Så får ditt team svart bälte i självledarskap

Utvecklande, resultatfrämjande och högeffektivt. Självledarskap genom hela organisationen har mängder av fördelar. Men för att hitta sina nya roller behöver chefer och medarbetare verktyg och stöd.
”Vi för ut självledarskapet i företagets blodomlopp”, förklarar Carl Jacobsson på Winningtemp.

Publicerad

Text: Chef Content

Annonssamarbete: Winningtemp

Frigör ny kraft – för både medarbetare och chefer – med ökat självledarskap.
Frigör ny kraft – för både medarbetare och chefer – med ökat självledarskap.

Pandemin har gjort det svårare än någonsin att vara ledare eftersom hybrida lösningar och distansjobb är här för att stanna. Det finns inte längre plats för chefen som kan allt och vet bäst. Ökade krav på effektivitet och begränsat med tid har tillsammans med allt snabbare förändringar och komplexitet gjort det omöjligt att leda effektivt som en ”vet-bäst-chef”.

En ny typ av ledarskap håller på att växa fram, där självledarskap är en bärande del, både bland chefer och medarbetare.
”Det handlar om att förflytta ägarskapet och utvecklingen ännu mer ut till medarbetarna och att lita på att människor i organisationen har kunskap, omdöme och vilja att genomföra sitt arbete på ett bra sätt, utan detaljstyrning uppifrån”, förklarar Carl Jacobsson, Vice President Customer Success på plattformen Winningtemp, som hjälper verksamheter att förstå medarbetares behov, utmaningar och motivationsnivåer i realtid.

I en organisation som genomsyras av självledarskap blir chefens viktigaste roll att formulera visioner som skapar mening och sätta ramar som gör det tydligt vilket handlingsutrymme och mandat som medarbetare har.
”Fokus för chefer hamnar på att synliggöra, tydliggöra och möjliggöra. För att få självledarskap att fungera behövs också en trygg kultur och miljö”, konstaterar Carl Jacobsson.

Lärande, helhetsansvar och relationsbyggande får allt mer tyngd.
”Som ledare blir ditt fokus att skapa förutsättningar för medarbetare att utvecklas och vilja bidra till organisationens mål.”

 

För att nå fram till ett väl fungerande självledarskap behöver både ledare, team och medarbetare hjälp och stöd.
”Vi vill hjälpa till att styra självledarskapet ut i organisationen, ut till medarbetarna och ut i företagets blodomlopp”, säger Carl Jacobsson.

”I flera år har vi erbjudit uppskattade lösningar för att stötta ledare i sitt ledarskap. Nu vill vi skala ut funktionerna i organisationen för att stötta medarbetare i sitt självledarskap.”

Guide: Lär dig mer om självledarskap

Upptäck hur ökat självledarskap leder till mer effektivt ledarskap och högre välmående för medarbetare. Winningtemp har tagit fram en guide med konkreta tips till organisationer, ledare och medarbetare.
Här får du lära dig hur du leder dig själv på bästa sätt och inspirerar dina medarbetare att ta kontroll över sitt självledarskap. Börja arbeta med ditt självledarskap redan idag!

Grunden i Winningtemp är frågor som automatiskt skickas ut till medarbetare.
”Baserat på individens respons känner systemet av vad som är viktigt för mig som individ, för oss som team eller för organisationen i stort. Det är som en medarbetarundersökning som har tagit ett stort steg vidare in i framtiden.”

Både chefer och medarbetare får med Winningtemp ta del av aktuella insikter: om sig själva, om sitt team och om organisationen i stort.

Dessutom ges tips och råd om hur det sedan går att förstärka och förbättra bra beteenden eller vända det som är mindre bra.

Carl Jacobsson tar personlig utveckling på jobbet som ett exempel på individnivå.
”Om jag svarar nej på frågor om att jag utvecklas i mitt arbete fångar Winningtemp upp det med hjälp av datorintelligens och läser av: är det här bara något tillfälligt, eller har det varit så under en lång period? Systemet uppmärksammar helt enkelt beteenden och beteendeförändringar så att medarbetare och chef kan få hjälp att vidta rätt åtgärder.”

Utifrån analysen ger Winningtemp tips.
”Du får konkreta råd om hur du kan tänka och agera här och nu. Förr låg det ansvaret ofta på chefen. Nu flyttas ansvaret ut på medarbetaren.”

Otydlig kommunikation, gnissel i samarbeten och dalande engagemang går snabbt att upptäcka och agera på.

Som verktyg blir Winningtemp en kompass mot självledarskap.
”Det hjälper till att uppmärksamma vilka faktorer som gör att jag som medarbetare och mitt team utvecklas och mår bra på arbetsplatsen. Det gör att individer kan ta ansvar för sin egen utveckling, och för teamkänslan i gruppen.”

Ökat självledarskap ger medarbetare ökad frihet. Organisationen blir också mer effektiv när alla individer vet vad de behöver göra för att nå bästa resultat.

För chefer innebär ökat självledarskap i organisationen en viktig avlastning, som öppnar för nya möjligheter.
”Ja, det blir ett lyft till hundra procent – för både chefer och hr och framför allt för organisationens framtida utveckling”, säger Carl Jacobsson.

7 steg – så bygger du tillit

För att börja bygga tillit finns det vissa beteenden som ökar förtroendet och hjälper medarbetarna att bli motiverade och produktiva. Forskning visar på 7 viktiga steg mot tillit:

  1. Informera tydligt om vilka visioner, ramar, mål och förväntningar som finns. Det ligger i vår natur att vi vill känna att arbetet vi gör har en mening, och det är din uppgift som ledare att uttrycka vilken vision ni jobbar mot och vad som förväntas av medarbetarna.
  1. Uppmuntra konstruktiv dialog och våga prata om problem. Var själv ett exempel och ta upp detta i individuella möten. Fokusera på utmaningen eller situationen snarare än personen. Ni vill båda samma sak – få en lösning på problemet eller utmaningen.
  1. Tillåt mindre misstag, ta tag i allvarliga fel. För personer med hög grad av självledarskap kommer misstag att leda till lärdomar – och i förlängningen utveckling och framtida framgång. Men vid allvarliga fel behöver du som ledare kliva in. I en kultur där det är okej att prata om utmaningar och hitta lösningar känns det här enklare.
  1. Var närvarande i kärnverksamheten i vardagen. Ett ökat självledarskap kräver fortfarande närvarande ledare. Medarbetare behöver någon att bolla med.
  1. Arbeta på att skapa psykologisk trygghet. Om dina medarbetare känner sig trygga med vilka förväntningar, ramar och mål som finns blir de trygga. Det kommer att skapa tillit till er som ledare och till de andra kollegorna. Och det kommer i sin tur bidra till att de kan fokusera på att utföra ett effektivt arbete.
  1. Bygg team över gränserna. Genom att bygga team med medarbetare som har olika roller kan kunskaper delas. Det stärker tillit över avdelningsgränserna och ökar chansen för innovation och effektivt samarbete.
  1. Beröm framgångar. Forskningen visar att beröm ger bäst resultatet när den kommer direkt efter att ett mål har nåtts. Det bästa är om det sker genuint, från en nära kollega eller chef. Gärna oväntat, personligt och framför andra kolleger. Positiv feedback ökar halten av må bra-hormonet oxytocin, inte bara hos mottagaren, utan även hos de som tittar på. Chansen ökar att de också känner sig inspirerade och vill jobba hårdare mot sina mål.

Winningtemp är en AI-baserad, lättanvänd plattform som hjälper dig att öka engagemanget och självledarskapet i din organisation.