Chefakademin / Alla ledarskapsutbildningar / Leda och utveckla verksamhet

Leda och utveckla verksamhet

Tiden är förbi då det gick att utveckla verksamheten ensam eller i separata avdelningar eller stuprör. För att leda och utveckla verksamhet behövs förståelse för hur delar hänger ihop och behöver samverka. Och du som vill utveckla verksamheten behöver ha en bred kompetens inom flera ämnen för att samarbeta med andra funktioner. Är du redo att lyfta blicken för att få ett större grepp om helheten?

Det här är programmet hjälper dig att få syn på de större sammanhangen, hur verksamhetens enskilda delar samspelar och vilken utvecklingspotential som finns. Den bredare överblicken hjälper till att samordna och optimera de resurser som står till buds, driva innovation internt och effektivt möta förändrade omständigheter i omvärlden. Du spetsar din generalistkompetens med strategi och ekonomi.

På ett tidseffektivt sätt kommer du fylla på med en bred kompetens för att leda och utveckla verksamhet i nuvarande eller framtida roll.

Med stöd av några av landets mest välkända experter tillägnar du dig ett helhetsperspektiv som förbättrar din förmåga att kommunicera, fatta beslut och samarbeta med chefer och specialister.

För vem?

Programmet vänder sig till dig som är chef, ledare, specialist eller projektledare, oavsett bransch eller sektor. Du har antagligen något eller några års erfarenhet av ledaruppdrag, eller så står du i begrepp att axla en sådan roll.

Förkunskaper

Några särskilda förkunskaper krävs ej, och du behöver inte ha personalansvar. Däremot bör du ha minst tre års arbetslivserfarenhet för att kunna tillgodogöra dig innehållet och bidra med egna erfarenheter.

Målsättning med utbildningen

Du kommer att tränas i att känna igen, tydliggöra och analysera utmaningar för din verksamhet När du stärker din kunskap om sambanden mellan strategi, organisering, värdeskapande och affärsutveckling kan du på ett mer aktivt sätt bidra till organisationens utveckling och konkurrenskraft.

Du kommer att få uppdaterad teori som konkret kan tillämpas i verksamheten. Och utmaningarna du sitter med i vardagen tar du med dig så att du med professionellt stöd förbättrar verksamheten redan nu.

Målet är att du efter utbildningen kan utöva din roll som chef eller specialist med ännu större effekt på verksamhetens resultat.

Programmet bidrar också till ökat självförtroende i din professionella utveckling från specialist till generalist, en bredare kunskapsplattform som avstamp för framtida uppdrag och möjlighet att utveckla ditt yrkesnätverk.

Efter avslutad utbildning har du:

 • Breddat din repertoar av verktyg, modeller och perspektiv inom verksamhetsledning
 • Ökat din förståelse för helheten i en organisation eller verksamhet
 • Utvecklat din förmåga att bidra över funktions- och avdelningsgränser
 • Insikt i värdeskapande och kapacitet att driva strategiska frågor och processer

Upplägg och omfattning

Utbildningen består av 3 + 3 dagar på internat med övernattning, samt en halvdag som genomförs digitalt på distans mellan de två modulerna. Deltagarna delas in i lärgrupper och studiepar under programmet som stöd för lärande och utveckling. Mellan och efter de respektive modulerna utförs individuellt arbete och diskussionsuppgifter.

Delar ur innehållet

 • Strategi på olika organisatoriska nivåer
 • Kund, marknad och affärsmodell
 • Legitimitet – att hantera intressenters olika förväntningar på verksamheten
 • Att analysera omvärld och hur den utvecklas samt kunna matcha omvärldskraven med verksamhetens resurser och interna förutsättningar
 • Verksamhetsuppföljning och styrning
 • Förbättringsarbete och innovation – identifiera organisationers utvecklingspotential
 • Det ekonomiska språket och det finansiella perspektivet

Vi bjuder din chef på utbildning!

Närmsta chefen spelar en viktig roll i medarbetarens utveckling och lärande. Chef- och ledarforum är en kostnadsfri utbildning för dig som är chef till deltagare på någon av våra utbildningar. Här får du en introduktion till vår pedagogik och strategi som enligt forskning visat sig ge avsevärt större effekt för deltagare på utbildning.

Har du ingen medarbetare på utbildning hos oss men är intresserad av hur vi jobbar? Du är såklart varmt välkommen!

Läs mer och anmäl dig!

Komplettera med coachingsamtal!

Du kan som tillval till utbildningen välja att fortsätta din utvecklingsresa med personligt stöd av utbildningsledaren. En serie om 3, 6 eller 10 samtal kan bokas antingen separat eller i samband med att du anmäler dig till utbildningen.

Läs mer

Leda och utveckla verksamhet - fullständig programinformation

Ladda ner den fullständiga programinformationen som PDF, att till exempel visa för din chef. Ange dina uppgifter så skickar vi dokumentet per e-post.

*” anger obligatoriska fält

Namn:*
*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
Daniel Valiollahi

”Det var viktigt för mig att få en ökad kunskap om de andra delarna av verksamheten, arbetssätt och parametrar för hur de utvärderar sin verksamhet, för att på så sätt bli en bättre teammedlem och bollplank.”

Daniel Valliollahi, Director of Communications & Public Affairs
Daniel Valiollahi

”Jag har efter utbildningen blivit en bättre beställare och kan idag ställa relevanta frågor och driva processer med motparterna.”

Daniel Valliollahi, Director of Communications & Public Affairs

”Har fått med mig många nya strategiska infallsvinklar från denna breda utbildning.” 

Mats Samaras, National Account Manager, The Adecco Group
Mats Samaras

”Programmet har högt i tak, man får möjlighet att öva, pröva nya metoder och reflektera över moment vi gått igenom.”

Mats Samaras, National Account Manager, The Adecco Group

programansvarig

Gunnar Åkesson

Gunnar Åkesson är ekonomie doktor och har en bakgrund som forskare och lärare i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Han har varit programansvarig och teamledare för företagsinterna program vid Institutet för Företalgsledning (IFL) och programansvarig för både skräddarsydda och öppna ledarutvecklingsprogram vid Handelshögskolan Executive Education.

Vid sidan av programansvarigrollen verkar Gunnar som coach och handledare till nyckelbefattningshavare. Han arbetar dessutom som konsult och rådgivare i affärs- och ledarutvecklingsfrågor med fokus på förändring och kommunikation.

Rödhårig kvinna tittar in i kameran

Medlem i Ledarna?

Som medlem i Sveriges chefsorganisation Ledarna har du rabatt när du bokar denna utbildning.

Frågor kring utbildningen? Vi hjälper dig!

Har du funderingar eller vill få hjälp med bokning? Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss så snart vi kan! Du är också varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-731 41 51.

*” anger obligatoriska fält

Namn:*
*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.