Här kan Sveriges nya superregion växa fram

Höghastighetståg kan krympa Sverige och ge konkurrensfördelar. Ett trumfkort på framtidens EU-arbetsmarknad.
”Hela södra Sverige blir en gemensam stark region”, säger Pär Helgesson på SJ.
Ny teknik gör dessutom framtidens affärsresor till en riktig premiumupplevelse.

Publicerad

Text: Chef Content

Annonssamarbete: SJ

* * *

Storsatsning på höghastighetståg

Sverige krymper – med 320 kilometer i timmen

Fler kommer att kunna bo och jobba där de vill. Och företag kommer kunna rekrytera inom en mycket större region.
Sverige krymper rejält om förslaget med höghastighetståg blir verklighet.

Svenskarna vill att det ska byggas höghastighetsjärnväg i Sverige. 72 procent ser gärna att tågen med en maxhastighet på 320 kilometer i timmen bli verklighet, enligt en ny undersökning (SJ och Sifo).

Med de nya höghastighetstågen blir det möjligt att bo i både Norrköping och Linköping och jobba i Stockholm, utan att lägga mer tid på pendling än vad många stockholmare redan gör i Stockholmsområdet idag:
45 minuter Norrköping–Stockholm.

En timme Linköping–Stockholm.

40 minuter Jönköping–Göteborg.

Dessutom avgångar i princip lika tätt som pendeltågstrafik och restider på 2,5 timmar mellan Malmö-Stockholm och två timmar Göteborg–Stockholm.

Med bygget av nya järnvägar för höghastighetståg, från södra Sverige och upp till Stockholm, förändras både arbets- och bostadsmarknaden.

Med kraftigt kortade restider till jobbet öppnar sig nya möjligheter kring hur svenskar kan välja var de vill bo och jobba.
”Då blir det smidigare att bo i en stad och studera och jobba i en annan”, säger Pär Helgesson, projektchef på SJ och drivande i företagets höghastighetssatsning.

Företag kommer kunna rekrytera arbetskraft inom en mycket större region, där 10 miljoner bor inom 2-3 timmars restid.

Pär Helgesson på SJ menar att satsningen på höghastighetståg skulle göra Sverige mer konkurrenskraftigt.
”Istället för att Stockholm, Malmö och Göteborg kämpar sinsemellan som olika regioner så blir hela södra Sverige en gemensam stark region. Som framgångsrikt kan konkurrera med andra europeiska regioner”, säger Pär Helgesson.

Både bostads- och arbetsmarknaden i södra Sverige kan möbleras om.
”Så mycket finns att vinna på att sprida boende till större delar av landet. Det handlar inte bara om intjänade minuter på restiden, utan om hur vi ska bygga ett starkare Sverige med bättre konkurrenskraft.”

SCB beräknar att vi kommer vara en miljon fler svenskar om bara tio år och 13 miljoner totalt redan år 2060. Befolkningsökningen kommer vara störst i storstadsområdena.
”Sverige växer så det knakar, med 2 miljoner till på 20 år. Vi behöver hantera det. Vi har nu valet att välja en kapacitetsstark och klimatsmart väg med höghastighetståg – eller att bredda motorvägarna.”

I vår tar riksdagen beslut om tåglösningen som kan krympa Sverige. Om planerna genomförs kommer de nya höghastighetstågen börja susa fram över södra Sverige om 12-15 år. Då frigörs också kapacitet på de ordinarie järnvägarna för mer gods- och regionaltrafik.

SJ satsar på snabbtåg

 

Höghastighetstågen ligger 12-15 år i framtiden. Men redan nu satsar SJ 9 miljarder på helrenovering av X2000 och på 30 nya snabbtåg på det ordinarie linjenätet – den största tåginvesteringen på över 30 år. De nya snabbtågen kommer successivt tas i trafik från 2021 och ska trafikera hela Sverige, Oslo och Köpenhamn. Maxhastigheten blir 250 kilometer i timmen och snitthastigheten runt 200 kilometer i timmen.

* * *

Utvecklingsarbetet är igång

”Du kan redan nu få din biljett under huden”

Ett chip i handen som biljett? Röststyrd biljettbokning?
Nu utvecklar SJ framtidens affärsresor.
Vi kommer att få se både smidigare bokningar, kortare restider och ännu bättre möjligheter att jobba och koppla av ombord.

Tidsbesparingar för resenärerna är i fokus när SJ nu formar framtiden för affärs- och pendelresor med tåg.
”Allt som gör att vi kan optimera kundernas tid är intressant. Vi jobbar med att ge en sömlös reseupplevelse”, säger Peter Dahlqvist, chef för företagsförsäljning på SJ.

Alltså inte bara kortare restider med nya snabbare tåg utan också förenklingar och effektiviseringar i alla led och mer ”flyt” i affärsresan. En smidigare upplevelse hela vägen från smart och personaliserad biljettbokning och service hela vägen fram till dörren dit du ska. Movingo, Mälardalens nya pendlarbiljetter som också inkluderar lokaltrafik, är ett led i det, där pendlare nu slipper köpa dubbla biljetter.

I framtiden kan ett chip under huden identifiera dig på tåget. Tekniken används redan av ett par tusen personer. Peter Dahlqvist är en av dem som har det risgrynsstora implantatet under huden, intill tummen.

Trassel med kvitton och blanketter för reseutlägg ska bort. Det blir också enkelt för företag att se alla vinster med tågresande.
”I en månadsrapport finns miljöbesparingar och rabatter sammanställda. Här går det också att lägga in aspekter som arbetstid, det vill säga hur mycket av restiden som går att använda effektivt för arbete, något som ju skiljer ut tågresande från flyg”, säger Peter Dahlqvist.

Hos teamet som utvecklar affärsresor hos SJ håller man noga koll på ny teknik och kundbeteenden.
”Vi vill förstå affärsresenärernas upplevelse. Är det en skärm i stolssätet att docka in i som efterfrågas om fem år, ja då ska vi ha det. Men det vet vi inte än. Kundbeteendet är nyckeln”, säger Peter Dahlqvist, chef för företagsförsäljning på SJ.

Foto: Johanna Berglund

Röststyrning, bland annat för bokningar, är något man tittar på. En teknik som kan föda ytterligare behov, så man tittar också på ljudfiltrerande teknik i vagnarna, för att minska risken att bli störd och kunna ta jobbsamtal utan att störa andra.

”Tekniken finns ofta redan, det som avgör är om vi tar till oss den. Beteendeförändringar kommer flera år efteråt. Ofta börjar vi använda oss av ny teknik hemma, där vi känner oss trygga. Det är antagligen där vi säger `Hej Alexa´ (Amazons röststyrda assistent, reds. anm.) för första gången.”

På affärsresor är det extra viktigt att kunna utnyttja tiden maximalt.
”När du reser privat kan ju själva sällskapet och restiden ihop med partner, vänner eller familj vara en upplevelse i sig. Men så är det ju inte riktigt på jobbresor.”

”Bra wifi är en viktig hygienfaktor. Vi testar och utvecklar hela tiden stabilare och snabbare uppkoppling.”

Att komma fram i tid till jobb och möten är också grundläggande.

Peter Dahlqvist tycker att tiden för affärsresande också ska kunna fungera bra för annat. Kanske är inte arbete det enda som ska gälla?
”Behöver varje tågresa vara ett tillfälle där du jobbar? Kanske kan den ibland vara ett tillfälle när du låter dig själv vara kreativ. Eller lite mer mindful. Vi ska ge möjligheter till det också.”

* * *

Bildspel

Här är framtidens affärsresa

Ny teknik öppnar upp för mängder av förbättringar. SJ kommer allt närmare framtidens tågresande. Ta en smygtitt här i bildspelet på en möjlig resa om sådär fem år.

* * *

Tågpendlaren:

”Jag var mer stressad när jag jobbade i samma stad”

 Tiden på tåget har blivit en naturlig del av jobbdagen. Och ett andningshål.
”Nu får jag ställtid”, säger Jenny Cederborg, chef på Försäkringskassan som jobbpendlar med tåg mellan Västerås och Stockholm.

Tågresorna ger struktur åt arbetsdagen. För Jenny Cederborg, verksamhetsområdeschef på Försäkringskassan, blir restiden en möjlighet att få fokusera, att förbereda eller runda av.
”Restiden är den enda mötesfria fokustiden jag har.”

I snitt blir det fyra dagar i veckan med jobbresor, mellan hemmet och barnen i Västerås och jobbet i Stockholm. En knapp timme i vardera riktningen.
”Jag var mer stressad när jag jobbade i samma stad. Nu får jag ställtid. På tåget på morgonen läser jag in mig på det jag behöver inför dagen, hanterar mejl. På kvällen får jag ställtid att avsluta arbetet, tid att läsa rapporter och hinna ikapp med administration.”

Jenny Cederborg, chef på Försäkringskassan, har flexibla arbetstider och kan använda tågtiden som arbetstid. Dessutom har hon en arbetsgivare som är mån om att det ska gå att göra karriär, trots små barn och pendling.
”På det sättet är jag priviligerad.”

Som SJ-kund gör hon redan det mesta på nätet. Hon tycker att SJ-appen och den nya pendlarlösningen med Movingo fungerar utmärkt.

Ska hon som tågpendlare önska något från SJ inför framtiden så är det främst ett mer stabilt wifi och möjlighet till privata samtal.
”Om jag vill vara uppkopplad mot interna dokumentsystem och intranät kan glapp i uppkopplingen orsaka problem.”

Jenny Cederborg skulle i framtiden gärna också se möjlighet för telefonsamtal, utan att andra hör eller störs.

SJ jobbar hela tiden för att uppfylla framtidens resenärers önskemål och är precis i färd med att införa den senaste tekniken för wifi, så här kommer Jenny Cederborg snart märka skillnad. Möjligheten till ostörda samtal är också ett område man tittar på. Kanske löser man det med den ljudfiltrerande teknik som Peter Dahlqvist pratar om i artikeln här ovanför ?

Annars beskriver sig Jenny Cederborg som en nöjd SJ-pendlare redan idag. Som uppskattar sin fokustid ombord.

Texter: Malin Kaldo