HR-chef

Datum: 19 september, 2022

Företag: Hyresgästföreningen

Plats: Stockholm

Sista ansökningsdag: 17 oktober, 2022

Är du en framgångsrik ledare? Brinner du för strategiska frågor och entusiasmeras av att driva förändrings- och förnyelsearbete? Vill och kan du skapa en gemensam plattform för hur man arbetar med HR-frågor i en sammanhållen HR-organisation?

Ditt uppdrag

Hyresgästföreningen ser över sin HR-organisation som hittills har varit regionalt uppdelad i nio regioner med ytterligare HR-kompetens på förbundskontoret i Stockholm där denna befattning är placerad. Vi vill ta steget fullt ut för att bli en änmer modern, professionell, effektiv och framåtsträvande organisation och arbetsgivare med tydliga arbetssätt och gemensamma mål.  För att skapa större kraft för HR-frågorna och möjliggöra ett mer strategiskt perspektiv samt möjliggöra gemensamma arbetssätt och synergier vill vi inrätta en gemensam och nationell HR-organisation som leds av en nationellt ansvarig HR-chef med personal- och budgetansvar.

Du kommer att leda en organisation med HR-specialister och regionala HR-partners som du kommer att vara delaktig i att bygga upp. Du får ytterligare en strategisk roll som medlem i Förbundets ledningsgrupp.

I ditt uppdrag ingår således att

  • Bidra till att utveckla medarbetare och maximera medarbetarnas kompetens, förmåga och prestation för att generera det resultat som Hyresgästföreningen eftersträvar
  • Skapa strategier för ledarutveckling och verksamheter som syftar till att stärka chefer och ledare i organisationen
  • Forma en HR-organisation, som arbetar tillsammans med en gemensam process för medarbetarutveckling, ersättarplanering, talanghantering, ledarutveckling, prestationshantering etcetera 
  • Ta fram en HR-verksamhetsplan 
  • Möta Hyresgästföreningens verksamhetsutmaningar 
  • Tydligare bidra till arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare 
  • Modernisera, professionalisera, samordna, effektivisera, digitalisera processer, arbetssätt och innehåll 
  • Stärka organisationens varumärke 
  • Skapa förutsättningar för ett gott och förtroendefullt samarbete med de fackliga organisationerna – både nationellt och regionalt

Dina egenskaper

För att trivas och bli framgångsrik i detta komplexa uppdrag tror vi att du behöver vara en strategisk, kommunikativ, stabil och tydlig person. Du har förmågan att entusiasmera och motivera medarbetare i organisationen i hur man bäst arbetar för att uppnå målen. Ditt förhållningssätt till medarbetare och förtroendevalda är prestigelöst och du är lyhörd och diplomatisk som person. Du har god kännedom om samverkan med fackliga organisationer. Du har även förändringskraft och uthållighet i förnyelsearbetet samtidigt som du har förståelsen för komplexiteten i en medlems- och idéstyrd organisation.

Din bakgrund

Hyresgästföreningen är en aktör inom det svenska civilsamhället.

Vi tror därför att det underlättar om du idag har en chefsroll i en intresse- eller medlemsorganisation. Du kan också vara verksam inom offentlig sektor eller någon annan verksamhet där samhällsnytta står i fokus. Du har relevant akademisk utbildning och erfarenhet inom de olika uppdrag som ligger inom HR-området. Du har också erfarenhet av att ha personalansvar och av strategiskt förändringsarbete.

Låter det här som en intressant utmaning för dig? Om du har några frågor är du välkommen att kontakta vår konsult Monica Fogel Kamien på Mercuri Urval, tel. 0733–77 01 80. Du kan läsa mer om Hyresgästföreningen på www.hyresgastforeningen.se

Du kan också ta kontakt med fackliga företrädare: Titti Persson för SACO tel. 010–459 13 64 och Mats Panther för Handels tel. 070-630 73 78.

Vi kommer att göra ett löpande urval så vi ser fram emot en ansökan med brev och cv med referensnummer SE-148 72 via www.mercuriurval.com snarast möjligt dock senast den 17 oktober.

Om företaget

Hyresgästföreningen är en modern och stark folkrörelse med ca 800 anställda och över en halv miljon medlemmar fördelat på ett förbundskontor och nio regioner. Vi driver bostadsfrågor i både stort och smått – allt från omfattande lagförändringar till den lilla lekplatsen på gården som behöver rustas upp. Vi arbetar för ett samhälle där alla ska ha rätt att bo, råd att bo och ha inflytande över sitt boende. På det sättet deltar vi i samhällsutvecklingen, driver på och tar ansvar för den. Varje dag bidrar Hyresgästföreningen, dess förtroendevalda, anställda och medlemmar till att förbättra boendet för människor. Det har vi gjort under många år, och vi vill fortsätta verka för hyresgästers intressen, rättigheter och möjligheter att påverka sitt boende också i framtiden. 

Mångfald och en humanistisk grundsyn är viktiga värden i organisationen och en självklarhet för alla som arbetar där. Det är viktigt för oss att du delar våra värderingar.