Saltade räkningar la grunden för miljösuccé

Många blev sura när landstingets politiker beslutade att salta räkningarna för de som väljer flyg eller bil istället för tåg på tjänsteresan.
”Men diskussionerna som uppkom bidrog till förändringen”, berättar miljöchef Olle Bertilsson.
Chefer som står kvar, bemöter kritik och tålmodigt förklarar lyckas bäst i omställningar.

Annonssamarbete
SJ

Publicerad

Text: Chefs innehållsstudio

MIljöchef Olle Bertilsson, Landstinget Västernorrland
Miljöchef Olle Bertilsson var med och vände trenden – mot grönare tjänsteresor.

”Titta på andra, ta godbitarna och koka en egen soppa. Om ni ska driva en miljöfråga, så gör den till er egen.”
Det rådet ger Olle Bertilsson, idag hållbarhetssamordnare i Landstinget Västernorrland.

Att bara kopiera någon annans koncept kan både bli fel och verkningslöst, menar han. Energi och känsla för projektet behöver finnas där.
Precis som det gjorde för honom själv, när politikerna och han som miljöchef tog tag i arbetet med att minska klimatpåverkan för tjänsteresor inom Landstinget Västernorrland.

Frustrationen hade växt i takt med att han såg flyg- och bilresande gå upp och miljömålet för de 7000 anställda hamna allt längre bort. 2013 hade man 4000 flygresor per år mellan Stockholm och Sundsvall – och antalet ökade. Mellan lokala möten var tjänstebil regel och kollektivtrafik undantag.
”Vi hade verkligen en dålig trend med tjänsteresorna. Antingen var vi tvungna att sänka vårt klimatmål. Eller göra något åt det.”

Efter att ha arrangerat en kunskapsdag med landstingets ledning för att samla kunskap och diskutera lösningar, tog en ny modell för klimatmartare tjänsteresor form. Intern klimatkompensation infördes inom Landstinget Västernorrland. Ett kostnadspåslag på resor som ger mer klimatpåverkan används för att subventionera miljövänligt resande.

30 procent av priset lades på flygbiljetter, men tågresor inom regionen blev kostnadsfria. Likaså blev det ”gratis” att resa med lokaltrafik, samtidigt som det lades på en extra kostnad på 4 kronor per mil för bilresor i tjänsten.
”Vi saltade räkningen för arbetsplatsen om man valde flyg eller bil.”

Då drog stormen igång. Olle Bertilsson förstod snabbt att valet om hur man reser uppfattas som något personligt.
”Att ge sig på beteenden är inte busenkelt. ´Ska några miljömuppar bestämma hur jag gör?!´Det blev en väldig diskussion om det här. Men idag kan jag se att det är den diskussionen, och förskjutningen i värdegrunden som den förde med sig, som gjorde förändringen.”

Det är när kritiken kommer som möjligheten att förändra på riktigt finns där. För de som står pall.
”Vill man jobba med förändring gäller det att kommunicera. Står man för en åsikt så får man kritik. Men man får beröm också”, konstaterar Olle Bertilsson.

En person anställdes för att vara ute på Landstingets arbetsplatser och diskutera för klimatkompensationen. Laddade med argument beskrev Olle Bertilsson och hans medarbetare tålmodigt det absurda i att fem tjänstebilar, med en person i varje, körde efter bussen mellan Sundsvall och Härnösand som landstinget betalade underskottet på. De visade hur mycket arbetstid som gick bort på bil- eller flygresor, när distansmöten hade fungerat lika bra. Pekade ut på kartan att de flesta som arbetar inom Landstinget faktiskt bor utefter de stråk där lokaltrafiken går. Nämnde hur mycket mer effektiv, bekväm och fokuserad arbetstiden blir på tåg, jämfört med flygresornas transfer- och kötid.
”Våga stå där och ta diskussionen, i ett möte mellan människor. För att klara det behöver du ha en verktygslåda, med bra nyckeltal, bra exempel, så att du inte står tom. Bygg på verktygslådan lite hela tiden med nya kunskaper och fakta. Och erkänn när du inte har alla svar, var ärlig och visa hjärtat också. Jag vet, det är inte lätt. Men var inte rädd och göm dig. Du måste stå där som ledare.”

Med tiden la sig ilskan och förståelsen sipprade in. Nya miljösmarta vanor blev till mer självklara val.

Färre flygresor – mer tåg

Satsningen på grönare tjänsteresor i Landstinget Västernorrland har gett resultat:

Sedan 2011 har flygresorna minskat med cirka 75 procent, från 4000 till 1000 flygresor per år mellan Sundsvall-Stockholm.
Andelen för tågresandet har däremot ökat rejält. 2011 gjordes 53 procent av landstingets tjänsteresor med tåg. 2016 hade antalet tågresor ökat till hela 81 procent av det totala antalet tjänsteresor Sundsvall-Stockholm.
Samtidigt har användningen av kollektivtrafik i tjänsten ökat med 350 procent och videomöten har blivit vardag. 2016 hade man hela 46000 uppkopplade möten.

Olle Bertilsson själv har tagit ut tjänstebil någon enstaka gång gång under 2017.
”Det blir nästan som en sport.”

Men han är noga med att påpeka att det inte är förbjudet att flyga till Stockholm eller välja bil.
”Det är viktigt att vi inte har ett idiotförbud. Verksamheten måste fungera och det får inte bli in absurdum.”

Arbetet med miljövänliga tjänsteresor har uppmärksammats och prisats nationellt, bland annat med SJ:s Diplom för miljösmart resande 2016. Resultaten har blivit något att vara stolt över i Västernorrland.

Den nya modellen visade sig vara en vinst ekonomiskt också.
”Landstinget betalar underskottet för kollektivtrafik mellan kommuncentra i länet, så åker de anställda kommunalt i tjänsten istället för med bil blir det ekonomiskt bra. Snittpriset på tåget har också varit lägre än snittpriset på flyget, så där ser vi en liten vinst också.”

Med mindre arbetstid som går bort på resor minskar stressen hos medarbetare. Där finns också en långsiktig kostnadsbesparing med effektivare arbetstid och minskad risk för sjukskrivningar.

En bred kunskapshöjning i Landstinget Västernorrland, där både personal och verksamheter har miljöcertifierats, är en del i förändringsarbetet. Den kunskapsdag som blev startskottet för klimatkompensationen återkommer också år efter år med olika teman.
”Efter varje sådan dag har vi fått till konkreta åtgärder. För miljö- och värderingsarbete behövs tid att fundera, inspel utifrån, möjligheter att diskutera.”

Omställningsarbete kräver tid och eftertanke och är inget som kan hastas igenom under en fem minuters presentation i en styrelse, menar Olle Bertilsson. Här krävs att man ser också det större och långsiktiga perspektivet.
”Alla skottar skit i sina egna diken. Hur många tar sig tid att titta över kanten?”

7 steg till grönare tjänsteresor

Grönare tjänsteresor är antagligen enklare än du tror att få till. Och vinsterna större.
Se på fler värden än miljön. Hur ser till exempel arbetsmöjligheterna under restiden ut?
”Att använda tiden effektivt är en viktig ledarfråga”, säger Erica Kronhöffer på SJ.

För många företag, exempelvis tjänsteföretag, är miljöbelastningen från tjänsteresor den största negativa posten på klimatkontot.
Att använda tåg för de längre tjänsteresorna och sedan bil, kollektivtrafik eller cykel för att nå ända fram, ger också vinster på flera sätt, säger Erica Kronhöffer, chef för SJ:s hållbarhets- och miljöfrågor.
”Det handlar om mer än bara en grön resa. Det handlar också om en trafiksäker resa och en användbar resa.”

Här är hennes råd till organisationer som vill ställa om till grönare tjänsteresor:

Värdera er arbetstid

”På tåg kan du utnyttja arbetstiden och få debiterbar tid. Det är inte lika enkelt på flyg eller när du kör bil. Att använda tiden effektivt är en viktig ledarfråga.”

Gå inte på förseningsmyten

”Det finns en föreställning om att tåget inte är pålitligt. Istället för att ta reda på fakta så går man på den känslan. Hör av er till oss istället, så kan vi redovisa punktlighetsstatistik för de orter som är relevanta för er. Nio av tio tåg går faktiskt i tid.”

Få en kostnadsfri analys

”Via SJ Biz kan du få en kostnadsfri miljöberäkning av vad effekten skulle bli av till exempel 40 procent mer tjänsteresande med tåg på ert företag. Här jämförs miljöbelastning mellan olika trafikslag och på de sträckor som gäller för er.”

Mät och följ upp

”I ett förändringsarbete är det nödvändigt att mäta och följa upp. SJ rapporterar allt från miljöbelastning till arbetstidsbesparingar varje månad till alla kunder.”

Chefen lever som hen lär

”Gemensamt för de företag vi ser har lyckats ställa om till grönare tjänsteresor är att chefer och ledare har föregått med gott exempel. Chefen inte bara pratar om att ta tåget eller åka kollektivt, utan gör det.”

Förvänta er resultat

”Reportage på intranätet där chefer berättar om hur de ändrat sitt resebeteende och börjat ta tag i sitt miljötänk sätter en förväntan på övriga organisationen att följa efter.”

Var realistisk

”Ni kommer att fortsätta använda mindre gröna alternativ vissa dagar, för att tiderna passar bättre eller det blir mycket smidigare med bil. Ha realistiska mål. Nå dem och flytta fram dem. Skruva upp ambitionsnivån allteftersom.”

Text: Malin Kaldo

Foto: Magnus Fond