Regiondirektör till Region Blekinge

Datum: 15 januari 2024

Företag: Region Blekinge

Plats: Karlskrona

Sista ansökningsdag: 4 februari 2024

Om oss

Stimuleras du av att skapa tillväxt och driva förändringsprocesser? Ser du värdet av innovation, samverkan och hållbar samhällsutveckling? Vill du vara med och bygga en region med stark attraktionskraft, som tillhör de främsta i utvecklingen? Nu söker vi dig med vilja och mod att anta utmaningen att bli vår nästa regiondirektör!

Region Blekinge ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Vi är 5 000 medarbetare och varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och vi arbetar för att bidra till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.

Blekinge är en härlig plats, här finns allt inom nära räckhåll. Här njuter vi av det som finns runt omkring oss – och det är inte lite. Här finns en livsplats som kan erbjuda dig det bästa av många världar: närheten till mäktigt hav, mustig skog, energifyllda och vackra städer, bejakande landsbygd och attraktiva boendemiljöer.

Blekinges industri går på högvarv, och vi är världskända inom marin teknologi. Ett flertal av företagen i länet är starka drivkrafter för Blekinge, med ett stort behov av kompetensförsörjning. Vi i Region Blekinge är stolta över den samverkan vi har skapat och odlar med industrin och med Blekinge Tekniska Högskola, något som gynnar utvecklingen av nya innovativa lösningar.

Om jobbet

Som regiondirektör har du den unika möjligheten att forma och leda Region Blekinges fortsatta utveckling tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare. Allt i en bärande del av en samhällsutveckling där behovet av nya arbetssätt och innovativa lösningar är avgörande.

Du är Region Blekinges högsta verkställande tjänsteperson, leder Region Blekinges övergripande ledningsgrupp och har stöd av regionstabens funktioner inom olika viktiga kompetensområden. Du rapporterar till och stöttar den politiska ledningen direkt under regionstyrelsen.

I ditt uppdrag har du ett tydligt strategiskt fokus där du ser helhet, sammanhang och nya möjligheter. Det innebär en förmåga att överblicka, bedöma och hantera behov av organisatoriska och kompetensmässiga förändringar för att möta framtiden. Detta i en organisation där det är lika centralt att se till hälso- och sjukvårdens omedelbara betydelse för människors vardag, som att verka för långsiktig tillväxt och utveckling i Blekinge.

Regiondirektörens uppdrag innebär även att:

 • ansvara för att de strategiska målen uppnås
 • i god samverkan med flera viktiga samarbetspartner bidra till att skapa ett attraktivt och innovativt Blekinge som blir en viktig aktör nationellt och internationellt
 • bidra till att Region Blekinge fortsätter att leverera en verksamhet av hög kvalitet och med stor tillgänglighet för invånarna, där folkhälsa och jämlik vård är centralt
 • tydliggöra och kommunicera nyttan och värdet som skapas inom Region Blekinge
 • bidra till en framgångsrik hälso- och sjukvård som har ett tydligt framtidsfokus
 • utöva ett synligt och engagerat arbete i Region Blekinge och agera som ett kraftfullt stöd till verksamheterna
 • bidra till att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen och öka stoltheten bland medarbetarna
 • verka för en god ekonomisk hushållning och fortsatt utveckling av en modern ekonomisk styrning och ledning

Om dig

Ditt ledarskap kännetecknas av tydlighet och tillit, med god vana av att bygga välfungerande team och att leda ledningsgrupper och en organisation i förändring. Du har en väl utvecklad kommunikativ förmåga och ett inkluderande ledarskap som främjar engagemang, öppenhet och dialog. 

Din strategiska förmåga och ditt helhetsperspektiv hjälper dig att göra goda avvägningar i komplexa frågeställningar och situationer. Du visar mod och kraft att genomföra beslut, och du har visionen och viljan att driva de förändringar som krävs. Vidare är du närvarande och inspirerande, med ett genuint intresse för att utveckla god samverkan såväl inom Region Blekinge som med utomstående samarbetspartner. 

Självklart har du stor integritet och delar och lever enligt Region Blekinges värderingar. Detta innebär bland annat att etik är en viktig del av ditt ledarskap och att du på ett tydligt sätt står upp för verksamheten och dess medarbetare i arbetsgivarrollen.

Vi söker dig som har:

 • gedigen ledarerfarenhet och erfarenhet från arbete i en stor komplex organisation
 • god förståelse för innebörden av att arbeta i en politiskt styrd organisation
 • god kännedom om offentlig förvaltning
 • god förståelse för näringslivets villkor
 • lång erfarenhet av att leda genom andra chefer
 • relevant akademisk utbildning
 • mycket god svenska och engelska i såväl tal som skrift

Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.

Placering är vid regionkontoret, Wämö center i Karlskrona. Frekventa resor ingår i tjänsten.

Vill du vara med och skapa framtidens arbetsplats tillsammans med oss? Varmt välkommen med din ansökan redan idag!

Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Denna tjänst är säkerhetsklassad där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585). 

Om regionstaben
Arbetet med att främja hälsa och hållbar tillväxt i Blekinge leds av regiondirektören. Till sin närmaste hjälp har regiondirektören en stab som på ett övergripande plan leder, stödjer, utvecklar och följer upp Region Blekinges verksamhet. Regionstaben ger också stöd till den politiska ledningen 

Om Region Blekinge

Vi är 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och vi arbetar för att bidra till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa. 

Välkommen att göra skillnad tillsammans med oss – för att livet är viktigt! 

Varmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.

Anställningsform: Tills vidare
Anställningens omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Löneform: Månadslön
Antal lediga befattningar: 1
Sysselsättningsgrad: 100
Ort: Karlskrona
Län: Blekinge län
Land: Sverige
Referensnummer: 2023/802
Kontakt:
Jenny Forss, 0455-731000
Robert Lindén, 0734-471954
Facklig företrädare: Camilla Olsson, Vision, 0454-733023