HR och chefer behöver få bättre koll på orsakerna bakom sjukfrånvaron, menar Tobias Ekros, vd på MedHelp.
HR och chefer behöver få bättre koll på orsakerna bakom sjukfrånvaron, menar Tobias Ekros, vd på MedHelp.

Ny rapport: Blind fläck hos HR hindrar minskning av sjukfrånvaro

Minskad sjukfrånvaro ger stora vinster – i både pengar och välmående. Alla vill dit, men ändå är arbetet med att sänka sjuktalen ofta ineffektivt. En ny rapport pekar på flera möjliga orsaker.

Välmående medarbetare är arbetsgivarnas ansvar och de allra flesta företag säger att de prioriterar hälsa. Det syns också tydligt i den nya rapporten Hälsodata visar vägen till en hållbar affär.

Samtidigt uppger var femte HR-chef i undersökningen som rapporten bygger på, att de inte vet hur stor den egna organisationens sjukfrånvaro är.

Var tredje HR-chef vet inte vad sjukfrånvaron i deras organisation kostar och det finns också bristande kunskap om sjukfrånvarons orsaker.

”Om HR och chefer ska kunna jobba effektivt för en ökad frisknärvaro, så behöver de först få koll på orsakerna bakom sjukfrånvaron”, konstaterar Tobias Ekros, vd på MedHelp, som erbjuder en plattform för digital företagshälsa.

”Ändå saknar de allra flesta företag bra verktyg, stöd och metoder för att hålla koll på, analysera och jobba med ohälsa – och kunna agera preventivt i det.”

Blinda fläckar i sjukfrånvaron

1 av 5 HR-chefer känner inte till sjukfrånvarotalen i verksamheten.

1 av 3 HR-chefer vet inte vad sjukfrånvaron i deras organisation kostar.

Rapporten Hälsodata visar vägen till en hållbar affär är ett resultat av en undersökning bland 305 svenska HR-ansvariga och HR-chefer och är gjord av YouGov på uppdrag av MedHelp.

Ladda ner rapporten här

Enskilda chefer vet oftast varför någon i den egna arbetsgruppen är sjukskriven, men kunskapen stannar ofta där och sätts inte i ett sammanhang.

”Chefen är mitt uppe i sitt och saknar överblicken – vad är normalt? Man ser inte hur det ser ut hos andra. Är sjukskrivningarna hos mig på en rimlig nivå?”, säger Tobias Ekros.

För chefer är det värdefullt att få tidiga signaler, eller varningssignaler, om att något behöver göras.
”Om HR har överblick och central koll så kan de bli en bättre partner och stöd för chefer och hjälpa till med att agera snabbt och effektivt. Operationella chefer kan få tidiga signaler om att det är dags att ta ett samtal, eller kanske koppla in företagshälsovård. Att sätta in insatser i ett tidigt skede både hjälper medarbetare att må bättre och minskar risken för långtidssjukskrivningar”, förklarar Tobias Ekros.

Utan övergripande digitala system för att administrera organisationens data kopplat till sjukfrånvaro, så är det svårt för HR att upptäcka återkommande mönster.

Det gör det svårt att jobba proaktivt och på strategisk nivå.
”Om du har fem olika produktionssajter, men en av dem har större sjukfrånvaro. Vad beror det på? Är det något med arbetsmiljön? Med ledarskapet? Med rätt HR-data går det att få överblick, göra jämförelser och sätta in rätt åtgärder.”

Systemstöd för HR-data ger möjlighet att lyckas

  • Nästan fyra av tio HR-chefer tycker att det vore värdefullt att kunna mäta och följa sjukfrånvarotal över tid.
  • Nästan lika stor andel önskar sig ett system för hantering av information kopplat till sjukfrånvaro och rehabilitering.
  • En lika stor andel önskar sig ett integrerat system för hantering av sjukfrånvaro och löner.

Ur rapporten: Hälsodata visar vägen till en hållbar affär

Ett effektivt och lättanvänt systemstöd ger ledning, chefer och HR överblick och underlättar det strategiska arbetsmiljöarbetet för en friskare arbetsplats.
”MedHelps plattform för digital företagshälsa gör det enklare att mäta risker för och orsaker till sjukfrånvaro. Dessutom går det att följa upp att de insatser som görs för minskad sjukfrånvaro får effekt”, säger Tobias Ekros.

Om risker för ohälsa upptäcks och hanteras i ett tidigt skede kan sjukfrånvaron begränsas.
”Det ger en direkt påverkan på kostnaderna och då också på lönsamheten.”

Tobias Ekros ser HR-data som en underutnyttjad resurs.
”Data från HR-avdelningen är en av företagens guldgruvor. Där finns värdefulla insikter för att ta verksamheten till nästa nivå”, sammanfattar han.

MedHelp är marknadsledande och stödjer mer än 500 företag och organisationer med lösningar för strategisk hantering av sjukfrånvaro och hälsoläge.
Med molnbaserade tjänster ger man överblick och stöd till chefer, fångar upp risker för kostsam långtidsfrånvaro och ger organisationen samlad statistik som möjliggör faktabaserad analys, mätbar förbättring och ökad lönsamhet.

Läs mer

Relaterade artiklar

Foto av Rasmus Bergström
Karriär

Chefen som ger batterier nytt liv

Vad är det för nytta med ett gammalt elbilsbatteri? Massor, om du frågar Rasmus Bergström. Att ge batterierna förlängt liv är senaste uppgiften i en chefskarriär där hållbarheten står i centrum.

Bild på Cecilia och ökningen i siffror.
Verksamhetsutveckling

Chef ökar – igen!

På en tuff mediemarknad hör Chef till de tidningar som ökar, visar nya siffror från Orvesto Konsument.

Foto på en bekymrad man som lutar sig mot en vägg.
Ledarskap

”Jag sa upp personal och blev dödshotad”

Skulle du våga behålla den medarbetare som kom sist in, om du tvingas till nedskärningar? Mikael gjorde det och blev hotad till livet.

Illustration med tre nöjda personenr som krokar arm med varandra.
Karriär

Medarbetarna mer lojala under pandemin

Medarbetarlojaliteten växer, trots pandemin. Det visar en färsk undersökning från Netigate med data från 263 företag i olika länder och branscher.

cissi_webb_09
Karriär

Cissi Elwin: "Det viktiga är vad chefen uträttar"

”Det finns många egenskaper man kan behöva granska. Åldern är inte en av dem,” skriver Cissi Elwin i sin nya krönika.
lisensommarwebb
Karriär

Årets sommar­­pratare med chefs­profil

Sommarpratare – och chef. Många av årets sommarvärdar i radions P1 har egna chefs- och ledarskapserfarenheter som de delar med sig av. Dags att spetsa öronen!

Glad äldre kvinna som skakar hand med en man.
Karriär

Överkvalificerad? Nej, under­uppskattad!

Chip Conleys tre tips för hur du undviker eller tar loven av någon som påstår att du är överkvalificerad.

Foto på Charlotta Blom på Ystads teater.
Karriär

Charlotta tvekade inte att anställa en 57-åring

Charlotta Blom, vd för Ystads Teater, blev chef vid 28. Hon tvekade inte att anställa en 57-åring. ”Ålder har aldrig varit en fråga för mig”, säger hon.