5 ledarutmaningar inom industrin

Organisationskonsulten Eva P Svensson har lång erfarenhet av förändringsledning inom industrin. Dessa fem utmaningar ser hon för första linjens chefer.

5 ledarskapsutmaningar inom industrin

Eva P Svensson har jobbat som organisations- och ledarskapskonsult i 18 år. Hon tillhör Chefakademins mest uppskattade konsulter, och håller bland annat i ledarskapsutbildningar för företag inom produktion och logistik. Som HR Manager på Pågen och Swedish Match har hon varit förändringsledare inom industrin under 15 års tid.

Eva P Svensson
Eva P Svensson

Eva beskriver utvecklingsresan under sin tid på Swedish Match som ett nära samarbete mellan VD, första linjens chefer och arbetsledare. Men hon inser idag att de var alldeles för få eldsjälar. För att förändringarna ska få liv så är eldsjälarna nyckeln till framgång. Hon vet idag att om man inte har tillräckligt många av dessa så blir det sällan ett långsiktigt och hållbart resultat. 

”Det är också den stora utmaningen för industrin idag. Nu har man utvecklingssamtal redan från dagis, och när dagens unga kommer in i industrin möts de av en mer kollektiv syn, där individen ofta inte spelar lika stor roll. Det finns så mycket potential hos medarbetarna, men man måste få lov att använda sina huvuden och inte bara sina händer”, poängterar Eva. 

Utvecklingens varför

”Idag är det få som avtackas med en guldklocka. Det är en högre och högst annorlunda personalomsättning mot för hur det var förr. Myresjöhus är ett bolag där jag blivit wow:ad för att de lever som de lär. Där är ledarskapet viktigt och de inte bara följer sina värderingar, de lever dem”, berättar Eva. 

Eva P Svensson ser hur företagen kämpar med att leva sina värderingar. Medarbetarna vill ha utveckling och lärande, vilket är svårt just inom industrin. Hon skulle önska att fler företag börjar titta på helheten. Att en maskinoperatör får möjligheter att utvecklas inom fler områden såsom planering och kvalité.

”Det som merparten gjort tjänstemannajobb av kan vi putta tillbaka delar av, så att det blir mer innehållsrikt för medarbetarna i produktionen. Ge rätt personer mandat så att de blir en del av helheten och hitta varje persons why”, råder hon.

Det kommer alltid finnas de som inte vill ha utveckling. Som uppskattar stämpelklockan. Eva betonar hur viktigt det är att utmana dessa personer och ställa frågan varför fem gånger. Ibland kan varför koka ner i ett ”jag vågar inte” eller ”jag kan inte” och detta är något som arbetsgivaren kan jobba med. Det är utveckling.

Hjärtefrågan

Arbetsmiljön är en klar hjärtefråga för Eva. Hennes upplevelse är att man även beskriver ledarskapet som en. Där drar hon liknelsen vid att skriva fina policys som man sen inte följer. Företagen måste hänga med för att attrahera nya medarbetare.

”Man tänker och man tror på ledarskapets vikt, men man agerar inte på det. Hade man agerat på det så skulle fler ha tid till att faktiskt vara ledare. För att förändra det så behöver cheferna mindre grupper.”

Det var under ett styrelsemöte på 90-talet som Eva fascinerat hörde när bolagets VD bestämt slog fast att de inte kunde ha för många personer i ledningsgruppen. Hon insåg att det han egentligen sa var att han inte ville ha personalansvar för så många medarbetare.

”Han reflekterade inte över att första linjens chef, som också satt vid bordet, hade 48 personer under sig. 20 år senare upplever jag att man fortfarande resonerar så. Produktionschefens anställda ses som en enhet där alla leds på samma sätt och har samma behov. Teamledarna är dedikerade och får ta ett enormt ansvar, utan att få så mycket tillbaka.

Chefskap på köpet

Ledarskapet har gått från auktoritärt och med väldigt litet handlingsutrymme, till mycket mer målstyrda grupper. Hon minns när hon själv arbetade som fräsare och neg fint när högsta chefen kom in i produktionen.

”Som tur är så har vi det inte så idag. I många företag är man med och påverkar planen. Det är på rätt väg men det finns en hel del kvar att göra.”

Genom åren så har Eva sett att man ofta är mer chef än ledare inom industrin; generellt är man intresserad av teknik när man kliver på bolaget. Så chefskapet är något som fås på köpet. Evas favoritmoment under utbildningarna för chefer i produktionen är när deltagarna upptäcker sitt varför och sin ledarfilosofi. Hon vill bidra till att människor lär känna sig själva och får träna på det som är utmanande.

Fem utmaningar som eva p svensson ser inom industrin

 1. Grupperna
  De är alldeles för stora. Cheferna hinner aldrig utöva sitt ledarskap.
 2. Kompetensen
  Det finns en syn och prestationsångest över att man som första linjens chef ska kunna allt runt produktion eller logistiken. Precis som det var förr så ska man klättra sig uppåt. Idag behöver man inte det och det är på tiden att den synen försvinner så man nyttjar medarbetarnas kompetens. 
 3. Tiden
  En VD vill inte ha för många direktrapporterande, för då finns det ingen tid till annat. Samma gäller för första linjens chefer; om grupperna är för stora så finns det inte tid att leda.
 4. Svårighet att delegera
  Vem ska jag delegera till när alla andra har så mycket att göra? Den frågeställningen är vanlig men blir en felaktig snällhet. Man måste se delegering som ett lärande och som utveckling.
 5. Dubbelt representantskap
  Det är vanligt att man blir chef över kollegor. Det hanteras bättre och bättre men det är viktigt att man lär sig mer om det dubbla representantskapet.

Arbetar du inom en varuproducerande verksamhet och vill utveckla ditt ledarskap? Chefakademins ledarskapsprogram Chef i produktionen är en unik utbildning med industrins speciella villkor i åtanke. Läs mer i informationsbladet här nedan!

Chef i produktionen - fullständig programinformation

Ladda ner den fullständiga programinformationen som PDF, att till exempel visa för din chef. Ange dina uppgifter så skickar vi dokumentet per e-post.

*” anger obligatoriska fält

Namn:*
*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.