Checklista: Hitta de skadliga bromsarna för självledarskap

Lossa bromsarna! Skapa rätt förutsättningar för självledarskap.
Här är en checklista med sådant som organisationen kan behöva ta tag i, för att skapa rätt förutsättningar för fungerande självledarskap.

grupparbete

Självledarskap betyder att medarbetare och chefer i hög utsträckning leder sig själva i det dagliga arbetet. Ofta är utökat självledarskap en lönsam win-win för arbetsgivare och både givande och effektivt för chefer och medarbetare.

För att självledarskap ska fungera behöver två grundstenar finnas på plats, i en ge-och-ta-princip: 
1. En organisation som ger ansvar genom tydliga mål, tydliga roller och arbetssätt och löpande uppföljning.
2. Individer som tar ansvar för att själva driva sitt arbete inom givna ramar.

”Alla verksamheter är inte redo för självledarskap”, säger Susanne Markovska på Chefakademin.

Det finns ofta inbyggda bromsar.
”Det kan handla om en arbetsplatskultur, organisationsstruktur och arbetssätt som sätter krokben för chefer och medarbetare med eget driv som tar egna initiativ. Hierarkisk styrning, chefer som går in och detaljstyr och bristande tillit är andra effektiva självledarskapsdödare”, säger Susanne Markovska.

I Chefakademins whitepaper, som du kan ladda ner kostnadsfritt nedan, får du hjälp att identifiera hinder och bromsar för självledarskap. Vilka hittar du i din organisation?

LADDA NER WHITEPAPER

Checklista: Vad bromsar ert självledarskap?

Skapa rätt förutsättningar för självledarskap. Här är en checklista med sådant som organisationen kan behöva ta tag i för att skapa rätt förutsättningar för fungerande självledarskap. Ange dina uppgifter så skickar vi dokumentet per e-post.

*” anger obligatoriska fält

Namn:*
*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.