Så löste Telenor koden till effektivt lärande

Att skapa engagemang som får medarbetare att växa är en chefsdröm. För Telenor stavas nyckeln blended learning.
”Det ger oss verkligen det bästa av båda världar. Det vi kan lära oss digitalt lär vi oss digitalt. När vi träffas fysiskt kan vi utnyttja tiden effektivt och ta med oss praktiska övningar att träna på i rätt miljö”, säger Petter Frisk, Learning Manager & Developer.

Publicerad

Text: Chef Content

Annonssamarbete: Grade

"Det viktigaste är att medarbetarna ser hur lärandet ger positiv påverkan på hur de jobbar", säger Petter Frisk på Telenor. Foto: Ola Torkelsson
"Det viktigaste är att medarbetarna ser hur lärandet ger positiv påverkan på hur de jobbar", säger Petter Frisk på Telenor. Foto: Ola Torkelsson

År 2018 stod Telenors försäljningskanaler med cirka 1 500 personer, inför ett vägval. Det fanns en stor önskan bland medarbetarna att utvecklas och efterfrågan på utbildningar var långt större än vad som var möjligt att erbjuda. Blended learning var lösningen.
”Vi behövde göra en förändring från enbart fysiska utbildningar och tog beslutet att satsa på utvecklingen av digitalt lärande i en ny plattform som skulle ge alla medarbetare samma möjlighet att växa och utvecklas. Chefer inom försäljningskanalerna behövde verktyg att kunna skapa en kultur och miljö där lärande stod i fokus”, säger Petter Frisk, Learning Manager & Developer på Telenor, som dagligen arbetar med frågor som rör medarbetar- och ledarskapsutveckling.

Skräddarsytt

Valet av samarbetspartner föll på den svenska engagemangs- och kompetensplattformen GRADE.
”Vi var ute efter en partner att bolla idéer med och en lösning där det fanns möjlighet att hitta skräddasydda lösningar utifrån Telenors behov. Grades plattform fick namnet Växa hos oss och samarbetet har verkligen fungerat fullt ut”, berättar Petter Frisk.

Med sin utbildningsakademi vill Telenor bygga framtidens lärande med digitalt, fysiskt och verklighetsbaserat lärande som utgångspunkt.
”Varje nivå i plattformen avslutas med ett fysiskt Training Camp för att redovisa, diskutera och dela med sig av lärdomar och erfarenheter till varandra. På så sätt kan vi dra nytta av det bästa från den digitala och fysiska utbildningsdelen som bygger grunden för det mest betydande – att sedan praktisera och utforska sina nya kunskaper på jobbet”, säger Peter Frisk.
”Idag kan vi se att vi är på rätt väg, även om resan bara har börjat. Det absolut viktigaste för oss är att medarbetarna fortsätter se hur lärandet har en direkt positiv påverkan på hur de jobbar. Det gäller såväl igår, idag och imorgon”, säger Petter Frisk.

Ger lust att lära

Alla utbildningar i läranderesan är helt frivilliga att gå, utom Telenors onboarding eftersom bolaget vill säkerställa att alla som börjar hos dem får samma förutsättningar.
”Vårt mål är att utbildningarna ska vara så pass interaktiva och bra att man självmant ska vilja gå dem. Idag ser vi att 80 procent redan går utbildningarna på eget initiativ, att 33 procent genomför minst en utbildning i veckan och genomsnittsbetyget med alla variabler ligger på 4,6 av 5. Resultatet är verkligen en hållbar lärandekultur, som ledde till en finalistplats i Swedish Learning Awards 2020/2021”, säger Petter Frisk.

Den utbildningsplattform som Grade har tagit fram för Telenor bygger bland annat på olika specialiseringsspår och nivåer, ”gamification” med brons, silver och guld.
”Detta för att skapa en pull-effekt, istället för en push-effekt. Vi tror på att lärandet ger mest när intresset kommer inifrån.”

Visar styrkor och svagheter

Medarbetare startar på en grundnivå för att sedan bygga sin egen kompetensprofil, likt ett spindelnät. Kompetensprofilen växer i takt med medarbetarnas utveckling.
”Det gör att man på ett pedagogiskt sätt kan se vilka styrkor och svagheter man har och vad man är intresserad av”, säger Petter Frisk.

Utbildningarna ger chefer på Telenor möjlighet att se varje medarbetares individuella kompetensprofil för varje genomförd utbildning, en form av kompetensinventering.
”Ledare kan snabbt få en överblick av medarbetarens utveckling – information som bland annat kan användas i interna rekryteringsprocesser. Det sparar pengar och tid och gör oss till en attraktiv arbetsgivare som satsar på våra anställdas vidareutveckling”, säger Petter Frisk.

Ger stöd till chefer

För att fortsätta arbeta effektivt med lärande och utveckling på Telenor skapas ständigt nya lösningar, där mailnotiser är en viktig del.
”Vi har utvecklat funktioner där ledaren får notiser på mejl när en medarbetare avslutat en utbildning. På så sätt kan chefen följa sina medarbetares utvecklingsresor i form av utbildningshistorik, kompetensprofil och certifikat även på distans. Det är en av flera viktiga och automatiserade lösningar som hjälper chefer att ständigt kunna vara nära, sätta nya mål i individuella samtal och enkelt jobba med förvaltning och uppföljning”, förklarar Petter Frisk.

3 omedelbara vinster för cheferna

Kompetensinventering
Det går att se varje medarbetares individuella kompetensprofil och utveckling. Underlaget ger viktiga indikationer vid exempelvis internrekrytering.

Motiverade medarbetare
Digital utbildning gör det lätt att sätta upp tydliga mål kopplade till varje medarbetares läranderesa och kompetensprofil. Utvecklingen blir tydlig och frågor som ”vad är nästa steg?” och ”hur kan jag bli mitt bästa jag?” aktualiseras. Många blir motiverade och är förberedda när chansen till nästa steg dyker upp.

Sparad tid
Genom att synkronisera utbildningsportalen med användardata som redan finns i andra HR-system är det möjligt att automatiskt tilldela roller, utbildningar och karriärvägar till medarbetare. Chefer som låter digitala verktyg hjälpa till när det gäller ”hård” data, och vågar släppa taget om sådant som enkelt kan automatiseras, får tid över att fokusera på medarbetare mer helhjärtat.

Text: Sanna Bergling