Synliggör det osynliga lärandet på jobbet

Osynligt lärande på jobbet är en dold skatt.
För att ta tillvara den behöver chefer kliva ur gamla synsätt på kompetensutveckling.
”Framtiden bryr sig inte om hur du blev expert på något – bara att du blev det”, konstaterar Dan Tesnjak på Degreed.

Annonssamarbete
Degreed

Publicerad

Text: Chefs innehållsstudio

”Vi har med coronapandemin gått från kompetensbrist till kompetenssvält hos företag”, säger Dan Tesnjak, försäljningschef på utbildningsplattformen Degreed.
Uttalandet låter dramatiskt. Men studier har länge flaggat för brist på rätt arbetskraft, som den rapport från Gartners 2018 där endast 20 procent bedömde att de har tillräcklig kompetens för att klara av sin nuvarande yrkesroll och framtida karriär.

Addera sedan corona-pandemins extremt snabba och drastiska förändringar, i allt från kundbeteenden till arbetssätt och digitalisering.
”6 av 10 chefer ser nu ett ökat behov av ny kompetens. Både för egen del och för sina medarbetare. Bäst-före-datum på kompetens och färdigheter blir allt kortare.

Väldigt många, både chefer och medarbetare, menar att den kompetens de har idag kommer att vara inaktuell om tre till fem år – och att corona-pandemin har drivit på den utvecklingen”, säger Dan Tesnjak och hänvisar till Degreed:s studie The State of Skills 2021 som bekräftar bilden.

Därför är det bråttom att hitta sätt att snabbt och på ett strukturerat och effektivt sätt fylla på med ny kompetens.
”De företag som inte lyckas med det kommer att slås ut och försvinna – snabbt”, säger Dan Tesnjak.

Företag behöver bli bättre på att se och utveckla kompetens hos sina anställda.
”Ska vi se en återhämtning efter pandemin så gäller det att investera i medarbetarna. Tyvärr är det ofta just kompetensutveckling som företag drar ner på i kristider. Där behöver företag tänka om helt.”

Som bland andra Unilever, en av Degreeds kunder, har gjort. Deras vd, Alan Jope, har under krisen sagt: ”Vi snålar in på kapital- och driftkostnader, men på tre områden säger vi ja till förslag: grön teknologi, upskilling av våra anställda och it-investeringar och digitalisering.”

Ny teknologi kan bli en lösning och startpunkt. Degreed är en plattform för att synliggöra, värdera och utveckla kompetens, på företags- och individnivå.
”Vi erbjuder ett ekosystem för skräddarsytt lärande och karriärutveckling. Som ett Spotify för företagsutbildning och kompetenshöjning”, förklarar Dan Tesnjak.

Han ser också Degreed som en del av ett tydligt trendbrott inom utbildningssektorn.
”Vi ser ett skifte bort från toppstyrt lärande mot ett mer konsumentdrivet lärande. Universitet anpassar till exempel program och utbildningar mycket mer utifrån efterfrågan från studenterna idag.”

”På samma sätt behöver medarbetarna stå i centrum vid kompetensutveckling. Jag måste förstå vad jag som individ tjänar på att lära mig nya saker. Att lära mig något bara för att min arbetsgivare säger åt mig det, räcker inte som drivkraft.”
Ny kompetens som kan öppna spännande möjligheter och karriärvägar för medarbetare är däremot högintressant.

4 steg till motiverande kompetenslyft

  1. Guida medarbetare – hjälp mig att få syn på de färdigheter jag har idag och de jag behöver framåt. Chefer behöver ge kontinuerlig återkoppling.
  2. Erbjud kunskapsresurser – inte bara formell företagsutbildning utan också mikrolärande i en mängd olika former. Gör det möjligt att lära på det sätt som passar mig bäst och som motiverar mig mest. Allt lärande räknas!
  3. Sätt ett värde på färdigheterna – på samma sätt som jag kan se värdet av ett sparande på ett bankkonto växa, så behöver jag se hur min kompetens byggs på.
  4. Omsätt värdet i möjligheter – presentera konkreta steg och karriärvägar framåt när jag har den nya kompetensen, både inom företaget och in i framtiden.

Det gäller att frigöra sig från formella tankesätt kring lärande och företagsutbildning för att kunna tillgodogöra sig ett helt nytt universum av kunskap.
”Framtiden bryr sig ju inte om hur du blev expert på något – bara att du faktiskt blev det. Det spelar ingen roll om du har en universitetsexamen i kodning, eller om du har lärt dig samma saker själv på Youtube.”

Väldigt mycket av vårt dagliga lärande på jobbet sker helt vid sidan av utbildningssatsningar. Det kan handla om läsning av artiklar, poddlyssning, videoföreläsningar, webbinarier, Linkedingrupper eller kunskapsutbyten mellan kollegor, allt är exempel på dagligt mikrolärande – som ofta är osynligt för chefer och arbetsgivare.
”Det gör att verksamheter inte vet vad medarbetare egentligen kan, eller hur de bygger på sin kompetens. 80 procent av lärandet är osynligt idag. Men vi har verktyg som synliggör och fångar upp det”, säger Dan Tesnjak.

Chefer och organisationer som använder Degreed kan tydligt se var det saknas kompetens och exakt vilken typ av färdigheter det i sådanafall handlar om. Det ger möjlighet att agera effektivt.
”Det handlar om att få tillgång till helt ny data, som är kritisk för att kunna se och bygga kompetens på ett mer agilt sätt.”

Degreed använder maskininlärning och AI för att samla in och föreslå personaliserat och systematiserat kompetensutvecklande innehåll och för att se vilket lärande som sker och vilka nya färdigheter som byggs på.
”Jag tror att många kan se det som både positivt och hoppfullt när de får syn på allt lärande som faktiskt redan pågår. Här kan ju chefer få syn på kompetens och drivkrafter som de inte visste fanns.”

Dan Tesnjak ser Degreed som en möjlighet att mobilisera lärande i hela organisationen, underifrån och upp.

Degreed i din jobbvardag

  • Degreed är en hub för kunskapsinnehåll – både externt och internt. Allt från obligatoriska företagsutbildningar och certifieringar till delade kunskapstips från kollegor eller inom valda ämnesområden för dig eller ditt team.
  • Som medarbetare har du en egen personlig startsida. Varje dag ges förslag på lärande: artiklar, en podd, en grupp på Linkedin, ett TedTalk, etc.
  • Det du väljer att göra påverkar den framtida inriktningen, lite som Spotify fungerar när låtval du gör läggs till grund för ditt framtida urval.
  • Du kan följa vad dina kollegor, eller din vd, lär sig just nu. Engagerande och bra innehåll lyfts också upp i ert nätverk.
  • Plattformen ger dig möjlighet att själv kartlägga och utvärdera din kompetens, att bjuda in din chef att göra det eller att få din kompetens formellt bedömd.

Automatisering och smarta digitala verktyg i all ära – cheferna är ändå nyckeln för att ett nytt och förändrat lärande ska bli verklighet, menar Dan Tesnjak.
”Chefer har en nyckelroll. Att de tar sig tid att regelbundet fråga om medarbetares mål och har en dialog om kompetens och lärande och är delaktiga i att ta fram en plan utifrån det. Peka dina medarbetare i rätt riktning och mot rätt resurser för lärande.”

Det är också viktigt att chefer fungerar som förebilder och själva visar att de kompetensutvecklar sig och lär sig nytt.
”Microsofts vd Satya Nadella har uttryckt det bra, när han pratar om att de inte ska vara ett företag som kan allt, utan ett företag som lär sig allt”, avslutar Dan Tesnjak.

Text: Malin Kaldo