Så kommer du i mål med medarbetarutveckling

Medarbetare som inte utvecklas i sitt arbete söker sig vidare, eller tappar engagemanget.
Hur kan du som chef undvika det?
Henning Karlsson på Grade ger sina bästa tips om medarbetarutveckling.

Publicerad

Text: Chef Content

Annonssamarbete: Grade

Henning Karlsson på Grade förklarar hur kompetens, engagemang och lärande kan knytas ihop. Foto: Ola Torkelsson
Henning Karlsson på Grade förklarar hur kompetens, engagemang och lärande kan knytas ihop. Foto: Ola Torkelsson

Tanken på att bli av med dina mest talangfulla och engagerade medarbetare är jobbig för de flesta chefer. För att slippa hamna där är medarbetarutveckling en nyckel.

Henning Karlsson, erfaren chef och Senior Advisor på Grade AB möter en mängd olika typer av verksamheter i sitt arbete. Han ser att en vanlig utmaning när det kommer till medarbetarutveckling är att många chefer har så fullt upp med att hålla koll på nuläget.
”De missar att lyfta blicken och se framåt. Många anser sig lägga ganska mycket tid just på kompetensutveckling, men ofta handlar det om släcka-bränder-insatser för att ha en fungerade verksamhet just nu”, berättar han.

Överblick över kompetensen  

För att kunna höja blicken underlättar ett digitalt stöd för kompetens, lärande och engagemang. Plattformen GRADE hjälper verksamheter att skapa just det – ett stabilt stöd för både medarbetare och chefer.
”En digital plattform kan hjälpa chefer med medarbetarutveckling genom att ge en överblick över vilken kompetens som finns – och saknas – just nu. Medarbetarna blir delaktiga och uppmuntras ta ägarskap över sin egen utveckling, och kan i sin kompetensprofil och visuella karriärvägar se hur de kan utvecklas på kort och lång sikt.”

Henning Karlsson tar oss med till fotbollsplanen. Parallellt med sitt arbete på Grade är han fotbollstränare för ett gäng tjejer i 12-årsåldern.
”Inom fotbollen fokuserar vi mycket på att arbeta med tekniken – det vill säga kompetensen. Om vi inte har koll på tekniken och bara stirrar på bollen blir vi sårbara. Plötsligt överraskas vi av en motspelare som dyker upp framför oss, och hinner inte lösa situationen på ett bra sätt.”

”Om vi däremot har koll på bollen och tekniken så kan vi höja blicken och se det som händer runtomkring, få ”split vision”. Samma sak är det i arbetslivet. Om jag som chef har koll på mina medarbetares kompetenser, svagheter och styrkor så blir det lättare att höja blicken och se möjligheter, planera framåt och ge verksamheten och medarbetarna ett bättre läge”, förklarar han.

Börja enkelt    

Kompetens, engagemang och lärande hör ihop. Henning Karlsson menar att det inte finns någon given start- och slutpunkt, utan att det är ett kretslopp där de olika delarna göder varandra.
”Kompetensutveckling är ingen isolerad ö.”

”Engagerade medarbetare vill utvecklas och dela med sig av sin kunskap – och medarbetare som känner att de utvecklas blir i sin tur mer engagerade. Som chef behöver man alltså inte börja i en särskild del utan det viktigaste är att man överhuvudtaget sätter igång. Mitt tips är att börja med de områden som kan ge resultat snabbast – till exempel onboarding av nya medarbetare eller pulsmätningar av engagemang.”

När du som chef har koll på nuläget och lyfter blicken kan du också arbeta med målstyrning på ett mer konkret sätt.
”Att som medarbetare kunna följa ett mål i en tydlig kedja är väldigt värdefullt – hela vägen från verksamhetsmål och avdelningsmål till individuella mål. Här kan ett digitalt stöd vara till stor hjälp för att förenkla målstyrning i vardagen”, tipsar Henning Karlsson.

Stärker lagkänslan   

Tillbaka till fotbollsplanen. När en spelare vet vad som behöver utvecklas och ges möjlighet till utveckling, så ökar självkänslan och engagemanget.
Ännu starkare blir effekten om spelaren ser att lagkamraterna utvecklas åt samma håll.
”Att utvecklas tillsammans mot gemensamma mål stärker lagkänslan – både på fotbollsplanen och i arbetslivet”, konstaterar Henning Karlsson och påminner om att medarbetare som ser en tydlig koppling mellan sin egen arbetsinsats och verksamheten i helhet, känner sig i högre grad engagerade och delaktiga i verksamheten.

Dina medarbetare sitter inne på en mängd information – till exempel om hur organisationen fungerar inifrån, hur du upplevs som chef och hur de själva mår. För att kunna börja utvecklas krävs en stabil grund att stå på. Kanske finns det olika typer av bromsklossar i organisationen som försvårar den positiva utvecklingen?
Kontinuerliga pulsmätningar kan vara ett sätt att ta reda på hur dina medarbetare upplever sin arbetssituation.
”Genom löpande pulsmätningar får jag bättre koll på vad medarbetarna tycker fungerar och inte fungerar inom områden som till exempel personlig utveckling, erkännande och ledarskap. Fördelen är att jag ser om en upp- eller nedgång är en engångsföreteelse eller en trend och att jag kan agera snabbare och slipper vänta på ett kvitto om insatserna vi gör ger resultat.”

Ta digital hjälp   

Att förlita sig på en årlig undersökning är riskfyllt, menar Henning Karlsson.
”Visst, den ger en sann bild över vad medarbetarna tänkte och tyckte just då, men hur vet jag som chef att det är samma sak om två månader eller ens om två veckor?”

Som chef behöver du alltid ha målet att se medarbetarna, förklarar han.
”Fokusera på individen, personen. Låt digitala verktyg hjälpa dig när det gäller ”hård” data och våga släpp taget om det du kan – så att du inte drunknar i Exceldokument och onödig administration.”

En digital plattform är inte lösningen på alla problem, men du slipper gissa och kan fokusera på det som är viktigt – människorna.