Så vaccinerar ni er mot destruktivt ledarskap

Nio av tio svenskar har drabbats av en destruktiv chef. Destruktivt ledarskap är ett sänke för både motivation, välmående och lönsamhet. Det finns dessutom stor risk för att det sprider sig i gruppen eller organisationen och ökar stress, sjukskrivningar och mobbning.

Oavsett om det handlar om en öppet destruktiv ledare eller om ett ofta dolt låt-gå-ledarskap, betalar verksamheter och människor ett mycket högt pris.

Så hur kan destruktivt ledarskap upptäckas och förebyggas? Hur hanterar vi det när det redan har bitit sig fast?

Går det att vaccinera en verksamhet mot destruktivt ledarskap? Chefakademins vd Cissi Elwin har samlat experter som tänker försöka. 

Med avstamp i forskning och egna konkreta erfarenheter kartlägger de den mörka sidan av svenskt ledarskap. De delar med sig av tidiga varningstecken, ger råd om hur du lär dig upptäcka olika typer av destruktiva ledare och visar på möjliga strategier för att minimera och reparera effekterna av destruktivt ledarskap.


I vilken utvecklingsfas befinner sig din arbetsgrupp? Gör vårt snabbtest och få svaret!

Gäster:

Gäster:

Maria Fors Brandebo är lektor och docent i ledarskap under påfrestande förhållanden (PhD i psykologi) vid Försvarshögskolan. Hon fokuserar mycket av sin forskning på hur chefer och organisationen kan hantera destruktiva chefer på ett konstruktivt och funktionellt sätt. 

Karin Ahnqvist är HR-direktör i Umeå kommun, med drygt 13 000 anställda. I samverkan med Umeå universitet tar kommunen fram ledarträning som motverkar destruktiva ledarbeteenden. Hon har tidigare varit HR- och hållbarhetschef vid Boliden Rönnskär, kommunchef i Robertsfors kommun och planeringsdirektör i Västerbottens läns landsting.

Patrik Norrbin utvecklar och tränar chefer och ledare hos Försvarshögskolan, och har arbetat som handledare på Chefakademins UGL. Han har tidigare varit chef på Säkerhetspolisen och hos Polisen.

Samtalet leds av Chefakademins vd Cissi Elwin.