Program

Kl. 8.15 Frukost och registrering

Kl. 9.00 Välkomna! Myten om de hundra första dagarna
Det är under de första 100 dagarna som chef som du har möjlighet att göra ett avtryck, att visa vad du går för och vilket värde du tillför i den nya rollen. Ja, så säger myten i varje fall. Hur lång tid det tar att bli varm i kläderna är naturligtvis individuellt. Men denna modell kan användas som en förevändning för att göra en ordentlig plan för den första tiden som chef. Under den här perioden gäller det också att du som ny chef skriver ett kontrakt med dig själv – vem tänker du dig att du vill vara som chef, och vilken är din plan för att lyckas?
Leds av: Cissi Elwin, Anna Lundwall & Magnus Feldt

Kl. 9.30 Hitta din ledarstil
Vilka är just dina styrkor och svagheter som kommer att synas i din ledarroll? Under förmiddagen kommer vi att titta på olika ledarstilar och visa hur de fungerar. Med stor sannolikhet behöver du situationsanpassa din ledarstil och behärska fler stilar än en. Din ledarstil ska stämma överens med dina och organisationens värderingar.
Leds av: Magnus Feldt

Kl. 10.30 Fika 

Kl. 10.45 Arbetsrätt
Sedan är det dags för det nödvändiga och viktiga ämnet arbetsrätt. Den 1 januari 2017 uppdaterades diskrimineringslagen. Det innebär att alla arbetsgivare är skyldiga att genomföra ett förebyggande och främjande arbete för att förhindra diskriminering på arbetsplatsen. Du som chef behöver ha en aktiv åtgärdsplan utifrån alla sju diskrimineringsgrunder. Dessutom behöver du ha stenkoll på arbetsmiljörättsliga reglerna som hanterar bland annat kränkande särbehandling. Under en effektiv timme får du de grundläggande kunskaper du behöver från juristen, och möjlighet att ställa frågor.
Leds av: Fredrik Dahl

Kl. 12.00 Lunch

Kl. 12.45 Bygga och leda teamet
Hur hjälper du din organisation till framgång genom att bygga framgångsrika team? Hur utvecklas en grupp? Utgå från gruppens utvecklingsfaser med en relevant teoretisk bas såsom tillhörarfas, rollsökningsfas och samhörighetsfas. Hur ska du som ny ledare hantera dessa faser och vem ”blir du” i de olika faserna?
Leds av: Anna Lundwall

Kl. 13.45 – Mikropaus

Kl. 13.50 Personlig Effektivitet
Svämmar mejlen över? Står medarbetarna på kö för att prata med dig? Känns det som att tiden aldrig räcker till? Här får du verktyg för en effektiv mailhantering och tips på hur du kan definiera hur du använder din tid och vilka som är dina stora tidstjuvar. Frigör mer tid för värdeskapande uppgifter med smart planering och prioritering.
Leds av: Petra Brask

Kl. 15.00 Fika

Kl. 15.15 Svåra samtal 
I din nya roll som chef innebär det att ta en hel del obekväma samtal. Du som chef har ett ansvar att medvetandegöra saker som inte fungerar på arbetsplatsen. Det kan handla om att en medarbetare luktar illa, beter sig olämpligt på firmafesterna eller kanske behöver omplaceras. De här samtalen ska inte skjutas upp – ingen av dina medarbetare ska behöva bli den som alla pratar om. Här du får lära dig modellen för svåra samtal steg för steg – före, under och efter samtalet.
Leds av: Anna Lundwall & Magnus Feldt

Kl. 16.30 Mingel och AW

Därför ska du gå på Ny som chef-dagen:

Rusta dig med kunskap inför ett flertal vanliga situationer som du kan hamna i som ny chef.

Bli en fena på att kommunicera med dina medarbetare – lär dig förstå deras behov och bli tydligare som chef.

Få mer gjort på mindre tid med hjälp av de bästa digitala verktygen.

✓ Sluta släcka bränder – skapa dig mer tid för att jobba strategiskt och framåtriktat.

Ingen har råd att ha arbetslag som inte fungerar – lär dig metoderna som bygger vinnande team.

Få kunskap kring hela kedjan från anställning till avsked – och undvik kostsamma misstag vid uppsägningar.

Optimera förutsättningarna för att fatta rätt beslut i pressade situationer.

praktiska metoder, tips och verktyg från de främsta experterna och cheferna.

Sätt fart på ditt team och bidra till ökad prestation – och bättre resultat.

Träffa och nätverka med andra nya chefer från olika branscher.

Hör vad Cissi Elwin tyckte om att bli chef.

Du får allt det här:

Hjälp med att hitta din mest framgångsrika ledarstil.

Koll på vilket ansvar du har som chef när det gäller arbetsrätt.

Bästa tipsen för att slippa ångest inför lönerevision och medarbetarsamtal.

Proffsverktygen som gör att du inte drunknar i mejlboxen.

Kunskap om hur du får de mest svårnådda medarbetarna att prestera.

Säkra din plats nu