Stresshantering för chefer

När: 26:e september 2018

Tid: Kl. 09-12 (frukost och registrering från kl. 08:30)

Plats: 7A Centralen, Vasagatan 7, Stockholm

Pris: 2995 kr exkl. moms. I priset inkluderas frukost, seminarium, skriftligt sammanfattat material, fika samt lunchsmörgås.

Säkra din plats idag!

Lär dig hantera din egen och dina medarbetares stress

Stressrelaterad ohälsa är idag den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivning. Chefs senaste undersökning visat att sju av tio chefer mår så psykiskt dåligt att det går ut över deras jobb.

Som chef har du ett ansvar att förebygga psykisk ohälsa hos medarbetare på grund av hög arbetsbelastning. På detta seminarium får du konkreta och effektiva verktyg för att förebygga och hantera stress.

Seminariet leds av psykologen, författaren och mångårige chefen Björn Hedensjö, aktuell med stresshanteringsboken ”Tid att leva”.

Detta är seminariet för dig som:

  • Vill ha effektiva verktyg för att hantera din egen och dina medarbetares stress.
  • Upplever att du har problem med stress på och utanför jobbet.
  • Vill förebygga stressiga perioder genom bättre verktyg för stresshantering.
stress-bli-van

Under seminariet går vi igenom:

  • Vad är egentligen stress och vilka stressymptom finns?
  • Vad är orsaken till stress?
  • Skillnad mellan naturlig och farlig stress
  • Få verktyg – effektiva sätt att komma igång med stresshantering
  • Strukturerad problemlösning för ett mindre stressigt liv
Köp biljett

Visste du att?

Av all frånvaro från arbetet beräknas uppskattningsvis 50-60 procent ha anknytning till arbetsrelaterad stress.

Källa: Arbetsmiljöverket (2015)

En utbränd medarbetare kostar arbetsgivaren i snitt 400 000 kr i produktionsbortfall.

Källa: Dagens Nyheter (2014)

74 200 svenskar var sjukskrivna för stressrelaterad ohälsa år 2016 varav 76 % var kvinnor.

Källa: Hjärnfonden (2017)