Program

8.30 Introduktion

8.40 Hitta din ledarstil
 Vilka är just dina styrkor och svagheter som kommer att synas i din ledarroll? Under förmiddagen kommer vi att titta på olika ledarstilar och visa hur de fungerar. Med stor sannolikhet behöver du anpassa din ledarstil efter både situation och medarbetare. Din ledarstil ska stämma överens med dina och organisationens värderingar.
Leds av: Magnus Feldt

9.45 Fikapaus

9.55 Arbetsrätt
Som chef behöver du ha stenkoll på arbetsrätten och reglerna som hanterar bland annat kränkande särbehandling. Under en effektiv timme får du de grundläggande kunskaper du behöver veta om arbetsrätten från vår expert, och möjlighet att ställa frågor.
Leds av: Fredrik Dahl

10.55 Bensträckare

11.00 Personlig Effektivitet
Svämmar mejlen över? Står medarbetarna på kö för att prata med dig? Känns det som att tiden aldrig räcker till? Här får du verktyg för en effektiv mejlhantering och tips på hur du kan definiera hur du använder din tid och vilka som är dina stora tidstjuvar. Frigör mer tid för värdeskapande uppgifter med smart planering och prioritering.
Leds av: Petra Brask

12.00 Lunch 

12.45  Coaching för ledare
Idag ställs allt högre krav på dig som chef för att behålla kompetenta medarbetare. Som chef ska du inte sitta på alla lösningar, däremot behöver du behärska coachingmetoder för att frigöra potential och motivation hos dina medarbetare. Under detta block får du konkreta verktyg i coaching – konsten att lyfta dina medarbetare och låta dem komma med smarta idéer och lösningar själva, samtidigt som du ger minimalt med energi och håller låg profil utan att instruera.
Leds av: Anna Lundwall och Magnus Feldt

13.50 Bensträckare

13.55 Skapa självgående team
Vill du vara en ledare som utvecklar dina medarbetare till självgående högpresterande, välmående proffs? Vill du dessutom ha ett team som trivs tillsammans, sätter laget före jaget och känner att de har en bra chef? Vi går igenom olika ledarstilar och visar hur de fungerar. Vi går igenom konkreta modeller och verktyg som kan hjälpa dig att både hitta din egen personliga ledarstil och behärska de mest användbara ledaregenskaperna. Vi kopplar även dessa metoder till hur du leder en grupp med individer på olika utvecklingsnivå.
Leds av: Magnus Feldt

15.05 Fikapaus

15.15 Svåra medarbetarsamtal 
I din nya roll som chef innebär det att ta en hel del obekväma samtal. Du som chef har ett ansvar att medvetandegöra saker som inte fungerar på arbetsplatsen. Det kan handla om att en medarbetare luktar illa, beter sig olämpligt på firmafesterna eller kanske behöver omplaceras. De här samtalen ska inte skjutas upp – ingen av dina medarbetare ska behöva bli den som alla pratar om. Här du får lära dig modellen för svåra samtal steg för steg – före, under och efter samtalet.
Leds av: Anna Lundwall & Magnus Feldt

16.30 Avslut 

Säkra din plats nu!

5 maj

Utbildningen sker digitalt via verktyget Zoom

Köp biljett