När: 26:e september 2018

Tid: Kl. 09-12 (frukost och registrering från kl. 08:30)

Plats: 7A Centralen, Vasagatan 7, Stockholm

Pris: 2995 kr exkl. moms. I priset inkluderas frukost, seminarium, skriftligt sammanfattat material, fika samt lunchsmörgås.

Säkra din plats idag!

Stresshantering för chefer

I perioder är det naturligt att vara rejält stressad och vi är byggda för att klara det. Men om det som var tänkt att bara vara en period istället övergår till något långvarigt säger till sist kroppen eller huvudet ifrån.

Stress har blivit en del av vår vardag och stressrelaterad ohälsa är idag den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivning.

Chefer har definitivt inte ett bättre utgångsläge än andra – ofta med krav både uppifrån och nedifrån, och ibland med ett tungt personalansvar. Och chefer är ju också människor, som ska rymma dagishämtningar och skjuts till fotbollsträningar i sina liv, precis som alla andra.

Detta är seminariet för dig som:

  • Upplever att du har problem med stress på och utanför jobbet.
  • Vill förebygga stressiga perioder genom bättre verktyg för stresshantering.
  • Vill ha verktyg för att stötta stressad personal.

Programinnehåll

Under seminariet går vi igenom:

  • Vad är egentligen stress och vilka stressymptom finns?
  • Vad är orsaken till stress?
  • Skillnad mellan naturlig och farlig stress
  • Få verktyg – effektiva sätt att komma igång med stresshantering
  • Strukturerad problemlösning för ett mindre stressigt liv

En helt igenom forskningsbaserad halvdag leds av psykologen, författaren och mångårige chefen Björn Hedensjö, aktuell med stresshanteringsboken ”Tid att leva”.

Björn kommer att ge dig konkreta verktyg för att hantera den ofrånkomliga stress som är en del av livet – och att förändra den stress som är möjlig att göra någonting åt.

Du får ett skriftligt/digitalt kompendium med dig med verktyg, modeller och inspiration som blir en lathund att spara och använda på arbetsplatsen.

Köp biljett här

Här kan du läsa mer om våra tidigare populära seminarier. 

Visste du att?

Av all frånvaro från arbetet beräknas uppskattningsvis 50-60 procent ha anknytning till arbetsrelaterad stress.

Källa: Arbetsmiljöverket (2015)

En utbränd medarbetare kostar arbetsgivaren i snitt 400 000 kr i produktionsbortfall.

Källa: Dagens Nyheter (2014)

74 200 svenskar var sjukskrivna för stressrelaterad ohälsa år 2016 varav 76 % var kvinnor.

Källa: Hjärnfonden (2017)