Ishtar Touailat: Stärk andra – så stärker du dig själv

”Det är en klassisk win win-situation. Jag kallar konceptet för PAY IT FORWARD”, skriver Ishtar Touailat om att lyfta andra när du själv lyckas.

Ishtar Touailat
Text: Redaktionen
Publicerad
Ishtar Touailat

Jag har på senare år tagit emot många utmärkelser, fler än jag någonsin hade kunnat fantisera om. Därför får jag ofta frågan om vad som är min ”framgångsfaktor”. Och jag kan enkelt avslöja den hemliga ingrediensen: Att inte särskilja min personlighet, mitt intresse och driv från mitt dagliga arbete.

I början av mitt yrkesliv engagerade jag mig i en hel del goodwill-projekt vid sidan av mitt jobb. Detta utvecklades i takt med att jag insåg att ju mer jag stärker och lyfter andra, desto starkare blir jag själv i min yrkesroll.

Det är en klassisk win win-situation. Jag kallar konceptet för PAY IT FORWARD och definierar det genom frågan: Hur kan jag med mitt nätverk, min plattform och kompetens ge tillbaka till andra så att andra kan få samma förutsättningar som jag?

Det här har genomsyrat allt jag har gjort de senaste tio åren och är min form av vardagsaktivism. Vad det handlar om är att, i varje given situation, skapa möjligheter för fler.

Mitt senaste projekt Futuristas är ett exempel på detta. Projektet syftar till att rusta kvinnor, barn och ungdomar för framtiden, med ambitionen att göra dem relevanta för den framtida arbetsmarknaden för att på lång sikt kunna inta ledande positioner som hållbara ledare. Samtidigt som utbildningen för entreprenörskap, teknik, programmering och ledarskap ges i Stockholm, tillgängliggörs samma utbildning i en annan del av världen
där det inte är lika enkelt. Intäkter från Futuristas i Stockholm går nämligen till -kostnadsfria tech- och entreprenörsbootcamps i Västafrika.

Detta är receptet på framtidens ledarskap. Vi är i behov av förändring för att anpassa verksamheterna till de nya medarbetarnas krav, de så kallade millennials. De efterfrågar ledare som engagerar, sympatiserar och driver dem till deras yttersta för att uppfylla arbetslivets krav – samtidigt som de når nya personliga mål. De har ett stort behov av att, hur klyschigt det än låter, vara med och skapa en bättre värld. De vill vara en del av något större och de kräver samma sak av sin arbetsgivare.

Detta är förmodligen den främsta anledningen till varför många i dag lämnar stor-bolag och väljer bort chefsambitioner för titlarnas skull. Och jag menar att diskrepansen mellan medarbetarnas och bolagens syfte och ambition måste minska.

Jag rekommenderar att anamma servant leadership, det vill säga betjänande ledarskap. Det har stärkt mig i mitt ledarskap och min förmåga att attrahera och behålla talanger. Betjänande ledarskap myntades på 1970-talet och handlar i huvudsak om att stärka medarbetares förmågor och synliggöra deras behov för att sedan förse dem med nödvändiga resurser.

När jag föreläser om ledarstilen får jag alltid en återkommande fråga från makthavare och beslutsfattare, oberoende av om jag står på en scen i Göteborg eller Genève. Frågan lyder: Hur kan man betjäna men ändå leda?

Det simpla svaret är genom att alltid sätta människorna i första rummet. För jag är övertygad om att det enda som verkligen betyder något är vilken inverkan vi har på andras liv. Genom att skapa avtryck hos andra skapar vi, likt ringar på vattnet, också avtryck i samhället i stort. Och är det inte det som är vårt främsta ansvar som ledare och det arv som vi vill lämna efter oss?

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden