Så motiverar du medarbetarna i tuffa tider

När det finns mycket att oroa sig för kan det vara svårt att hålla engagemanget uppe. Då behövs chefens stöd mer än någonsin. Under Chefdagen delade &franklys grundare, Caroline Fjellner, med sig av fyra heta tips för hur du motiverar dina medarbetare i tuffa tider.

Publicerad

Text: Chef Content

Annonssamarbete: &frankly

”Var öppen med det som är svårt," rekommenderade Caroline Fjellner från &frankly under Chefdagen. Foto: Karina Ljungdahl.

Knappt hann vi ur pandemin förrän det kom en massa annat att oroa sig för. Och nu väntar med stor sannolikhet en lågkonjunktur runt hörnet. Allt detta kostar, inte minst i bristande engagemang. Dessutom är det hybrida arbetslivet påfrestande för många. På Chefdagen den 12 oktober berättade Caroline Fjellner på &frankly – en av Chefdagens kunskapspartners – hur de i sin funktion för att mäta medarbetarengagemang har kunnat se att mer än hälften av de tillfrågade både känner sig frustrerade och ensamma i den hybrida arbetsformen.

”För mig säger det en sak, engagemang är viktigare än någonsin”, betonade hon och delade med sig av fyra tips som är extra viktiga för chefer och arbetsgivare att tänka på under tuffa tider.

Som tips nummer ett lyfte Caroline Fjellner fram vikten av att vara transparent.

”Var öppen med det som är svårt. Lyft upp missnöje och frustrationer till ytan. Brist på transparens skapar misstro. Vi lever i en transparent värld, trots detta stöter jag oerhört ofta på en rädsla för att lyfta upp negativa resultat eller problem i organisationen.”

”Mitt vanligaste och enklaste råd är: Det är ingen nyhet. Alla vet det redan. Anledningen till att det här är så viktigt är för att brist på transparens skapar en brist på förtroende.”

Caroline Fjellner berättade att man i &frankly kan kommunicera resultaten från sin medarbetarundersökning i realtid, även till medarbetarna.

”Vi har kunder med en hög grad av transparens, som kommunicerar resultatet på frågan ’hur känner du för att kliva in på kontoret idag’ i sina gemensamma utrymmen så att alla kan ta del av dem direkt. Då blir stämningen på jobbet ett gemensamt ansvar i mycket större utsträckning.”

Tips nummer två från Caroline Fjellner var trygghet.

”Grupptillhörighet är ett av våra mest grundläggande behov, det är en överlevnadsstrategi.

Trygghet ger en stark teamkänsla, ett starkt samarbetsklimat.

När en organisation befinner sig i förändring, är det extra viktigt att medarbetarna känner trygghet. Rädsla begränsar oss från att säga vad vi tycker, vilket skapar risker för organisationen i den komplexa och osäkra värld vi befinner oss i idag.”

Tips nummer tre: Riktning. Caroline Fjellner betonade hur viktigt det är att lyfta fram den längre visionen och flytta fokus från dagens utmaningar.

”Dagens utmaningar är bara ’a bump on the road’. När det är extra jobbigt är det viktigt att få perspektiv, både privat och på jobbet. Påminn medarbetarna om att det här är en fas av många. Påminn dem om den längre visionen, vart ni är på väg. Det här är en period ni kommer se tillbaka på tillsammans och som kan svetsa er samman.”

Empati var det fjärde och sista tipset från Caroline Fjellner för att öka engagemanget bland medarbetarna.

”Empati är ett av våra starkaste kort som ledare, och en effektiv genväg för att säkra relevant kommunikation. Så enkelt i teorin, men svårt i praktiken. När det är tufft, våga stanna upp och fundera på vad dina medarbetare går igenom. Hur upplever de situationen? Vad är de rädda för? Vad längtar de efter? Vad drömmer de om?”

”Att som ledare på allvar sätta sig in i medarbetarens situation kommer hjälpa dig att prioritera initiativ för att öka engagemanget och något jag verkligen rekommenderar alla chefer att göra.”

4 heta tips för att motivera medarbetare i tuffa tider – Caroline Fjellner tipsar:

  1. Transparens. Lyft upp missnöje och frustrationer till ytan. Brist på transparens skapar misstro.
  2. Trygghet. Grupptillhörighet är ett av våra mest grundläggande behov, det är en överlevnadsstrategi. Trygghet ger en stark teamkänsla, ett starkt samarbetsklimat.
  3. Riktning. Det är viktigt att lyfta fram den längre visionen och flytta fokus från dagens utmaningar. Påminn medarbetarna om att det här är en fas av många.
  4. Empati. Att vara empatisk och sätta dig in i medarbetarens känslor och situation är bland det viktigaste du kan göra som ledare.