Så ser chefen hur alla mår och hur det går – på 5 minuter

Tänk om det fanns en app där medarbetarna med egna ord kunde reflektera kring hur de mår och utvecklas och du som chef hade möjlighet att ge omedelbar feedback. Appen finns och vi har pratat med en chef som använder den.

Publicerad

Text: Chef Content

Annonssamarbete: Rolf

Ett verktyg för reflektion har hjälpt Micael Broström, försäljnings- och marknadsdirektör på Elitfönster, att förstå hur medarbetarna verkligen mår och hur de ligger till.
Ett verktyg för reflektion har hjälpt Micael Broström, försäljnings- och marknadsdirektör på Elitfönster, att förstå hur medarbetarna verkligen mår och hur de ligger till.

Årliga medarbetarundersökningar och utvecklingssamtal – två stora kvarnstenar som hänger runt halsen på många chefer. Under pandemin har de blivit knepiga att genomföra och ännu svårare är det att åtgärda resultaten när många medarbetare jobbar på distans.

Om det var tur eller tajming vågar Elitfönsters försäljnings- och marknadsdirektör Micael Broström inte säga, men strax innan pandemin bröt ut förra åren bestämde han sig för att påbörja ett pilotprojekt med det reflektionsverktyg som ingår i den digitala plattformen Rolf, ett hjälpmedel för tillväxt och utveckling.
”Jag letade efter en metod att säkerställa det närvarande, coachande och inkluderande ledarskapet”, säger Micael Broström.

Pilotprojektet föll väl ut. När reflektionsverktyget initierades i Retaildivisionen av Elitfönster som Micael Broström ansvarar för, var pandemin igång och de flesta medarbetare jobbade hemifrån. Den extra sysslan att varje vecka reflektera kring hur de mådde, hur de jobbade med sin utveckling och hur det gick med arbetsuppgifterna, upplevde de flesta medarbetarna som något positivt.

Taggar ord

Medarbetarna skrev ner sina reflektioner, samtidigt som de taggade de ord som kändes mest relevanta för dem i stunden. Allt som allt tog det bara fem minuter. Detta gav närmaste chefen möjlighet att omedelbart återkoppla på varje medarbetares reflektioner.
”Så här drygt ett år efter att vi startade med reflektionsverktyget kan jag konstatera att det är som att ha ett medarbetarsamtal varje vecka istället för en gång om året. Det blir dessutom bättre och bättre när vi kan se utvecklingen över tid. I höstas hade vi till exempel en tyngre period där många taggade ord som ’frustrerad’ och ’stressigt’. Vi agerade på det och just nu mår vi i organisationen ganska bra.”

4 steg till ökat välmående i din organisation

  • Uppmuntra medarbetarna att avsluta veckan med en reflektion i skrift.
  • Be medarbetarna sätta ord hur de känner och mår just nu.
  • Återkoppling och feedback är A och O. Ge personlig feedback till varje medarbetare.
  • Använd ett verktyg som underlättar de tre första punkterna.

Micael Broström lyfter fram det personliga som den stora fördelen med verktyget.
”Medarbetarna använder sina egna ord när de reflekterar. Det blir en stärkt koppling mellan medarbetare och chef. Man ser hur individen mår och kan ta action i tid. Informationen får oss chefer att bli proaktiva istället för reaktiva. Jag är övertygad om att man på sikt kan minska antalet sjukskrivningar på det här sättet.”

Bild av utveckling

Organisationen som Micael Broström ansvarar för har inte bara bestämt sig för att fortsätta med reflektionsverktyget, de har också börjat implementerat ytterligare en del av Rolf: Utvecklingsplanen. Med den får medarbetarna veta vad som förväntas av dem och vad de kan göra för att ta nästa steg i sin personliga och professionella utveckling i syfte att nå sina mål.
”Både reflektionsverktyget och utvecklingsplanen är väldigt lätta att använda och jag ser framför mig att vi kommer ha stor nytta av båda”, säger Micael Broström.