Ny som chef (Distans)

Att vara ny chef kan kännas övermäktigt. Känslan av att behöva kunna allt och leverera mot en idealbild är vanlig. Få bästa möjliga start med vår marknadsledande utbildning Ny som chef – ett gediget och verkningsfullt program för dig som är nybliven chef upp till två års erfarenhet. Här ges kursen som distansutbildning, fördelad på åtta halvdagsseminarier.

Att vara chef är ett yrke i sig där ledarskapet blir ditt viktigaste verktyg.  Ledarskap handlar om att tydliggöra vad som ska uppnås och påverka andra för att lyckas nå önskat resultat. I distansutbildningen Ny som chef får du kunskap och verktyg för att leda dig själva, andra och verksamheten på ett effektivt sätt.

Som chef blir du arbetsgivarens representant samtidigt som du förväntas tillvarata dina medarbetares intressen och behov. Det innebär många möjligheter och utmaningar. Utbildningen skapar trygghet i chefsrollen, ger verktyg för att skapa resultat och lägger grunden för ditt personliga ledarskap.

För vem?

Ny som chef är marknadens mest etablerade ledarskapsutbildning för dig som första gången blivit chef med upp till två års erfarenhet som formell chef.

Har du redan hunnit samla på dig erfarenhet av att leda andra, men saknar en ledarskapsutbildning i botten? Då rekommenderar vi istället programmet Ledarskap för erfarna chefer!

Distansupplägget passar dig som:

• vill dela upp lärandet i mindre bitar för att ha tid att tillämpa delarna i din vardag.
• föredrar att inte resa bort utan kan ta del av utbildningen från din arbetsplats eller ditt hem på ett flexibelt sätt. 
• vill ha de viktigaste verktygen för att få en bra start i din nya roll som chef.
• är beredd på att lägga ner tid på att ta in viss kunskap på egen hand genom litteratur och filmer.

jobbar du inom produktionen?

Om du arbetar som chef i en varuproducerande verksamhet rekommenderar vi i stället vår utbildning Chef i produktionen. Det är en liknande utbildning, med särskilt fokus på ledarskapet just inom produktionen.

Målsättning med utbildningen

Du får ta del av forskningsbaserade modeller och teorier samt hjälp att omsätta dessa till ditt praktiska arbete i vardagen. Du får möjlighet att dela erfarenheter och upplevelser med andra i samma situation, du får öva och testa olika lösningar, du får lära dig mer om de handlingsalternativ du har.

Efter genomförd utbildning är vårt mål att du:

  • Känner dig trygg i rollen som chef och veta vad som förväntas av dig
  • Fått bestående kunskaper i välbeprövade teorier, modeller och verktyg som utgör grunden för ett effektivt ledarskap.
  • Har ökat förståelsen för kommunikationens betydelse i ledarrollen samt praktisk träning i viktiga ledarverktyg.
  • Ökat din förmåga att anpassa ledarskapet till olika situationer utifrån medarbetares kompetens och engagemang till olika uppgifter.
  • Har fått verktyg för att kunna genomföra samtal med svårt innehåll.
  • Har fått inspiration och metod för att initiera och upprätthålla ett förändringsarbete.
  • Har fått kunskap och verktyg för att leda effektiva team genom olika faser.
  • Har utformat en ledarskapsfilosofi och handlingsplan för att hålla som chef och utöva ett personligt ledarskap.

Frågor? Kontakta oss!

Hur är distansutbildningen upplagd?

I distansupplägget får du tillfälle att fördjupa dig i varje tema på ett grundligt sätt, samtidigt som du tränar och tillämpar de nya insikterna i vardagen. Du får tid att förbereda dig inför de schemalagda träffarna och kan i din egen takt repetera och förstärka lärandet mellan träffarna. Allt för att möjliggöra goda förutsättningar för en hållbar effekt. Under onlineträffarna kommer du att få inspiration, träning, reflektion och byta erfarenheter med andra i en liknande roll som du.

Programmet består av åtta schemalagda halvdagar där du förväntas delta aktivt. Före och efter varje modul har du tillgång till material där du på egen hand förbereder, förstärker och fördjupar lärandet med hjälp av litteratur, filmer och övningar att göra i din vardag. Syftet är att minska gapet mellan utbildning och vardag. Du tar helt enkelt med dig lärandet ut i ditt arbete och erfarenheten med dig in i utbildningen.

Modulernas innehåll

Du ges förutsättningar att smälta kunskapen och träningen genom att innehållet delas upp i åtta moduler. På så sätt kan du tillämpa dina nya insikter i vardagen, fördjupa kunskaper och förstärka önskat beteende. Innehållet i distansutbildningen handlar om tre viktiga perspektiv: att leda mig själv, andra och verksamheten.

Du kommer att ta del av samma teorier och modeller som i våra fysiska program. Men i våra dag- och internatprogram får du mer träning tillsammans med andra liksom avsatt tid för reflektion och erfarenhetsutbyte.

I våra fysiska möten skapas också fler informella möten med andra deltagare där du lär dig mer om dig själv och dina reaktioner. Om du föredrar att lämna jobbet och koncentrerat avsätta en samlad tid för din ledarskapsutveckling passar våra fysiska utbildningar bättre.

Oavsett vilken variant du väljer kommer du att få ett diplom om du deltar i alla delar av våra program.

Frågor? Kontakta oss!

Vi bjuder din chef på utbildning!

Närmsta chefen spelar en viktig roll i medarbetarens utveckling och lärande. Chef- och ledarforum är en kostnadsfri utbildning för dig som är chef till deltagare på någon av våra utbildningar. Här får du en introduktion till vår pedagogik och strategi som enligt forskning visat sig ge avsevärt större effekt för deltagare på utbildning.

Har du ingen medarbetare på utbildning hos oss men är intresserad av hur vi jobbar? Du är såklart varmt välkommen!

Läs mer och anmäl dig!

White paper: När du blir chef över kollegorna

Läs mer om den roliga och utmanande rollen som möjliggörare! I detta white paper skriver Anna Olcén, programansvarig på Chefakademin, om att gå från att vara del av gruppen till att leda den.

Ladda ner vårt white paper här!

Ny som chef (Distans) - fullständig programinformation

Ladda ner den fullständiga programinformationen som PDF, att till exempel visa för din chef. Ange dina uppgifter så skickar vi dokumentet per e-post.

*” anger obligatoriska fält

Namn:*
*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Komplettera med coachingsamtal!

Du kan som tillval till utbildningen välja att fortsätta din utvecklingsresa med personligt stöd av utbildningsledaren. En serie om 3, 6 eller 10 samtal kan bokas antingen separat eller i samband med att du anmäler dig till utbildningen.

Läs mer
Helene Öhman

programansvarig

Helene Öhman

Helene Öhman har lång erfarenhet som chef, utbildare och affärsutvecklare inom organisations- och ledarskapsutveckling. Hon har arbetat i ledande positioner med kundcentrerade och moderna utvecklingsmetoder. Hennes mål är att hjälpa organisationer nå den kompetens som krävs för fortsatt relevans i en föränderlig omvärld med ständig utveckling.

Rödhårig kvinna tittar in i kameran

Medlem i Ledarna?

Som medlem i Sveriges chefsorganisation Ledarna har du rabatt när du bokar denna utbildning.