Universitetsdirektör

Datum: 27 december 2023

Företag: Linköpings universitet

Plats: Linköping

Sista ansökningsdag: 31 januari 2024

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vi söker nu en universitetsdirektör till universitetsledningen vid Linköping universitet.

Om jobbet

Universitetsdirektören ingår i universitetsledningen som under universitetsstyrelsen utgör den gemensamma strategiska och operativa ledningen för universitetet. Ditt uppdrag blir att delta i arbetet med universitetets strategiska utveckling med frågor kopplade till ledning, beredning, styrning, uppföljning och utveckling av lärosätets arbete utifrån beslutade verksamhetsmål. 

Du har det övergripande ansvaret för administration, myndighetsfrågor och verksamhetsstöd inom universitetet som helhet utifrån rollen som högsta administrativa chef. Att du vill och kan initiera, driva och leda förändrings- och utvecklingsarbete är centralt liksom att utveckla ett ändamålsenligt verksamhetsstöd utifrån hela LiU:s målbild.

LiU har mångårig och framgångsrik samverkan och du representerar universitet i olika nätverk och sammanhang på lokal, regional, nationell och internationell nivå. 

Som universitetsdirektör är du också chef för Universitetsförvaltningen och dess avdelningar och leder, samordnar och utvecklar förvaltningen utifrån universitetets strategier. Du ansvarar för att tilldelade medel för universitetsgemensamma administrativa verksamheter används ansvarsfullt och effektivt inom förvaltningen. 

Under 2022 har Linköpings universitet beslutat om en ny vision och strategi: LiU – med mod att tänka fritt och göra nytt! En viktig uppgift som universitetsdirektör blir att arbeta med hur visionen ska förverkligas i förvaltningen. Detta innebär bland annat att fastställa hur förvaltningens verksamhet, organisation och arbetssätt på bästa sätt kan utvecklas i riktning mot en möjliggörare för forskning, utbildning och samverkan. Att analysera och säkerställa långsiktig kompetensutveckling och kompetensförsörjning utifrån LiU:s vision 2030 är en central del av uppdraget samt att stärka och utveckla ett effektivt stöd runt universitetsledningen.

Om dig

Vi söker dig som har omfattande erfarenhet av ledarskap och ser det som en självklarhet att stödja och utveckla medarbetare samt bygga en kultur som präglas av tillit, trygghet och trovärdighet. Du har en god förmåga att bygga nätverk och skapa förtroendefulla samarbeten i en komplex organisation. Du har bra strategisk förmåga, visar omdöme och har ett kommunikativt ledarskap. Du är lyssnande och mottaglig för förväntningar och behov från verksamheten och ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. 

Vi söker dig som har erfarenhet och god förmåga: 

  • som chef och ledare från flera olika miljöer och/eller komplexa organisationer på hög administrativ nivå, gärna inom offentlig sektor
  • att leda via chefer och därmed kunna växla perspektiv genom att varva strategiska och operativa insatser
  • att arbeta med mål- och verksamhetsstyrning samt process- och kvalitetsarbete med tydligt verksamhetsfokus
  • att driva organisations- och verksamhetsutveckling samt förändringsarbete framgångsrikt mot uppsatta mål
  • att utveckla och stödja tillitsbaserad ledning och styrning 

Du har en akademisk examen, gärna doktorsexamen. Därutöver har du en bred samhällsorientering med god förståelse kring villkoren för lärosätets roll som akademi, myndighet, arbetsgivare och dess roll i samhället, samt kännedom om relevanta ramverk och förordningar. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig väl både på svenska och engelska i tal och skrift.

Din arbetsplats

LiU bedriver världsledande, gränsöverskridande forskning i nära samverkan med näringsliv och samhälle, bland annat inom material, IT och mobil kommunikation, cybersäkerhet, hörsel och psykiatri. LiU erbjuder ett stort antal utbildningar, inte minst många professionsutbildningar för till exempel läkare, lärare, civilekonomer och civilingenjörer. Universitetet har 37 600 studenter och 4 300 medarbetare vid fyra campus som tillsammans söker svar på samtidens komplexa frågor. Studenterna är bland de mest eftertraktade på arbetsmarknaden och enligt internationella rankningar är LiU bland de främsta i världen. 

Totalt arbetar ca 1 440 medarbetare med verksamhetsstöd, varav 680 arbetar inom Universitetsförvaltningen och övriga inom respektive institution, kansli på fakulteter och motsvarande. UF organisation.

Om anställningen

Tillsvidare. Heltid.

Tillträde enligt överenskommelse. 

Befattningen är placerad i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. 

Lön och förmåner

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning. 

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 31 januari 2024. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.