Byggledarens råd: ”Viktigt att lyssna på kollegorna”

Daniel Holmberg är utbildad byggare och betongarbetare, med lång erfarenhet av ledarskap. Idag arbetar han som affärsutvecklare och leder utan formellt chefsansvar. Han fick nytt verktyg för sitt ledarskap genom Chefakademins program Att leda utan att vara chef.

Daniel Holmberg började arbeta på Peab som betongarbetare, där han efter något år blev befordrad till arbetsledare. 2010 blev han anställd hos Myresjöhus som projektledare, för att nu senast ha fått rollen som affärsutvecklare hos nya ägaren OBOS.

När Daniel ser tillbaka på tiden då han började arbeta som betongarbetare konstaterar han att det var en betydligt hårdare attityd och mer hierarkisk arbetsmiljö än idag. Man visste tydligt vem som var arbetsledare och vem som var platschef. Idag upplever Daniel att man framförallt är ett team, och att man strävar mot samma mål.

I rollen som arbetsledare på Peab ansvarade Daniel för den dagliga produktionen. Som arbetsledare jobbade han på ett storbygge, där ledningsteamet bestod av tre arbetsledare, en platschef och en inköpare, som arbetade med ett antal byggare och underentreprenörer. Daniel själv var mest ute i produktionen och höll samordningsmöten, samt såg till att material och utrustning fanns på plats.

”Även om jag var en relativt ung ledare upplevde jag inte några motsättningar, utan kände snarare att de äldre, mer erfarna byggkollegorna var tillmötesgående och att vi tillsammans drev byggprojektet”, berättar han.

Som arbetsledare hade Daniel tagit ett stort ansvar för byggprojekten, så rollen som projektledare på Myresjöhus blev ett naturligt steg vidare. Som projektledare kommer man in redan när bygglovet är sökt och ansvarar för att göra upphandlingen med entreprenörerna som ska utföra arbetet – snickare, fasad, kakel-klinker, VVS, målare och elektriker – samt skriva kontrakt med dessa. Man ansvarar även för avropen från fabrikerna där allting tillverkas, att planera och ansvara för en tidsplan för när husen skall levereras och vara färdiga, samt kontrollera besiktningen.

Daniel tog klivet vidare från projektledning till projektutveckling. Som projektutvecklare kommer man in ännu tidigare i processen. Det är ofta projektutvecklaren som köper in marken det ska byggas på, eller får marken tilldelad sig. Det kan vara alltifrån jordbruksmark till mark med en färdig detaljplan. Nästa steg för projektutvecklaren är att planera in vad man vill bygga på marken ifråga, utveckla området, ta fram hustyper, upprätta en kalkyl, söka bygglov och koppla in projektledaren.

I sin senaste roll som affärsutvecklare har Daniel zoomat ut perspektivet ytterligare ett steg. Som affärsutvecklare är han ute och träffar kommuner och diskuterar utveckling av nya stadsdelar och områden, samt är med och tar fram detaljplaner tillsammans med kommunen eller andra byggaktörer.

”Rollen som affärsutvecklare kan uppfattas som ensam, men det är den inte. Jag är ju en del av ett team tillsammans med projektutvecklarna!”, säger Daniel.

Daniel är ledare utan att vara chef. För hans del innebär det att han delegerar arbete till projektutvecklarna – det handlar med andra ord främst om arbetsledning. Då Daniel har en självständig roll blir det viktigt att han och hans chef har ett nära samarbete. Samtidigt är det viktigaste för Daniel att det finns en tillit mellan honom och chefen. Daniel betonar vikten av att han och hans chef, regionchefen, kontinuerligt kommunicerar kring rollerna, ansvarsfrågan och att man alltid är öppen för nya förslag kring arbetsfördelning och så vidare.

”Vi har arbetat länge tillsammans och vi vet vad vi går för. Om chefen ger mig en uppgift så vet han att något händer, han behöver inte kontrollera eller påminna mig.”

På samma sätt är det med Daniel och projektutvecklarna – ber han om en analys av ett nytt markområde litar Daniel på deras bedömning.

Daniel utvecklade sitt ledarskap hos Chefakademin

Daniel hade länge velat gå Chefakademins utbildning Att leda utan att vara chef. När OBOS tog över som ägare av Myresjöhus fick han till slut möjligheten via koncernens kompetensutvecklingsprogram OBOS Education. Daniels chef hade då själv redan gått utbildningen och kunde rekommendera den.

I efterhand upplever Daniel att han under utbildningen fick en större förståelse för sig själv och sitt ledarskap. Han fick även värdefull input från gruppen som han verkligen uppskattade. Daniel lyfter särskilt fram gruppsammansättningen:

”Deltagarna kom från en mängd olika branscher; byggbranschen, kommunen, bilindustrin, försäkringsbranschen och Fortifikationsverket med mera. Det blev en otroligt bra gruppsammansättning! Dessutom gjorde utbildningsupplägget att man snabbt kom varandra nära i gruppen och att det därför blev ett bra djup i diskussionerna.”

Möjligheten att få tid för reflektion är också något som Daniel uppskattade med utbildningen. Det gjorde att han kom på saker som han i sitt ledarskap både borde sluta och börja med.

”Jag fick riktigt bra konkreta verktyg för hur man ska leda andra och leda verksamheten, vilket jag har haft användning för i mitt vardagliga arbete. Ett exempel var vikten av att ta tag i konflikter direkt. Det är något som jag har anammat och fick då positiv feedback från mina kollegor som påpekade att det märktes att jag har gått en ledarutbildning.”

Mellan första och andra utbildningstillfället blev det tydligt för Daniel hur hans arbetsgrupp befinner sig i ett visst utvecklingsstadium, samt vad det innebär för ledarskapet. Därmed kunde han anpassa sitt ledarskap efter det, då detta gåtts igenom på utbildningen.

”Det är viktigt att lyssna på kollegorna; att vara lyhörd och inte gå in som den strikta chefen eller ledaren”, råder Daniel den som är i färd med att axla sin första ledarroll.

”Lägger man fram ett förslag som någon motsätter sig ska man lyssna på personens input. När det gäller viktiga vägval där man som ledare behöver sätta ner foten och fatta ett beslut är det som informell ledare bra om man först har stämt av med sin chef så man vet att man har chefens stöd i beslutet.”

Att leda utan att vara chef - fullständig programinformation

Ladda ner den fullständiga programinformationen som PDF, att till exempel visa för din chef. Ange dina uppgifter så skickar vi dokumentet per e-post.

*” anger obligatoriska fält

Namn:*
*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.