Be om hjälp, delegera och prioritera. Organisationspsykologen Sara Nordin ger viktiga råd till chefer som leder under ökade krav. Foto: Martina Huber
Be om hjälp, delegera och prioritera. Organisationspsykologen Sara Nordin ger viktiga råd till chefer som leder under ökade krav. Foto: Martina Huber

Så håller du som chef när kraven ökar

Distans- och hybridarbete sätter press. Chefer ska hålla ihop organisationen, sina medarbetare – och inte minst sig själva.
Organisationspsykologen Sara Nordin delar fem nödvändiga strategier för chefer som leder andra i förändring och ovisshet.

För många chefer har arbetsbelastningen ökat under pandemin. Det kan vara svårt att leda och fatta beslut när omvärlden är oviss.
”Det är svårare att prioritera och organisera idag. Många chefer känner sig pressade av att tvingas fatta beslut och tydliggöra mål när de själva inte riktigt vet riktningen. Och samtidigt behöver medarbetare en chef som styr verksamheten framåt. Det är en svår utmaning att dessutom hålla ihop sig själv som chef och må bra”, säger Sara Nordin, legitimerad psykolog och organisationspsykolog på Feelgood, som hjälper företag att bli friska organisationer som når sina mål, är lönsamma och där människor mår bra.

Chefer behöver få syn på nya risk- och friskfaktorer som har kommit med pandemin, menar Sussann Lindqvist på Feelgood.

Läs också: Checklistan som avslöjar nya risker på jobbet

Pandemin har ökat stressen och ohälsan bland chefer. Konflikter och samarbetssvårigheter mellan medarbetare har också blivit fler.
”Det kan vara tufft att vara chef och för många är det helt nytt att leda på distans. Det dyker upp nya och andra svårigheter som behöver hanteras. Allt fler chefer berättar också att de känner en ökad stress och försämrad psykisk ohälsa. Med strategier som ökad struktur, nya arbetssätt och att våga delegera ansvar ökar möjligheten till en hållbar livssituation”, säger Sara Nordin.

5 strategier som räddar chefen

Sara Nordin, som är organisationspsykolog på Feelgood, listar fem utmaningar – och strategierna som hjälper chefen att möta dem.

Utmaning 1 – kommunikation

”Det ställs helt andra och betydligt mer komplexa krav på chefer idag kopplat till information och kommunikation för att skapa trygghet och stabilitet. Ovisshet för framtiden kan skapa oro, ryktesspridning eller leda till konflikter bland medarbetare. Utmaningen handlar om att hitta en balans mellan mycket information och tydlig kommunikation utan att bli tjatig och samtidigt ta hänsyn till enskilda medarbetares behov.”

Strategi: tydlighet och transparens. ”För att minska risken för misstro eller ryktesspridning är det bra att undvika att en lång tystnad från ledningen följs av plötsliga beslut. Istället är det bättre att informera för mycket än för lite. Att säga ”jag vet inte heller och det är okej” är bättre än att inte säga något alls. Boka också gärna in täta och regelbundna avstämningar med medarbetare där mål och förväntningar är tydliga.”

Utmaning 2 – struktur

Med distansarbete försvinner de naturliga mötena och strukturen som finns på en arbetsplats. Chefer behöver hantera hur teamet ska mötas, hur mål följs upp och vilka som behöver ses och när.”

Strategi: produktivitet och teamkänsla ”Skala ner och prioritera vilka möten som alla behöver vara med på, ta bort onödiga möten och delegera möten till andra. Se över hur arbetet kan struktureras för att vara både produktivt och bidra till teamkänsla. Med tydlig agenda och hanterbara mål som är kopplade till vardagen kommer man långt.”

Utmaning 3 – leda i ständig förändring

”Förändringsledning är svårt och det kan vara pressande att leda i ovisshet. Chefer som inte är vana att leda i föränderliga situationer tvingas lära sig detta och fatta beslut utan att veta hur allt ligger till. Arbetet kan lätt bli övermäktigt.”

Strategi: våga omvärdera ”Försök fatta beslut och våga omvärdera och utvärdera dessa. I förändringar är det lätt att tro att allt är viktigt. För att må bra behöver man våga be om hjälp, delegera, prioritera och inte förstora upp saker. Vad är det allra viktigaste just nu? Vad behöver läggas åt sidan?”

Utmaning 4 – övermäktig arbetsbelastning

”I tider av ovisshet och förändring tillkommer nya arbetsuppgifter. Många chefer berättar om extra hög arbetsbelastning. Stress, psykisk ohälsa och en ohållbar livssituation kan bli följden.”

Strategi: ta hjälp ”Fördela arbetet och ta hjälp, våga släppa kontrollen och involvera medarbetare i beslut. Bolla med chefskollegor, chefsnätverk och forum. Hur har andra gjort? Ta hjälp från din egen chef, för många blir jobbet enklare med en högre chef i ryggen som pekar ut riktningen framåt.”

Utmaning 5 – den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

”På arbetsplatsen finns naturliga avbrott med fika, lunch och ställtid mellan möten. Distansarbete ökar stillasittandet och möten avlöser varandra utan paus. Hemarbete suddar ut gränsen mellan arbete och fritid och många chefer är tillgängliga stora dela av dygnet.”

Strategi: återhämtning ”I takt med att fler krav ställs på chefer ökar också behovet av återhämtning. Alla behöver lära sig att sätta gränser, både chef och medarbetare. Planera in pauser, ta ett telefonmöte under en promenad, minska tillgängligheten och stäng av mobil och dator. Man måste inte vara online dygnet runt.”

Text: Sanna Bergling

Denna text är ett annonssamarbete mellan Chefs innehållsstudio och Feelgood.

Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet och arbetar för att skapa friska organisationer som når sina mål, är lönsamma och där människor mår bra.

Feelgood möter sina 8000 kunder (med omkring 800 000 medarbetare) både digitalt och på 120 platser runt om i landet.

Företaget grundades 1995 och ägs sedan 2021 av den finska vårdkoncernen Terveystalo Healthcare OY.

Läs mer om Feelgood

Må bättre på jobbet

Visa hjärta som chef. Petra Spranger, HR-chef på Fastighets AB Balder, vill visa empati och omsorg om medarbetare – både på jobbet och privat. Foto: Anna Rehnberg
Annonssamarbete: Feelgood

Får friskare medarbetare – med empatiskt ledarskap

”Vi vill kunna stötta medarbetare när det händer något i privatlivet”, säger HR-chef Petra Sprangers på fastighetsbolaget Balder. Där har empatiskt ledarskap, med fokus på hela hälsan, blivit en nyckel till engagerade medarbetare.

Annonssamarbete: Feelgood

Så kan chefen ta hälsoansvar – även utanför arbetet

Frisk på jobbet räcker inte alltid. ”Vi ser till hela hälsan: arbetslivet, privatlivet och hur medarbetarens familj mår”, säger Mikael Frejdeman på Derome.

Chefer behöver få syn på nya risk- och friskfaktorer som har kommit med pandemin, menar Sussann Lindqvist på Feelgood.
Annonssamarbete: Feelgood

Checklistan som avslöjar nya risker på jobbet

Nya vanor och riskbeteenden har etablerats under pandemin. Det långsiktiga arbetsmiljöarbetet har hamnat i skuggan.”Nu är det viktigt att fånga upp riskfaktorer – och fokusera på friskfaktorer”, säger Sussann Lindqvist på Feelgood.

Reboarding – att hjälpa medarbetare tillrätta på arbetsplatsen igen efter hemarbete – är en viktig uppgift för många chefer nu. Alexandra Sjöström, organisationspsykolog från Feelgood, ger sina bästa råd.
Annonssamarbete: Feelgood

Reboarding – chefens viktigaste uppgift i höst

Hur ska man på ett bra sätt gå tillbaka till arbetsplatser efter att ha jobbat hemma under lång tid? Svaret heter reboarding. ”Behovet av reboarding har i princip fötts under pandemin och utmaningarna är många. Här har chefer en otroligt viktig roll i att hjälpa sina medarbetare i rätt riktning”, säger Alexandra Sjöström, organisationspsykolog från Feelgood. 

katarina-webb
Hälsa

Psykologen om hur vi skapar goda relationer

Alltfler studier pekar på att goda sociala relationer är avgörande för vår hälsa. Psykologen Katarina Blom ger en djupare förståelse för vår sociala hjärna. 

En kvinna håller i en klangskål. Till vänster: Person ger kvinna ett par bowlingskor.
Hälsa

Nu ska chefen avgöra vad som är friskvård

Arbetsgivaren får ett större ansvar för att bedöma vad friskvårdsbidraget får användas till. Det blir resultatet när Skatteverket tar bort den exempellista på aktiviteter som tidigare funnits. Det är den stora – och enda – nyheten kring friskvårdsbidraget 2022. 

Niklas Laninge till höger. Bild på två par vilande fötter framför en öppen brasa.
Hälsa

Så hanterar du julstressen

Sönderstressad inför jul? Gör ett beteendepsykologiskt experiment. Pandemin ger dig alla ursäkter du behöver för att tacka nej och istället hinna njuta av allt det vackra – och lämna in budgeten. Det säger beteendepsykologen Niklas Laninge. 

En ung kvinna sitter framför sin dator och äter lunch, i form av en smörgås.
Hälsa

”Missa inte de tidiga signalerna på psykisk ohälsa”

De psykiska ohälsotalen skenar. Men det måste inte vara komplicerat att sätta in åtgärder på arbetsplatsen. ”Ibland behövs det inte mer än att chefen följer upp den anställda”, säger Gunnar Bergström, professor i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle.

Henrik sitter och bläddrar i en tidning.
Långläsning: Hälsa

Henrik orkade inte längre mörka för chefen

Instagramprofilen och regissören Henrik Wahlström, som själv kom ut som bipolär för snart ett år sedan, vill bryta stigmat kring psykisk ohälsa på jobbet. ”Vi måste bli av med synen på chefen som ett slags domare, att det är en person som kommer att förstöra ens karriär och framtida möjligheter”, säger han.

En
Hälsa

Allt fler blandar jobb och semester – kan ge sämre återhämtning

Allt fler tar längre ledigheter och passar på att sitta på annan ort och jobba. Men det innebär en risk att du får sämre koll på hur mycket paus du får från jobbet.

Illustration av bland annat en hjärna och en person som pratar.
Hälsa

Studier ger nyckeln till välmående team

Ta hjälp av forskningen för att förebygga psykisk ohälsa på din arbetsplats. Nu finns en ny sammanställning över 32 vetenskapliga studier som visar hur du kan göra.

Kvinna sitter framför dator, ljus flödar in genom fönstret.
Hälsa

Ta in ljuset - bli piggare

Under vintern når bara fem procent av det globala ljuset till Sverige. Vill du få så mycket som möjligt av det ljus som finns? Se till att vara ute före klockan tio på morgonen.