Lagkänslan har tagit stryk under pandemin. &franklys Caroline Fjellner ger råd om vad chefer kan göra. Foto: Martina Huber
Lagkänslan har tagit stryk under pandemin. &franklys Caroline Fjellner ger råd om vad chefer kan göra. Foto: Martina Huber

5 frågor från chefen – som räddar lagandan

Vi-känslan på svenska arbetsplatser har tagit stryk under pandemin. Det visar en ny rapport.
Chefer har en viktig roll när lagandan ska lagas. Att ställa några enkla frågor till medarbetarna är en bra början.

Arbetsplatskulturen och teamkänslan har tagit stryk i många verksamheter under pandemin.
”Organisationernas immunförsvar har satts på prov. De med en stark kultur har genom det här stålbadet stärkt den ytterligare. Företag med en svagare kultur har haft det svårare att navigera genom 2020”, säger &franklys vd Caroline Fjellner.

Engagemangsverktyget &frankly får sin data från frågepulser som över 12 000 chefer regelbundet skickar ut till medarbetare. Där syns tydligt att lagandan och vi-känslan har tagit stryk.

I företagets rapport Employee Engagement 2021 syns att 3 av 10 ger negativa svar när de ska bedöma lagandan på arbetsplatsen.
”Trenden under 2021 är på nedåtgående för lagandan. Vi ser också att 50 procent av medarbetare som arbetar hemifrån känner sig ensamma”, säger Caroline Fjellner.

Ladda ner rapport: Employee Engagement 2021

Lagandan är viktig av två anledningar, menar hon.
”Vi människor har ett grundläggande psykologiskt behov av tillhörighet. Ett socialt sammanhang är viktigt för vårt välmående. Välfungerande relationer skapar en känsla av att vi är värdefulla och är precis lika viktigt privat och professionellt.”

”Lagandan är även avgörande för att vi ska kunna ha ett fungerade samarbete på jobbet. De flesta arbetsplatser idag är präglade av komplex problemlösning, och då är samarbete en avgörande konkurrensfördel. Vi måsta snabbt kunna anpassa oss efter nya förutsättningar och fatta gemensamma beslut som tar teamet framåt”, förklarar hon.

&frankly har med hjälp av en data scientist gjort korrelationsanalyser för att identifiera mönster och samband.
”Analyserna visar ett statistiskt säkerställt samband mellan laganda och eNPS (Employee Net Promoter Score), som är en verifierad fråga för att mäta engagemang och lojalitet. Enkelt uttryckt betyder det att om lagandan försämras, så kommer engagemanget hos enskilda medarbetare också att försämras.”

5 frågor ger chefen koll på teamkänslan

Med enkla frågor mäter verktyget &frankly hur det står till med lagandan.
Här är några av de frågor som medarbetare får ta ställning till i frågepulser.

 1. Det finns en stark laganda på vår arbetsplats. ”Den här är en enkel fråga för att kunna skapa sig en bild av hur samarbetet fungerar just nu. Man kan också enkelt jämföra sig med andra organisationers resultat”, säger Caroline Fjellner.
 1. Vi bryr oss om varandra i vårt team. ”Resultatet från den frågan fångar den mer emotionella och mjuka sidan av samarbete – hur vi ser på varandra och behandlar varandra på jobbet.”
 1. I mitt team känner jag mig bekväm att… ”Frågan innehåller ett flertal påståenden som fångar i vilken utsträckning ni har en kultur som präglas av psykologisk trygghet, som är en avgörande faktor för ett gott samarbete.”
 1. Hur har stämningen varit på jobbet de senaste veckorna? ”Den här frågan, och dess resultat, är ett jättebra underlag för en öppen dialog i teamet om hur det känns just nu. Det är viktigt med en samtalskultur där vi kan lyfta utmaningar i perioder när det känns lite extra tungt.”
 1. När mina kollegor i teamet säger att de ska göra en sak, så gör de det. ”Pålitlighet är viktigt för att kunna arbeta framgångsrikt tillsammans. I ett team med hög pålitlighet gör medlemmarna ett bra jobb, i tid.”

Vad är det då som ligger bakom, när lagandan tar stryk?
I den täta dialogen med kunderna ser Caroline Fjellner att &frankly fångat upp några tänkbara orsaker.
”Det har varit ett stökigt år. Ingenting blev som vi tänkt oss. I stället fick vi en smärtsam påminnelse om hur beroende vi är av varandra.”

Det svåra i omställningen har ofta inte varit de praktiska uppgifterna i arbetet, som många nu utför digitalt.
”Men med den mänskliga aspekten, samspelet som bygger laget, det har varit svårare”, tror Caroline Fjellner.

Naturliga informella mötesplatser har försvunnit. Det gör det svårare för chefer att få alla att känna sig sedda.
”Hur uppmärksammar jag mina kollegor när jag inte har samma insyn i vad de faktiskt arbetar med?”

Laga lagandan

 • Skapa utrymme för informella möten
  Särskilt viktigt när många samarbetar på distans och inte har några naturliga mötespunkter eller tar sig tid för den sociala aspekten av jobbet. Bryt av arbetsdagen med en fika eller en informell check-in.
 • Checka in och checka ut varje dag
  Att säga hej och hejdå till kollegorna på jobbet även vid distansarbete ger en början och ett slut på arbetsdagen. Gör det enkelt och använd ert interna kommunikationsverktyg.
 • Inkludera hela teamet i möten
  En viktig del i att skapa en känsla av respekt och involvering är att alla ges utrymme för att komma till tals under gemensamma möten. Reflektera över hur det ser ut i ditt team och uppmuntra alla att komma till tals med direkta frågor som: ”Vad tycker du Sara?”.
 • Dela misstag
  Forskning visar att misslyckade är viktigt för att öka motivationen och nya idéer. Men det kräver en kultur som präglas av psykologisk trygghet, för att medarbetarna faktiskt ska våga misslyckas. Att dela misstag med varandra skapar en mer tillåtande miljö, där vi kan vara sårbara inför varandra.

Text: Malin Kaldo

Webinar 3 juni: Så förändrade pandemin engagemanget

Vad hände med engagemanget under 2020? Vilka spår har covid-19 satt i hur vi upplever att det är att gå till jobbet och hur kan du som ledare och HR fokusera ledarskapet inför post-covid?

Niklas Delmar och Lilian Ekelin på &frankly analyserar engagemangsdatan från pandeminåret 2020 och delar även konkreta tips från företag och organisationer som jobbar aktivt med engagemanget.

Anmäl dig här

Denna text är ett annonssamarbete mellan Chefs innehållsstudio och &frankly.

12 000 chefer och över 100 000 användare använder &frankly för att öka engagemanget i sina team.

Läs mer om &frankly

Ta del av insikter och trender från &franklys engagemangsdata i rapporten Employee Engagement 2021

Ladda ner rapporten här!

Carolina Åberg, HR director på Nordax, laborerar fram nya arbetssätt för hösten. Foto: Karina Ljungdahl
Annonssamarbete: &frankly

"Risk att bli som gigare – i stället för kollegor"

Följ noga vad som händer när höstens nya arbetssätt laboreras fram. Det finns många möjligheter, men också risker med en ökad andel distansarbete, säger
Carolina Åberg på Nordax.

Annonssamarbete: &frankly

”Chefer – se upp med de oskrivna reglerna”

Tuffa tider flyttar chefers fokus mot prestation och leverans. Företagskulturen kan hamna i skymundan.
”Tappa inte bort kulturbyggandet”, varnar hr-experten Lilian Ekelin på &frankly.

Ge cheferna mer stöd, uppmanar Lilian Ekelin på andfrankly. Foto: Martina Huber
Annonssamarbete: &frankly

Nu behöver chefen mer stöd – från sin chef

Svenska chefer har imponerat. Engagemang och välmående hos medarbetare har hållits uppe under pandemin. Men nu syns ett trendbrott. ”Cheferna behöver mer stöd”, säger hr-experten Lilian Ekelin på &frankly.
Pulsmätningar ger chefer koll på distansarbetande medarbetares välmående och engagemang.
Annonssamarbete: &frankly

Pulsmätning stöttar chefen i ”det nya normala”

Med mer distansjobb och ökad osäkerhet måste chefer ha extra bra koll på engagemang och välmående. ”Tappa inte bort företagskulturen”, varnar hr-specialisten Lilian Ekelin på &frankly.

En illustration i olika toner av orange av en man som skriker åt en person han håller i sin hand.
Ledarskap

Larmrapport: Så många chefer är destruktiva

Är ditt ledarskap destruktivt? Risken är stor att dina medarbetare tycker det. Över en tredjedel av alla yrkesverksamma svenskar anser sig ha en destruktiv chef, visar ny forskning.
”Uppseendeväckande”, säger ledarskapsforskaren Robert Lundmark.

En militär operation med soldater och helikoptrar i luften i skymningen.
Ledarskap

Ledarskapsmissarna i Afghanistan-konflikten

Talibanerna tar över i Afghanistan, trots västmakternas jätteinsats som krävt tusentals soldaters liv och kostat hundratals miljarder kronor. Hur kunde det ske? Här är den del av förklaringen som handlar om ledarskapsmissarna.

En grupp människor håller händerna på varandra.
Ledarskap

Chefsegenskaperna som försämrats mest under pandemin

Flera viktiga chefsegenskaper upplevs ha försämrats under pandemin, visar en ny Sifo-undersökning från företaget Talentsoft. Den visar också att några chefsegenskaper har blivit viktigare under pandemin än vad de var förut.

En kvinna håller en flyttlåda med en krukväxt i.
Ledarskap

”Allt jag gjorde var fel”

Att få växa, utvecklas och utmanas är viktigt för alla – även för chefer. Så vad händer när chefen själv blir utsatt för ett destruktivt ledarbeteende? Noura såg ingen annan utväg än att sluta.

Två unga kvinnor sitter och pratar med dator och anteckningsblock framför sig.
Ledarskap

Så värnar du om nyckelmedarbetarna

Som ledare riskerar både du och verksamheten att hamna i klistret om en eller flera av dina nyckelmedarbetare plötsligt säger upp sig. Här är några tips från karriärkonsultföretaget Verto om hur du bäst behåller dem.

featured-1800x1013
Långläsning: Cheftest

Cheftest: Helena Helmersson, vd H&M-gruppen

Som H&M:s vd är hon ansvarig för ett av världens största varumärken. Redan före pandemin var modebranschen i kris och affärsmodellen utmanad av klimattänk och nya konsumtionsvanor. Kommer Helena Helmersson lyckas ställa om företaget och styra med hållbarhet som grund?

annika-breskyn_1800x1013-2
Långläsning: Cheftest

Cheftest: Annica Bresky, vd och koncernchef, Stora Enso

Knappt hade hon hunnit sätta sig i vd-stolen förrän den perfekta stormen drog in över världens äldsta aktiebolag — strejk, pandemi, fallande massapriser, strandat gods i Suezkanalen. Och nyligen nedläggning av två pappersbruk. Men den kanske största utmaningen av alla har Annica Bresky kvar — Stora Ensos omställningsresa mot framtiden.

Foto på en bekymrad man som lutar sig mot en vägg.
Ledarskap

”Jag sa upp personal och blev dödshotad”

Skulle du våga behålla den medarbetare som kom sist in, om du tvingas till nedskärningar? Mikael gjorde det och blev hotad till livet.