20 procent av medarbetarna står för 80 procent av sjukfrånvaron. Det är där hälsoarbetet ska fokuseras, menar Lars Roth på MedHelp. Foto: Martina Huber
20 procent av medarbetarna står för 80 procent av sjukfrånvaron. Det är där hälsoarbetet ska fokuseras, menar Lars Roth på MedHelp. Foto: Martina Huber

Upptäck riskbeteenden som förvarnar om sjukskrivning

Chefer missar – helt i onödan – riskbeteenden som varnar för att medarbetare riskerar att bli långtidssjukskrivna.
Med rätt stöd kan det undvikas.
”Sjukfrånvaro behöver angripas utifrån data – inte magkänsla”, säger Lars Roth på Medhelp Care.

Sjukfrånvaro kostar svenska arbetsgivare 20 miljarder kronor om året. Ett utflöde som förvånansvärt få arbetsgivare har ordentlig koll på.

En rapport från MedHelp Care  visar att en av tre HR-chefer inte vet vad sjukfrånvaron i den egna verksamheten kostar. Många har också mycket begränsade möjligheter att systematiskt analysera och förebygga ohälsa och arbeta effektivt med att minska kostnaderna för sjukfrånvaro.
”Det finns sjukfrånvaro som är svårt att göra något åt, som cancer till exempel. Men det finns också sjukfrånvaro där det faktiskt går att göra stor skillnad, som psykisk ohälsa, stress, beroendesjukdomar och muskulära problem. Ju tidigare man identifierar problemet och sätter in rätt insats från företagshälsovården, desto bättre effekt får man”, konstaterar Lars Roth, affärsutvecklingschef på MedHelp Care, som är en plattform för datadriven företagshälsovård.

Men chefer missar ofta tidiga men viktiga riskbeteenden som tyder på att medarbetare mår dåligt och i värsta fall riskerar att bli långtidssjukskrivna.

Förlorar tid

Även i de fall när chefen ser eller anar att någon inte mår bra, så finns det ofta en osäkerhet kring vad som då ska göras. Viktig tid för att förebygga allvarligare hälsoproblem går förlorad.
”Sjukfrånvaro är ett viktigt och komplext problem som behöver angripas utifrån data – inte magkänsla”, säger Lars Roth.

Rätt insats direkt

Chefer som kan upptäcka riskbeteenden kan också och koppla in tidiga insatser. Med verktyg och processstöd som MedHelp Care får chefer, HR och ledning en bild av hur den faktiska sjukfrånvaron ser ut. Där syns direkt när något som kan vara problematiskt dyker upp. Då kan man sätta in rätt insatser, där de ger mest effekt.

HR och chefer behöver få bättre koll på orsakerna bakom sjukfrånvaron, menar Tobias Ekros, vd på MedHelp.

Läs också: Ny rapport: Blind fläck hos HR hindrar minskning av sjukfrånvaro

Lars Roth ger en orientering i hur sjukfrånvaron ofta ser ut: En stor andel medarbetare är nästan aldrig sjuka.
Sedan finns det en andel medarbetare som har en underliggande risk och börjar bygga upp en återkommande frånvaro.
”Hos de flesta verksamheter står 20 procent av medarbetarna för 80 procent av sjukfrånvaron. De är till de medarbetarna hälsoarbetet behöver fokuseras med rätt insatser”, säger Lars Roth.

Flaggar hög frånvaro

Chefer får med MedHelp Care direkt syn på onormalt hög frånvaro och när det är dags att ta upp hälsoproblem med en medarbetare.
”Är man repetitivt frånvarande, säg vid fyra tillfällen på sex månader, ja då behöver man som chef vara aktsam på och följa den individen och se om det kan finnas några bakomliggande problem.”

Systemstödet ger dessutom möjlighet att jämföra hur sjukfrånvaron ser ut i jämförelse med andra liknande verksamheter.
”Du kan jämföra med andra i samma bransch, företag i samma storlek eller internt mellan avdelningar.”

3 tecken på ökad risk för långtidssjukskrivning

Återkommande frånvaro. ”Repetetiva mönster i frånvaron ska chefer vara vaksamma på och analysera anledningarna till. Det är alltid bra att vara uppmärksam som chef”, säger Lars Roth på MedHelp Care.

Medarbetare som delar med sig av att de mår dåligt. ”När någon vågar dela med sig av det så är det viktigt att snabbt erbjuda bra hjälp. Psykisk ohälsa kan komma som en blixt från klar himmel och går sällan över av sig själv.”

Ingen sjukfrånvaro alls. ”Sjuknärvaro leder till långtidsfrånvaro. Det är inte normalt att inte vara sjukfrånvarande alls under ett år. Då finns risk att medarbetaren jobbar trots sjukdom, och kan gå från ingenting alls till in i väggen.”

Med MedHelp Care som plattform ges alla medarbetare i verksamheten samma möjligheter till hjälp och hälsostöd. Medarbetares hälsa riskerar inte att hanteras godtyckligt eller slumpmässigt, beroende på vilken avdelning du jobbar på eller vilken chef du har.
”Alla i företaget kan jobba på samma sätt. Det blir lite som en personalhandbok från HR: när du blir uppflaggad i systemet med onormalt hög frånvaro kanske man först inleder med ett djupgående samtal med närmaste chef. När det händer igen kanske en hälsoundersökning och ett besök hos företagshälsan ska göras”, säger Lars Roth.

Rehabärenden skapas automatiskt och du som chef kan alltid gå in och avsluta ett ärende.
”Det kan ju handla om att någon har varit rejält förkyld, sedan råkat bryta tummen och kort därefter dragit på sig feber. Då kanske det inte ska leda till någon åtgärd alls.”

Prehab – förebygg hälsoproblem

När negativa mönster i den egna hälsan blir synliga – i svart på vitt – kan det öka motivationen hos medarbetare att ta tag i, eller förebygga, hälsoproblem.
”Prehab är ett begrepp vi gillar – alltså att förebygga rehab.”

Data från plattformen blir dessutom ett värdefullt verktyg för företagshälsovården.
”Kombinationen av erfarna sjuksköterskor och data ger ett starkt sätt att fånga upp och kvalitetssäkra frånvaroorsaker”, säger Lars Roth.

Bygg upp hälsodata

Ännu starkare blir det om sjukfrånvaro och sjukfrånvaroorsaker kan sättas i ett sammanhang med annan data och information om hur medarbetare mår, trivs och presterar, sådant som exempelvis regelbundna medarbetarundersökningar kan ge återkoppling på.
”Men till en början räcker det långt att bara få syn på den verkliga sjukfrånvaron och börja arbeta med att identifiera till vilka medarbetare och när insatser ska sättas in”, avslutar Lars Roth.

Text: Malin Kaldo

MedHelp Care är marknadsledande och stödjer mer än 500 företag och organisationer med lösningar för strategisk hantering av sjukfrånvaro och hälsoläge.
Med molnbaserade tjänster ger man överblick och stöd till chefer, fångar upp risker för kostsam långtidsfrånvaro och ger organisationen samlad statistik som möjliggör faktabaserad analys, mätbar förbättring och ökad lönsamhet.

Ladda ner MedHelps HR-rapport

HR och chefer behöver få bättre koll på orsakerna bakom sjukfrånvaron, menar Tobias Ekros, vd på MedHelp.
Annonssamarbete: MedHelp

Blind fläck hos HR hindrar minskning av sjukfrånvaro

Arbetet med att sänka sjuktalen är viktigt, men ofta ineffektivt. En ny rapport pekar på flera möjliga orsaker.

Person i soffa som är hemma med psykisk ohälsa
Hälsa

Ledarna som agerar mot psykisk ohälsa

Erfarna chefer och kvinnliga chefer är de som oftast sätter in åtgärder mot psykisk ohälsa på arbetsplatsen, visar ny forskning.

Wivecka Ljungh, Bostadsbolaget Mimer
Hälsa

Företagets nya friskvårdssatsning: ”16 weeks of health”

Extra lång semester om de tränar, hälsocoacher och massage på kontoret – bostadsbolaget Mimer har kommit långt i sin hälsosatsning. Och nu tar de ett steg till.
chefersohalsa1800
Hälsa

Forskning ska kartlägga chefers skenande ohälsa

Chefers sjukfrånvaro ökar kraftigt. Men varför, och vad kan göras för att vända utvecklingen? Ett nytt forskningsprojekt ska gå till botten med frågan genom att undersöka chefers arbetsmiljö inom Helsingborgs stad.

En ung kvinna står med armarna i kors framför en grupp med kollegor.
Ledarskap

”Dagens unga vill leda sig själva”

I boken Aktivt självledarskap utmanar ledarskapsexperten och organisationskonsulten Anna Tufvesson läsaren till självinsikt. Det, menar hon, är grundbulten i självledarskapet.

En bild på årets tre stipendiater.
Ledarskap

De bryter normer om vem som kan vara ledare

I år får tre unga kvinnor ta emot stipendiet Kompassrosen av kungen. De uppmärksammas bland annat för att de arbetar för att bryta normer om vem som kan vara ledare och för att vara en förebild inom mansdominerade branscher.

Mats Alvesson till vänster. Till höger: Värdegrundsord i bubblor, som en nål är på väg att sticka hål i.
Ledarskap

Mats Alvesson: ”Vilken nytta har värdegrunder?”

I sin nya bok Värdet av värdegrund undersöker organisations- och ledarskapsforskaren Mats Alvesson tillsammans med två forskarkolleger fenomenet värdegrundsarbete. Detta är något de flesta organisationer ägnar sig åt. Men till vilken nytta? frågar sig författarna.

Petter Stordalen blir intervjuad av Cissi Elwin på Chefdagen.
Ledarskap

Petter Stordalen i exklusiv intervju: "Det har varit min värsta kris"

”Pandemin har varit mitt livs värsta kris”. På Chefdagen berättade Petter Stordalen, hotellmagnat och grundare av Nordic Choice Hotels, i en exklusiv intervju om hur ont i magen han har haft av oro för sina medarbetare. Men att kultur och tillit har varit det viktigaste även under krisen. Nu skriver han bok om vad han lärt sig. 

Bild på de de elva toppcheferna i artikeln.
Ledarskap

Toppchefernas bästa förändringstips

Så mycket förändringsledning på en och samma dag. På Chefdagen 2021 stod många av Sveriges främsta chefer på scen. Efter den turbulenta tid som vi genomgått har de vässat sina förmågor kring att leda i förändring. Här är deras bästa tips.

En illustration i olika toner av orange av en man som skriker åt en person han håller i sin hand.
Ledarskap

Larmrapport: Så många chefer är destruktiva

Är ditt ledarskap destruktivt? Risken är stor att dina medarbetare tycker det. Över en tredjedel av alla yrkesverksamma svenskar anser sig ha en destruktiv chef, visar ny forskning.
”Uppseendeväckande”, säger ledarskapsforskaren Robert Lundmark.

En militär operation med soldater och helikoptrar i luften i skymningen.
Ledarskap

Ledarskapsmissarna i Afghanistan-konflikten

Talibanerna tar över i Afghanistan, trots västmakternas jätteinsats som krävt tusentals soldaters liv och kostat hundratals miljarder kronor. Hur kunde det ske? Här är den del av förklaringen som handlar om ledarskapsmissarna.

En grupp människor håller händerna på varandra.
Ledarskap

Chefsegenskaperna som försämrats mest under pandemin

Flera viktiga chefsegenskaper upplevs ha försämrats under pandemin, visar en ny Sifo-undersökning från företaget Talentsoft. Den visar också att några chefsegenskaper har blivit viktigare under pandemin än vad de var förut.