”

4. Be om någons åsikt. Ett sätt att bekräfta en person och visa att du värderar personens kunskap och kompetens är att be om hjälp eller en åsikt: ’Jag har skrivit den här texten men känner mig osäker på om jag fångat budskapet rätt. Kan du titta på det?’ eller: ’Ska vi satsa på det här projektet? Vad tänker du?’”
”Som chef går du lätt in i rollen att sitta med alla svar och vara så tydlig som möjligt. Men ledarskap handlar ju om att nyttja medarbetarna på bästa sätt”, påminner Caroline Fjellner.

5. Ge beröm direkt. Med direkt och specifik feedback får du personer att känna sig sedda och bekräftade både som personer och för deras kompetens.
”Bekräfta någon med positiva saker som du har uppfattat i en specifik situation. Gör det så snart det går. Då är det nära, både känslomässigt och i huvudet, och får störst påverkan: ’Vilken tydlig genomgång du hade nyss. Delarna om budgeten var väldigt pedagogiska’.”
”Undvik allmängiltigt slentrianberöm. Koppla istället till något specifikt som var extra bra.”

Enkla tips och råd i all ära, men för att driva ett långsiktigt engagemangsarbete behövs mer.
”Att ta de första stegen för att öka engagemanget är värdefullt. Men ska du få verklig impact behöver du jobba systematiskt med engagemanget”, påminner Caroline Fjellner.
Ett sätt att göra det på är att använda &frankly, där du som chef kan mäta engagemanget och snabbt agera på resultaten.

Hur jobbar andra med engagemang?

Ladda ner &franklys guide och läs om hur Swedbank, Telenor, Knowit, Dustin och Öresundskraft gör för att öka engagemanget.

Chefer och arbetsgivare som lyckas höja engagemanget på jobbet har mycket att vinna.
”Dels det affärsmässiga. Det finns mängder av studier som visar korrelation mellan engagemang och produktivitet, lägre sjuktal, ökad kreativitet och högre lönsamhet.”

I pandemins spår märks också en ökande rörlighet på arbetsmarknaden. Allt fler svenskar överväger att byta jobb.
För chefer som vill ha kvar sina medarbetare är engagemang en nyckel, menar Caroline Fjellner.
”Ökat engagemang gör det roligare att gå till jobbet! Det hjälper oss att trivas på arbetsplatsen. Engagemang skapar gladare människor och i förlängningen en mänskligare värld.”

Hon ser också en positiv bieffekt för alla de chefer som jobbar för att öka engagemanget.
”När man ger sig själv tid att göra andra engagerade, då blir man det själv på kuppen! Det är inte bara virus som smittar. Engagemang smittar också, precis som leenden. Du mår bättre om du får andra att må bättre. Ökat engagemang ger dig som chef ett lättare och roligare jobb.”

Text: Malin Kaldo