Chefakademin Talks #1: Leda i kris och oro

Avsnitt 1: Leda i kris och oro

Kriget har kommit till Europa. I skuggan av krisen i Ukraina växer oron även här. Kommer det hända något fruktansvärt i Sverige också? Och hur bör chefer och ledare i så fall förbereda sig?

I det nya avsnittet av Chefakademin Talks ger flera experter på krisledarskap sin syn på saken, i ett samtal med Chefakademins vd Cissi Elwin.

”Det är helt okej att visa känslor, stå inför medarbetarna och gråta. Men man måste kliva fram som chef”, säger Jan Eldeblad, som är överstelöjtnant för Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet på Försvarshögskolan och som har både nationell och internationell erfarenhet från att leda i kris.

”Vi var förvarnade om att något kunde hända och hade förberett olika scenarion kring bland annat evakuering, planer som också kom till användning. Samtidigt var det sig svårt att få med sig alla. Vissa medarbetare ville inte alls preppa inför en situation som fram till krigsutbrottet kunde kännas fullständigt osannolik”, säger Andreas Flodström, som är vd på it-bolaget Beetroot med över 600 medarbetare i Ukraina.

Han ger i podden Chefakademin Talks sin lägesbild och delar med sig av sina erfarenheter av att plötsligt vara chef för medarbetare som är mitt uppe i ett krig. 

Aurora Sparre som är ledarskapskonsult, bland annat för Chefakademins ledarskapsprogram, lyfter fram vad chefer och team behöver jobba med redan nu, för att stå starka i kris.

“Det handlar bland annat om att bygga psykologisk trygghet, där folk känner trygghet inför varandra, vågar ta initiativ och kliva fram.”

Lyssna på Chefakademi Talks – Leda i kris och oro. Du hittar den där poddar finns. Glöm inte att prenumerera på den, så att du inte missar nästa viktiga avsnitt.